Hľadaný výraz "mi" v Lekárskom slovníku

Nájdených 154 výsledkov (2 strán)

 • minimum

  - najmenšie možné množstvo, dávka

 • minimus

  - najmenší

 • miosis

  - zúženie zreničiek

 • mióza

  - zúženie zreničiek

 • mirabilis

  - podivuhodný, obdivuhodný

 • misandria

  - misandria, nenávisť, odpor k mužom

 • misanthropia

  - misantropia, ostýchavosť, plachosť, niekedy i chorobná nenávisť k ľuďom

 • misce!

  - miešať, zmiešať!

 • miser

  - "ubohý, nešťastný

 • miserabilis

  - poľutovaniahodný

 • miserere

  - označenie pre zvracanie črevného obsahu pri nepriechodnosti čriev

 • miseria

  - bieda, utrpenie

 • misogamia

  - mizogamia, odpor, nechuť k sobášu

 • misogynia

  - mizogýnia, nenávisť, odpor k ženám

 • misoneismus

  - mizoneizmus, odpor k novým myšlienkám

 • misopaedia

  - mizopédia, nenávisť, odpor k vlastným deťom

 • mitella

  - páska, šatka, stužka, záves z trojcípej šatky

 • mithridatismus

  - mitridatizmus, chorobný návyk na jedy, používanie stále väčšieho množstva jedovatých látok

 • mitigatio

  - mitigácia, zmiernenie, zjemnenie, oslabenie

 • mitigatus

  - mitigovaný, zmiernený, oslabený, otupený

 • mitochondria

  - malá podlhovastá vnútrobunková štruktúra premieňajúca vysokoenergetické látky na energeticky bohaté molekuly, ktoré sú ľahšie využiteľné pri biochemických pochodoch vnútri bunky.

 • mitochondrialis

  - mitochondriálny, mitochondriový, vo vzťahu k mitochondriám

 • mitochondriálna DNA

  - DNA kruhového chromozómu mitochondrie, cytoplazmatickej organely, ktoré obsahujú vlastnú a jedinečnú DNA. Mitochondriálna DNA je materského pôvodu a v bunke sa vyskytuje vo viacerých kópiách.

 • mitogenes

  - mitogénny, vyvolávajúci mitózu

 • mitosis

  - mitóza, nepriame delenie bunkového jadra

 • mitoticus

  - mitotický, týkajúci sa nepriameho delenia bunky

 • mitóza

  - druh nepriameho delenia buniek, pri ktorom sa rodičovská bunka delí na dve rovnaké dcérske bunky. V užšom poňatí sa pod mitózou rozumie iba delenie jadra, nie celej bunky.
  - delenie somatických buniek, ktorého výsledkom sú dve bunky s rovnakým chromozómovýcm komplementom.

 • mitra

  - stužka na ovíjanie hlavy, čapica

 • mitralis

  - mitrálny, dvojcípy (napr. valvula mitralis)

 • mitrálny

  - týkajúci sa srdcovej chlopne

 • mixoscopia

  - mixoskopia, zvrátená forma pohlavného uspokojenia z pozorovania súlože

 • mixtura

  - zmes, zmiešanie (napr. liekov)

 • mixtus

  - zmiešaný