Hľadaný výraz "meta" v Lekárskom slovníku

Nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • meta

  - "méta, medzník, cieľ

 • metabiosis

  - metabióza, súžitie dvoch mikroorganizmov, pričom jeden organizmus pripravuje podmienky pre život iného organizmu, druh symbiózy

 • metabolický

  - týkajúci sa látkovej premeny

 • metabolicus

  - metabolický, týkajúci sa látkovej premeny

 • metabolismus

  - látková premena, súbor enzymatických reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energie v živom organizme

 • metabolit

  - produkt látkovej premeny

 • metabolitus

  - metabolit, produkt látkovej premeny

 • metabolometria

  - metabolometria, meranie látkovej premeny

 • metacarpalis

  - metakarpálny, záprstný

 • metacarpophalangealis

  - metakarpofalangeálny, týkajúci sa záprstia a prstov ruky

 • metacarpus

  - metakarpus, záprstie

 • metacentricus

  - metacentrický, ležiaci v blízkosti stredu

 • metachromasia

  - metachromázia, sfarbenie mikroskopických preparátoch, pri ktorých sa odtieň zafarbeného objektu líši od zafarbenia roztoku farbiva

 • metachromaticus

  - metachromatický, rôzne farbiteľný rovnakým farbivom

 • metadysenteria

  - metadyzentéria, ochorenie podobajúca sa úplavici

 • metafáza

  - štádium mitózy alebomeiózy, v ktorom sú chromozómy maximálne kondenzované a usporiadané v stredovej rovine bunky a napojené na vlákna deliaceho vretienka. V tejto fáze sa dajú chromozómy najľahšie sledovať.

 • metagenesis

  - metagenéza, generačná zmena, striedanie pohlavného a nepohlavného rozmnožovania

 • metagonimosis

  - metagonimóza, choroba vyvolaná motolicou Metagonimus yokogawai, spôsobujúca zápal črevnej sliznice, poprípade i jej ulcerácie

 • metakinesis

  - metakinéza, obdobie delenie bunky (metafáza), oddelenie párových chromatíd z chromozómov a ich pohyb k opačným pólom deliaceho vretienka k strednej fáze nepriameho delenia bunky

 • metalingua

  - metalingva, reč, jazyk, ktorým vykladáme stavbu iného jazyka

 • metallicus

  - kovový

 • metallophobia

  - metalofóbia, chorobný strach pred uchopením kovových predmetov

 • metallosis

  - metalóza (pľúc), zaprášenie (pľúc) vdychovaným kovovým prachom

 • metallotherapia

  - metaloterapia, používanie kovov a ich zlúčenín k liečebným výkonom

 • metallum

  - kov

 • metameria

  - metaméra, metamerizmus, druhotné členenie v súvisiace oddiely

 • metameros

  - metamér(a), pravidelne sa opakujúce články tela živočíchov, napr. článkonožcov

 • metamorfóza

  - dej, ktorým organizmus počas životného cyklu významne mení tvar tela, napríklad, keď sa húsenica zakuklí a mení na motýľa, alebo keď sa žubrienka mení na žabu.

 • metamorphopsia

  - metamorfopsia, skreslené videnie predmetov

 • metamorphosis

  - metamorfóza, zmena, premena, postembryonálny vývoj živočíchov cez štádium larvy, príp. kukly, k dospelému jedincovi

 • metamyelocytus

  - metamyelocyt, pokročilé štádium vývoja granulocytu pred vyplavením bunky do perifernej krvi (jadro je rožkovitého, podkovovitého tvaru)

 • metanephrinum

  - metanefrín, katabolit adrenalínu

 • metanephros

  - metanefros, vývojovo dokončená oblička, základ trvalej definitívnej obličky

 • metaphasicus

  - metafázický, týkajúci sa druhej fázy pri delení jadra buniek (metafáza)

 • metaphasis

  - metafáza, druhá fáza pri delení bunkového jadra

 • metaphylaxis

  - metafylaxia, preventívne liečenie chorého proti recidíve už prebehnutej choroby

 • metaphysis

  - metafýza, časť dlhej kosti medzi diafýzou a epifýzou, rastová časť kosti

 • metaplasia

  - metaplázia, premena diferencovaného tkaniva v tkanivo iné, rovnako diferencovaného typu

 • metaplasma

  - metaplazma, súčasť cytoplazmy zahrňujúca mikrotubuly a mikrofilamenta

 • metaplázia

  - premena diferencovaného tkaniva na iné, tiež diferencované tkanivo

 • metaplexus

  - choroideálny plexus štvrtej mozgovej komory

 • metapneumonicus

  - metapneumonický, vzniknutý po zápale pľúc

 • metapyreticus

  - metapyretický, po horúčke

 • metastasis

  - metastáza, vytvorenie nového druhotného ložiska v mieste vzdialenom od pôvodneho chorobného procesu

 • metastaticus

  - metastatický, týkajúci sa metastázy

 • metastáza

  - chorobný proces šírenia nádorov alebo hnisavého ložiska prenesením nákazy na iné miesto v organizme

 • metasyphilis

  - metasyfilída, kvartérna syfilída, parasyfilída, následky vrodenej syfilídy, komplikácie nepriamo spôsobeného syfilídou

 • metatarsalgia

  - metatarzalgia, bolesti priehlavku nohy

 • metatarsalis

  - metatarzálny, priehlavkový, týkajúci sa priehlavku nohy

 • metatarsectomia

  - metatarzektómia, chirurgické odstránenie priehlavku nohy

 • metatarsophalangealis

  - metatarzofalangeálny, týkajúci sa priehlavku a článku prstov nohy

 • metatarsus

  - priehlavok nohy

 • metatarzus

  - predpriehlavok, časť nohy

 • metatela

  - metatela, cievne tkanivo štvrtej mozgovej komory

 • metathalamus

  - metatalamus, zadná časť talamu

 • metatraumaticus

  - metatraumatický, naväzujúci na poranenie

 • metatuberculosis

  - metatuberkulóza, vznik príznakov podobných tbc v súvislosti s inou infekciou, ako je tbc (tuberkóza)

 • metatyphosus

  - metatyfózny, po týfuse vzniknutý

 • metavarus

  - jedinec so spravidla vrodenou deformitou nohy, zvlášť priehlavku nohy

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sim, mnf, u, nb, ht, tvb, ko3, hpo, kmj, hyl, iia, peb, hyo, pxm, srj