Hľadaný výraz "met" v Lekárskom slovníku

Nájdených 140 výsledkov (2 strán)

 • meta

  - "méta, medzník, cieľ

 • metabiosis

  - metabióza, súžitie dvoch mikroorganizmov, pričom jeden organizmus pripravuje podmienky pre život iného organizmu, druh symbiózy

 • metabolický

  - týkajúci sa látkovej premeny

 • metabolicus

  - metabolický, týkajúci sa látkovej premeny

 • metabolismus

  - látková premena, súbor enzymatických reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energie v živom organizme

 • metabolit

  - produkt látkovej premeny

 • metabolitus

  - metabolit, produkt látkovej premeny

 • metabolometria

  - metabolometria, meranie látkovej premeny

 • metacarpalis

  - metakarpálny, záprstný

 • metacarpophalangealis

  - metakarpofalangeálny, týkajúci sa záprstia a prstov ruky

 • metacarpus

  - metakarpus, záprstie

 • metacentricus

  - metacentrický, ležiaci v blízkosti stredu

 • metachromasia

  - metachromázia, sfarbenie mikroskopických preparátoch, pri ktorých sa odtieň zafarbeného objektu líši od zafarbenia roztoku farbiva

 • metachromaticus

  - metachromatický, rôzne farbiteľný rovnakým farbivom

 • metadysenteria

  - metadyzentéria, ochorenie podobajúca sa úplavici

 • metafáza

  - štádium mitózy alebomeiózy, v ktorom sú chromozómy maximálne kondenzované a usporiadané v stredovej rovine bunky a napojené na vlákna deliaceho vretienka. V tejto fáze sa dajú chromozómy najľahšie sledovať.

 • metagenesis

  - metagenéza, generačná zmena, striedanie pohlavného a nepohlavného rozmnožovania

 • metagonimosis

  - metagonimóza, choroba vyvolaná motolicou Metagonimus yokogawai, spôsobujúca zápal črevnej sliznice, poprípade i jej ulcerácie

 • metakinesis

  - metakinéza, obdobie delenie bunky (metafáza), oddelenie párových chromatíd z chromozómov a ich pohyb k opačným pólom deliaceho vretienka k strednej fáze nepriameho delenia bunky

 • metalingua

  - metalingva, reč, jazyk, ktorým vykladáme stavbu iného jazyka

 • metallicus

  - kovový

 • metallophobia

  - metalofóbia, chorobný strach pred uchopením kovových predmetov

 • metallosis

  - metalóza (pľúc), zaprášenie (pľúc) vdychovaným kovovým prachom

 • metallotherapia

  - metaloterapia, používanie kovov a ich zlúčenín k liečebným výkonom

 • metallum

  - kov

 • metameria

  - metaméra, metamerizmus, druhotné členenie v súvisiace oddiely

 • metameros

  - metamér(a), pravidelne sa opakujúce články tela živočíchov, napr. článkonožcov

 • metamorfóza

  - dej, ktorým organizmus počas životného cyklu významne mení tvar tela, napríklad, keď sa húsenica zakuklí a mení na motýľa, alebo keď sa žubrienka mení na žabu.

 • metamorphopsia

  - metamorfopsia, skreslené videnie predmetov

 • metamorphosis

  - metamorfóza, zmena, premena, postembryonálny vývoj živočíchov cez štádium larvy, príp. kukly, k dospelému jedincovi

 • metamyelocytus

  - metamyelocyt, pokročilé štádium vývoja granulocytu pred vyplavením bunky do perifernej krvi (jadro je rožkovitého, podkovovitého tvaru)

 • metanephrinum

  - metanefrín, katabolit adrenalínu

 • metanephros

  - metanefros, vývojovo dokončená oblička, základ trvalej definitívnej obličky

 • metaphasicus

  - metafázický, týkajúci sa druhej fázy pri delení jadra buniek (metafáza)

 • metaphasis

  - metafáza, druhá fáza pri delení bunkového jadra

 • metaphylaxis

  - metafylaxia, preventívne liečenie chorého proti recidíve už prebehnutej choroby

 • metaphysis

  - metafýza, časť dlhej kosti medzi diafýzou a epifýzou, rastová časť kosti

 • metaplasia

  - metaplázia, premena diferencovaného tkaniva v tkanivo iné, rovnako diferencovaného typu

 • metaplasma

  - metaplazma, súčasť cytoplazmy zahrňujúca mikrotubuly a mikrofilamenta

 • metaplázia

  - premena diferencovaného tkaniva na iné, tiež diferencované tkanivo

 • metaplexus

  - choroideálny plexus štvrtej mozgovej komory

 • metapneumonicus

  - metapneumonický, vzniknutý po zápale pľúc

 • metapyreticus

  - metapyretický, po horúčke

 • metastasis

  - metastáza, vytvorenie nového druhotného ložiska v mieste vzdialenom od pôvodneho chorobného procesu

 • metastaticus

  - metastatický, týkajúci sa metastázy

 • metastáza

  - chorobný proces šírenia nádorov alebo hnisavého ložiska prenesením nákazy na iné miesto v organizme

 • metasyphilis

  - metasyfilída, kvartérna syfilída, parasyfilída, následky vrodenej syfilídy, komplikácie nepriamo spôsobeného syfilídou

 • metatarsalgia

  - metatarzalgia, bolesti priehlavku nohy

 • metatarsalis

  - metatarzálny, priehlavkový, týkajúci sa priehlavku nohy

 • metatarsectomia

  - metatarzektómia, chirurgické odstránenie priehlavku nohy

 • metatarsophalangealis

  - metatarzofalangeálny, týkajúci sa priehlavku a článku prstov nohy

 • metatarsus

  - priehlavok nohy

 • metatarzus

  - predpriehlavok, časť nohy

 • metatela

  - metatela, cievne tkanivo štvrtej mozgovej komory

 • metathalamus

  - metatalamus, zadná časť talamu

 • metatraumaticus

  - metatraumatický, naväzujúci na poranenie

 • metatuberculosis

  - metatuberkulóza, vznik príznakov podobných tbc v súvislosti s inou infekciou, ako je tbc (tuberkóza)

 • metatyphosus

  - metatyfózny, po týfuse vzniknutý

 • metavarus

  - jedinec so spravidla vrodenou deformitou nohy, zvlášť priehlavku nohy

 • metencephalicus

  - metencefalický, týkajúci sa zadného mozgu

 • metencephalon

  - metencefalon, zadný mozog

 • metenteron

  - metenteron, zadná časť embryonálnej tráviacej trubice

 • meteorismus

  - plynatosť, nahromadenie vzduchu v črevách

 • Meteorizmus

  - plynatosť čriev

 • meteoropathia

  - meteoropatia, choroba ovplyvňovaná výkyvmi počasia

 • methaemalbuminum

  - methemalbumín, komplex albumínu s naviazaným hémom krvného farbiva (vzniká pri ťažkých hemolýzach)

 • methaemoglobinaemia

  - methemoglobinémia, prítomnosť methemoglobínu v krvi

 • methaemoglobinum

  - methemoglobín, krvné farbivo obsahujúce trojmocné železo (pre dýchanie je bezcenné, pretože nemôže uvolňovať kyslík)

 • methaemoglobinuria

  - methemoglobinúria, vylučovanie methemoglobulínu močom

 • methanolum

  - metanol, metylalkohol

 • methodus

  - metóda, spôsob

 • methomania

  - metománia, chorobná túžba po alkohole

 • methylalcohol

  - metylalkohol, metanol

 • metoestrus

  - metestrus, fáza pohlavného cyklu zvierat

 • metopantralgia

  - metopantralagia, bolesť v čelovej dutine

 • metopion

  - políčko medzi oboma nadobočnicovými oblúkmi (glabella)

 • metopodynia

  - metopodýnia, bolesť v oblasti čela

 • metopon

  - predná časť čelového laloku mozgu

 • metopopagus

  - metopopag, jedinec so zrastenými hlavami v čelovej krajine

 • metralgia

  - metralgia, bolesť maternice

 • metraneurysma

  - metraneuryzma, vydutina maternice

 • metratonia

  - metratónia, ochabnutosť maternice

 • metratresia

  - metratrézia, nepriechodnosť maternicovej dutiny

 • metratrophia

  - metratrofia, abnormálne zmenšenie maternice

 • metrectasia

  - metrektázia, rozšírenie maternice

 • metrectomia

  - metrektómia, chirurgické odstránenie maternice

 • metrectopia

  - metrektopia, abnormálna poloha maternice

 • metreurynter

  - metreurynter, prístroj k rozširovaniu maternicového hrdla

 • metreurysis

  - metreurýza, rozšírenie maternicového hrdla

 • metritis

  - metritída, zápal maternice

 • metroblenorrhoea

  - hlienohnisavý výtok z maternice, často kvapavkový

 • metrocarcinoma

  - metrokarcinóm, rakovina maternice

 • metrocele

  - metrokéla, vydutina maternice

 • metrocolpocele

  - metrokolpokéla, vydutina maternice a pošvy

 • metrocystosis

  - metrocystóza, tvorenie cyst v maternici

 • metrodynamometron

  - metrodynamometer, prístroj na meranie sily maternicových sťahov

 • metrodynia

  - metrodýnia, maternicové bolesti

 • metroendometritis

  - metroendometritída, zápal maternice a maternicovej sliznice

 • metrogenes

  - metrogénny, maternicového pôvodu, v maternici vzniknutý

 • metrogramma

  - metrogram, rontgenový snímok maternice

 • metrographia

  - metrografia, znázornenie maternice rontgenom po náplni kontrastnou látkou

 • metrohydrorrhoea

  - metrohydrorea, vodnatý výtok z maternice

 • metrohyperkinesis

  - metrohyperkinéza, zvýšená pohyblivosť maternice

 • metrolithos

  - metrolit, maternica obsahujúca vo svojej dutine zvápenatený útvar

 • metrolochia

  - metrolochia, zadržanie očistiek v maternici

 • metrolymphang(i)itis

  - metrolymfang(i)itída, zápal maternicových lymfatických žíl

 • metromalacia

  - metromalácia, malácia maternice, patologické zmäknutie steny maternice

 • metromania

  - metrománia, chorobne vystupňovaný pohlavný pud u žien

 • metromenorrhagia

  - metromenorágia (menorágia), predĺžené a silné menštruačné krvácanie

 • metrometron

  - metrometer, špeciálny prístroj umožňujúci zistiť veľkosť maternice

 • metroparalysis

  - metroparalýza, ochrnutie svalstva maternice

 • metropathia

  - metropatia, bližšie nešpecifické ochorenie maternice

 • metroperitonitis

  - metroperitonitída, zápal pobrušnice vzniknutý pri zápale maternice

 • metrophlebitis

  - metroflebitída, zápal maternicvých žíl

 • metrophlebothrombosis

  - metroflebotrombóza, upchatie maternicových žíl krvnou zrazeninou

 • metroplethora

  - metropletora, prekrvenie maternice

 • metroptosis

  - metroptóza, poklesnutie maternice

 • metrorágia

  - krvácanie z maternice mimo menštruačného cyklu

 • metrorrhagia

  - metrorágia, krvácanie z maternice mimo normálnej menštruácie

 • metrorrhoea

  - metrorea, vylučovanie hlienu alebo hnisu z maternice

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: volanie hodnotou, p, ä i, or, cd r, ascending, relat, eject, oã ã o, per, ovl, fta, ramdrive, mp, va