Hľadaný výraz "med" v Lekárskom slovníku

Nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • media

  - stredná

 • medialis

  - mediálny, stredný, ležiaci smerom ku stredovej rovine tela

 • mediálne

  - stredný, nachádzajúci sa smerom k stredovej rovine tela

 • medianus

  - stredný, v stredu ležiaci

 • mediasclerosis

  - mediaskleróza, ložiskové stvrdnutie strednej vrstvy cievy

 • mediastinalis

  - mediastinálny, medzihrudný

 • mediastinitída

  - zápal mediastina

 • mediastinitis

  - mediastinitída, zápal medzihrudia

 • mediastinographia

  - mediastinografia, zobrazenie medzihrudného priestoru rontgenom

 • mediastinopericardialis

  - mediastinoperikardiálny, týkajúci sa medzihrudia a osrdcovníka

 • mediastinopericarditis

  - mediastinoperikarditída, zápal osrdcovníka a medzihrudia

 • mediastinopleuralis

  - mediastinopleurálny, týkajúci sa medzihrudia a pohrudnice

 • mediastinoscopia

  - mediastinoskopia, vyšetrovanie medzihrudia zrakom pomocou zvláštneho prístroja

 • mediastinotomia

  - mediastinotómia, chirurgické otvorenie medzihrudného priestoru

 • mediastinum

  - medzipľúcie, priestor v hrudníku medzi medzi obidvoma pľúcami

 • mediátor

  - prenášač, sprostredkovateľ

 • mediátorová RNA (mRNA)

  - RNA prepísaná z génovej DNA, tvoriacej templát, z ktorého sa prekladá štruktúra proteínu.

 • medicabilis

  - liečiteľný, vyliečiteľný

 • medicamentosus

  - medikamentózny, liekmi spôsobený, vyvolaný

 • medicamentum

  - medikament, liek, liečebný prostriedok, liečivá látka

 • medicatio

  - medikácia, liečenie choroby podávaním liekov

 • medicatus

  - liečivý, obsahujúci liečivá

 • medicina

  - "liek

 • medicinalis

  - medicinálny, liečivý, liečebný

 • medicothorax

  - medikotorax, umelý pneumotorax s podaním liekov do pohrudničnej dutiny

 • medicus

  - lekár

 • medikácia

  - liečenie ochorenia podávaním liekov

 • medikamentózny

  - vyvolaný liekom

 • mediocalcinosis

  - mediokalcinóza, rozsiahle zvápenatenie strednej vrstvy tepien svalového typu

 • mediocarpeus

  - mediokarpálny, týkajúci sa stredu zápästia

 • medioclavicularis

  - medioklavikulárny, idúci stredom ku kľúčnej kosti

 • mediocritas

  - priemernosť

 • mediogastricus

  - mediogastrický, ležiaci v strede žalúdka (žalúdočnej steny)

 • medionecrosis

  - medionekróza, ložiskové poškodenie a zánik buniek v strednej vrstve tepny

 • mediopubicus

  - mediopubický, týkajúci sa stredu lonovej spony (reflex mediopubický)

 • mediterraneus

  - mediteránny, stredozemný

 • medium

  - stred, prostriedok, prostredie (napr. výživné, kultivačné)

 • medius

  - stredný, prostredný

 • medorrhoea

  - medorea, výtok z močovej trubice

 • medulla

  - dreň. Medulla (glandula) suprarenalis dreň nadobličky. Medulla oblongata predĺžená miecha. Medulla ossium flava et rubra žltá a červená kostná dreň.

 • medullaris

  - medulárny, dreňový

 • medullatio

  - medulácia, medulizácia, premena kompaktného kostného tkaniva na kostnú dreň, medulizácia kosti

 • medullitis

  - medulitída, zápal drene

 • medulloarthritis

  - meduloartritída, zápal kĺbov a kostnej drene

 • medulloblastoma

  - meduloblastóm, veľmi zhubný nádor mozočku u detí, zložený z nediferencovaných buniek podobných zárodočným bunkám miechy

 • medullocerebellaris

  - medulocerebelárny, týkajúci sa miechy a mozočku

 • medullocerebralis

  - medulocerebrálny, týkajúci sa miechy a mozgu

 • medulloepithelioma

  - meduloepitelióm, očný nádor vznikajúci z epitelu riasnicového telesa alebo z dúhovky

 • medullospinalis

  - medulospinálny, týkajúci sa chrbtovej miechy

 • medullosuprarenoma

  - medulosuprarenóm, nádor z drene nadobličky