Hľadaný výraz "mal" v Lekárskom slovníku

Nájdených 52 výsledkov (1 strana)

  • mala

    - "tvár

  • malabsorpcia

    - porucha vstrebávania

  • malabsorptio

    - malabsorpcia, zlé vstrebávanie

  • malácia

    - mäknutie tkaniva

  • malacoplakia

    - malakoplakia, ložiskové zhrubnutia na sliznici (napr. močového mechúra)

  • malacotomia

    - malakotómia, otvorenie mäkkých častí tela (napr. brušnej dutiny)

  • maladaptácia

    - zlá prispôsobivosť, malá schopnosť prispôsobiť sa situácii

  • maladaptatio

    - maladaptácia, zlá prispôsobivosť

  • maladjustatio

    - maladjustácia, maladaptácia, neprispôsobivosť, neschopnosť adaptácie

  • malaria

    - "malária, striedavá horúčka, bahenná zimnica

  • malarialisatio

    - malarializácia, liečba naočkovaním malárie (napr. u tabes dorsalis)

  • malaris

    - lícny, tvárový

  • malassimilatio

    - malasimilácia, zlé, neúplné prispôsobenie

  • maldigescia

    - zlé trávenie

  • maldigestio

    - maldigescia, zlé, porušené trávenie

  • male

    - zle

  • malemissio

    - malemisia, neúplná ejakulácia pri koite, súloži

  • maleruptio

    - malerupcia, chybné, neprirodzené prerezávanie zubov

  • malformácia

    - znetvorenie, znetvorenina

  • malformatio

    - malformácia, znetvorenie, vrodená tvarová úchylka vzniknutá počas vývoja plodu, Malformatio cordis malformácia srdca, vrodená srdcová chyba

  • malformatus

    - malformovaný, znetvorený

  • malfunctio

    - malfunkcia, zlá funkcia, činnosť, dysfunkcia, porucha funkcie

  • maliasmus

    - maliazmus, malleus, sopľavka, infekčná choroba zvierat (zvlášť nepárnokopitníkov) prenosná na človeka

  • malignans

    - malígny, malignizujúci, ťažko liečiteľný, zhubný

  • maligne

    - zle, nesprávne, zhubne

  • malignita

    - zhubnosť

  • malignitas

    - malignita, zhubnosť

  • malignizácia

    - premena na zhubné bujnenie

  • malignóm

    - zhubný nádor

  • malignoma

    - malignóm, nevhodný, všeobecne používaný názov pre zhubný nádor

  • malignus

    - malígny, zlý, zhubný

  • malioidosis

    - malioidóza, choroba podobná sopľavke (pseudomallus)

  • malitia

    - zlosť, zhubnosť

  • mallearis

    - maleárny, patriaci ku kladivku

  • malleolaris

    - maleolárny, členkový, patriaci ku členku

  • malleolus

    - členok, Malleolus lateralis (fibulae) vonkajší členok, Malleolus medialis vnútorný členok

  • malleotomia

    - maleotómia, preťatie kladivka (sluchovej kostičky)

  • malleus

    - kladivko, sluchová kostička

  • malnutrícia

    - podvýživa, zlá výživa

  • malnutritio

    - zlá, nesprávna výživa, podvýživa

  • malocclusio

    - maloklúzia, nesprávny, chybný zkus

  • maloplastica

    - maloplastika, plastická operácia na tvári

  • malpigiho trubice

    - dlhé, tenké trubice hmyzu a pavúkovcov, ktoré sa podieľajú na vylučovaní.

  • malpositio

    - malpozícia, nesprávna poloha, uloženie (napr. orgánov)

  • malpraxis

    - malpraxia, chyba v lekárskom postupe, liečení, lekársky omyl

  • malrotatio

    - malrotácia, nesprávne otáčanie

  • maltasum

    - maltáza, tráviaci enzým, disacharidáza, štiepiaca maltózu

  • maltosum

    - maltóza, sladový cukor, disacharid zložený z dvoch glukózových jednotiek

  • maltosuria

    - maltozúria, prítomnosť sladového cukru v moči

  • malum

    - "chyba, zlo, nešťastie

  • malus

    - zlý

  • grand mal

    - veľký epileptický záchvat s bezvedomím a tonickoklónickými kŕčami