Hľadaný výraz "le" v Lekárskom slovníku

Nájdených 116 výsledkov (1 strana)

 • Le Cados

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • Le Vigneron

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Má výraznú vôňu aj chuť, pôvodom je z Francúzska

 • lecithinum

  - lecitín, fosfatidylcholín, fosfolipid, zlúčenina mastných kyselín s kyselinou glycerofosforečnou a s cholínom

 • lectica

  - nosítka

 • lectio

  - "výbor, výber

 • lectus

  - lôžko, lóža

 • Leerdamer

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Holandska

 • legalis

  - legálny, zákonný, súdny

 • legasthenia

  - legasténia, vrodená znížená schopnosť čítania (dyslexia)

 • legibilis

  - čitateľný

 • legitimus

  - legitímny, zákonný, zákonitý, právny

 • legumen

  - strukovina, bôb

 • leiomyocytus

  - leiomyocyt, bunka hladkého svalstva

 • leiomyofibroma

  - leiomyofibróm, nezhubný nádor z hladkého svalstva a väziva

 • leiomyoma

  - leiomyóm, nezhubný nádor z hladkej svaloviny

 • leiomyomatosis

  - leiomyomatóza, mnohopočetný výskyt nádoru hladkej svaloviny u toho istého jedinca alebo orgánu

 • leiomyosarcoma

  - leiomyosarkóm, malígny myóm, zhubný nádor z hladkej svaloviny

 • leishmaniosis

  - leishmanióza, kala-azar, infekčná tropická choroba vyvolaná bičíkovcami skupiny Leishmania donovani

 • lemmona

  - lemóm, nezhubný nádor z podporného tkaniva (pošiev) obvodových nervov (neurinóm)

 • lemniscus

  - sľučka, snopec

 • lemositas

  - lemozita, zlepenie viečok

 • lenis

  - kľudný, mierny

 • lenitas

  - kľudnosť, miernosť

 • lenitivus

  - ukľudňujúci, mierniaci, šetrný

 • lens

  - očná šošovka

 • lenticonus

  - lentikónus, kužeľovité vyklenutie predného a zadného pólu šošovky

 • lenticula

  - malá šošovka

 • lenticularis

  - lentikulárny, šošovkovitý

 • lentiformis

  - lentiformný, šošovkovitý, podobný šošovke

 • lentiginosis

  - mnohopočetný výskyt pigmentových névov

 • lentigo

  - pigmentový névus, drobné hnedé škvrny na koži. Lentigo maligna, melanosis circumscripta pigmentová škvrna na koži, ktorá sa môže premeniť v melanoblastóm

 • lentus

  - tiahly, dlhý, zdĺhavý

 • leontiasis

  - leontiáza, zhrubnutie lebečných a tvárových kostí (facies leontina u chorých leprou)

 • lepidoma

  - lepidóm, označenie pre nádory z krycieho epitelu

 • lepothrix

  - lepotrix, plesňové ochorenie ochlpenia hlavne v podpaží a ohanbí vyvolané mikróbom Nocardia tenuis

 • lepra

  - lepra, malomocenstvo, zdĺhavé infekčné ochorenie vyvolané Hansenovým bacilom (Mycobacterium leprae)

 • leproma

  - lepróm, uzlíkové nebolestivé útvary na koži pri lepre

 • leprosarium

  - zvláštne nemocnice pre chorých s leprou

 • leprosis

  - lepróza, leprozita, malomocenstvo

 • leptocephalia

  - leptocefália, nápadne úzka, dlhá lebka v predozadnom smere

 • leptocytosis

  - leptocytóza, prítomnosť abnormálne úzkych erytrocytov v krvi

 • leptodactylia

  - leptodaktýlia, nápadne dlhé tenké prsty

 • leptomeningeus

  - týkajúci sa mäkkých mozgových blán

 • leptomeningitis

  - leptomeningitída, zápal mäkkých mozgových blán

 • leptomeninx

  - leptomeninx, mäkká mozgová blana

 • Leptomonas

  - rod bičíkovcov z čelede Trypanosomatidae

 • leptoprosopia

  - leptoprozopia, nápadne pretiahnutá a úzka tvár

 • leptosoma

  - tenké, úzke telo s pretiahnutým krkom, chudými končatinami a úzkym trupom

 • Leptospira

  - leptospira, skrutkovito vinutý mikroorganizmus, pôvodca leptospiróz

 • leptospirosis

  - leptospiróza, horúčkovité infekčné ochorenie vyvolané leptospirami

 • leptothrix

  - leptotrix, baktérie žijúce často na sliznici ústnej dutiny človeka (Leptothrix buccalis)

 • lesbismus

  - lesbizmus, ženská homosexualita, amor lesbicus

 • letalis

  - letálny, smrteľný, smrtiaci

 • letalita

  - úmrtnosť, úmrtnosť, pomer počtu zomrelých k počtu chorých na tú istú chorobu

 • letalitas

  - letalita, úmrtnosť, pomer medzi počtom úmrtí na určitú chorobu z 1000 osôb chorých na túto chorobu

 • letálny

  - smrteľný

 • letálny ekvivalent

  - heterozygotný stav génu, ktorý je v homozygotnom stave letálny. Označuje aj kombináciu dvoch génov v heterozygotnom stave, pričom každý z nich je v homozygotnom stave letálny pre 50 % homozygotov, resp. akúkoľvek inú ekvivalentnú kombináciu.

 • lethargia

  - "letargia, chorobná spavosť, hlboký, dlhodobý spánok sprevádzajúci niektoré duševné a nervové ochorenia

 • lethargicus

  - spavý, chorobne ospalý, otupený

 • letum

  - smrť

 • leucaemia

  - leukémia, bielokrvnosť, nádorové bujnenie bielych krviniek

 • leucaemicus

  - leukemický, týkajúci sa leukémie

 • leucaemoides

  - leukemoidný, podobajúci sa leukémii

 • leucanaemia

  - leukanémia, anémia pri leukémii

 • leucinum

  - leucín, kyselina a-aminoizokapronová, vetvená esenciálna aminokyselina

 • leucinuria

  - leucinúria, vylučovanie leucínu močom

 • leuco(dia)pedesis

  - leukodiapedéza, prenikanie leukocytov z kapilár do tkaniva

 • leucoblas(toma)tosis

  - leukoblas(toma)tóza, nádorové bujnenie bielej krvnej rady

 • leucoblastos

  - leukoblast, nezrelá biela krvinka

 • leucocidinum

  - leukocidín, látka s vysokou špecifitou k bielym krvinkám, ktorá má deštruktívny účinok (tvorená niektorými baktériami)

 • leucocytogenesis

  - leukocytogenéza, tvorba bielych krviniek

 • leucocytolysinum

  - leukocytolyzín, látka rozpúšťajúca, odbúravajúca biele krvinky

 • leucocytolysis

  - leukocytolýza, rozpad bielych krviniek

 • leucocytoma

  - leukocytóm, tumor obsahujúci bunky, ktoré sa podobajú bielym krvinkám

 • leucocytopenia

  - leukocytopénia, chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi

 • leucocytopo(i)esis

  - leukocytopoéza, tvorba bielych krviniek

 • leucocytosis

  - leukocytóza, chorobné zmnoženie bielych krviniek

 • leucocytotaxia

  - leukocytotaxia, leukotaxia, ovplyvnenie pohybu leukocytov prítomnosťou inej látky (mikróbom) napr. v mieste zápalu

 • leucocyturia

  - leukocytúria, prítomnosť bielych krviniek v moči

 • leucoderma

  - leukoderma, biele miesto v koži (bez pigmentu), depigmentácia, porucha v obsahu kožného farbiva

 • leucodystrophia

  - leukodystrofia, degenerácia bielej hmoty mozgu, ochorenie vrodeným defektom metabolizmu lipidov a poruchou v stavbe myelínovej pošvy

 • leucoencephalitis

  - "leukoencefalitída, zápal bielej hmoty mozgu

 • leucoencephalopathia

  - leukoencefalopatia, ochorenie bielej mozgovej hmoty

 • leucokeratosis

  - leukokeratóza, leukoplakia

 • leucoma

  - biela škvrna, biele sfarbené bujnenie, v užšom zmysle skalenie rohovky. Leucoma unguium biele škvrny na nechtoch

 • leucomatosis

  - leukomatóza, tvorenie bielych škvŕn na koži

 • leucomelalgia

  - leukomelalgia, záchvatovité bolesti končatín pri zlom prekrvení, sprevádzané zblednutím kože a pocitom chladu

 • leucomyelitis

  - leukomyelitída, zápal bielej hmoty miechy

 • leucomyelopathia

  - leukomyelopatia, označenie pre choroby bielej hmoty miechy

 • leuconychia

  - leukonýchia, drobné, biele, kruhovité alebo oválne škvrny na nechtoch

 • leucopathia

  - leukopatia, porucha v množstve kožného farbiva, druhotná depigmentácia v mieste vyhojenej kožnej choroby (leukoderma)

 • leucopedesis

  - leukopedéza, výstup bielych krviniek z kapilár

 • leucopenia

  - leukopénia, chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi

 • leucophlegmasia

  - leukoflegmázia, hlboká trombóza stehnovej žily s opuchom celej dolnej končatiny a bielym zafarbením kože

 • leucoplakia

  - "leukoplakia, belavé, ľahko rozbrázdené, mapovito členené škvrny na sliznici

 • leucopo(i)esis

  - leukopoéza, tvorba bielych krviniek

 • leucorrhoea

  - leukorea, belavý, serózne hnisavý výtok z rodidiel (fluor albus)

 • leucostasis

  - leukostáza, nahromadenie leukocytov v priesvite kapilár

 • leucotaxinum

  - leukotaxín, polypeptid zvyšujúci priestupnosť kapilár získaný zo zápalového exudátu

 • leucotaxis

  - leukotaxia, leukocytotaxia, pohybová smerová reakcia bielych krviniek na produkty baktérií alebo iné látky

 • leucotomia

  - "leukotómia, chirurgický zásah do bielej mozgovej hmoty pri niektorých duševných chorobách

 • leucotoxinum

  - leukotoxín, leukolyzín, látka ničiaca biele krvinky

 • leucotrichia

  - leukotríchia, leukotrichóza, biele vlasy, úplný nedostatok farbiva vo vlasoch

 • leucotrienum

  - leukotrién, tkanivový produkt vznikajúci z arachidónovej kyseliny pôsobením lipooxygenázy, mediátor zápalových a alergických reakcií (izolovaný z leukocytov, obsahuje tri (štyri) dvojité väzby v molekule)

 • leukémia

  - nádorové bujnenie bielych krviniek

 • leukocytúria

  - prítomnosť bielych krviniek v moči

 • leukocyty

  - biele krvinky

 • leukopénia

  - chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi

 • leukoplast

  - štruktúra rastlinnej bunky, v ktorej sa zvyčajne ukladajú energetické zásobné látky, ako sú lipidy alebo karbohydráty.

 • levator

  - zdvíhač (sval)

 • levigatus

  - uhladený

 • levis

  - "hladký, uhladený, lesklý

 • levitas

  - pohyblivosť

 • levurid

  - označenie pre kožnú vyrážku z precitlivelosti na kvasinkovú kožnú flóru

 • levurosis

  - levuróza, kožné ochorenie vyvolané z precitlivelosti na kvasinky

 • lézia

  - poškodenie, porucha určitej štruktúry

Naposledy hľadané výrazy: