Hľadaný výraz "hydro" v Lekárskom slovníku

Nájdených 91 výsledkov (1 strana)

 • hydroappendix

  - hydroapendix, vyplnenie červovitého výbežku čreva tekutinou

 • hydrobiologia

  - hydrobiológia, vedná disciplína zaoberajúca sa existenčnými podmienkami vo vodách, vzťahmi medzi článkami potravinových reťazcov a problémami produkcie i deštrukcie organickej hmoty vo vodných ekosystémoch

 • hydrocalix

  - hydrokalix, čiastočná hydronefróza, dilatácia obličkového kalicha pri selektívnej blokáde odtoku moča

 • hydrocardia

  - hydrokardia, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, vodnateľnosť osrdcovníka

 • hydrocele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrocephalia

  - hydrocefália, zmnoženie tekutiny (likvoru) v mozgových dutinách, vodnateľnosť mozgu

 • hydrocephalus

  - hydrocefalus, zväčšenie objemu tekutiny v mozgových komorách alebo v priestore pod mozgovou pavúčnicou s následným útlakom mozgového tkaniva

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach vody

 • hydrochloricus

  - hydrochlorický, obsahujúci vodík a chlór

 • hydrocoelia

  - hydrocélia, tekutina obsiahnutá v dutine

 • hydrocolpocele

  - hydrokolpokéla, vydutina zadnej pošvovej steny pri veľkých retenčných cystách pošvy

 • hydrocolpos

  - hydrokolpos, retenčné cysty v pošve naplnené čírou tekutinou (napr. pri vaginálnej stenóze)

 • hydrocortisonum

  - hydrokortizón, hormón produkovaný kôrou nadobličky, zaraďovaný medzi glukokortikoidy

 • hydrocystis

  - hydrocysta, cysta obsahujúca tekutinu

 • hydrocystoma

  - hydrocystóm, cysty, pľuzgiere potných žliaz, najčastejšie na očných viečkach

 • hydrodipsomania

  - hydrodipsománia, periodické návaly nekontrolovateľného smädu

 • hydrodiuresis

  - hydrodiuréza, nadmerné vylučovanie málo koncentrovaného moču

 • hydrogenatio

  - hydrogenácia, chemický proces väzby vodíka na nenasýtené, násobné väzby v organických zlúčeninách (napr. využité pri stužovaní tukov)

 • hydrogenium

  - vodík

 • hydrogeochémia

  - náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

 • hydroglossa

  - hydroglosa (ranula), retenčná cysta slinnej žľazy

 • hydrogymnastike

  - hydrogymnastika, liečebné cvičenie vo vode, zvlášť pri chorobách pohybového ústroja

 • hydrohaematonephrosis

  - hydrohematonefróza, prítomnosť krvi a moču v rozšírenom dutom systéme obličky

 • hydrohepatosis

  - hydrohepatóza, nahromadenie tekutiny v pečeni

 • hydrokéla

  - vodná prietrž, ohraničené nahromadenie kvapaliny

 • hydrokele

  - hydrokéla, nahromadenie tekutiny medzi obalmi semenníka

 • hydrokortison

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hydrokortizón

  - hormón kôry nadobličky, kortikoid

 • hydrolabilitas

  - hydrolabilita, kolísanie množstva tekutín v organizme

 • hydrologia

  - hydrológia, náuka zaoberajúca sa kolobehom vody v prírode

 • hydrolysis

  - hydrolýza, chemický rozklad zlúčenín pôsobením vody

 • hydrolyticus

  - hydrolytický, rozložený pôsobením vody

 • hydroma (hygroma)

  - hydróm (hygróm), cysta naplnená seróznou tekutinou, najmä pri úraze, pod tvrdou mozgovou plenou, v oblasti kĺbu

 • hydromania

  - "hydrománia, chorobná túžba po samovražde utopením

 • hydromeningitis

  - hydromeningitída, zápal mozgových blán s tvorbou veľkého množstva serózneho exsudátu

 • hydromeningocele

  - hydromeningokéla, vydutina mozgových plen alebo miechového obalu obsahujúceho tekutinu pri defekte lebečných kostí alebo chrbtice

 • hydromeningokele

  - hydromeningokéla, vydutina mozgových plen alebo miechového obalu obsahujúceho tekutinu pri defekte lebečných kostí alebo chrbtice

 • hydrometra

  - hydrometra, nahromadenie vodnatej tekutiny v maternice pri uzávere kanála maternicového hrdla

 • hydromyelia

  - hydromyélia, vrodené cystické rozšírenie miechového kanála naplneného tekutinou

 • hydromyelocele

  - hydromyelokéla, vrodená vakovitá vydutina obalov miechy vyplnená tekutinou a vlastnou miechou pri ráštepe chrbtice

 • hydromyelokele

  - hydromyelokéla, vrodená vakovitá vydutina obalov miechy vyplnená tekutinou a vlastnou miechou pri ráštepe chrbtice

 • hydromyelomeningocele

  - hydromyelomeningokéla, cysticky rozšírená miecha uložená vo väčšej dutine, ktorá je tvorena plenovým vakom naplneným likvorom

 • hydromyoma

  - hydromyóm, nádoru podobný útvar vo svalovom tkanive, ktorý obsahuje cysty vyplnené tekutinou

 • hydronephrosis

  - hydronefróza, rozšírenie dutého systému obličky spôsobeného hromadením moča pri uzávere močových ciest

 • hydroovarium

  - hydroovárium, nahromadenie tekutiny vo vaječníku

 • hydroparotitis

  - hydroparotitída, zápal príušnej žľazy s nahromadením tekutiny

 • hydropathia

  - hydropatia, nevedecké použitie vody pri liečení choroby (nutné odlíšiť od hydroterapie)

 • hydropenia

  - hydropénia, zmenšené množstvo telesných tekutín

 • hydropericarditis

  - hydroperikarditída, zápal osrdcovníka s veľkým množstvom výpotku

 • hydropericardium

  - hydroperikard, nahromadenie tekutiny v osrdcovníku

 • hydroperinephrosis

  - hydroperinefróza, zadržanie tekutiny v spojivovom tkanive obklopujúcom obličky

 • hydroperitonaeum

  - hydroperitoneum, ascites, zmnoženie tekutiny v brušnej dutine

 • hydroperitonitis

  - hydroperitonitída, zápal pobrušnice s veľkým množstvom výpotku

 • hydropertubatio

  - hydropertubácia, zavádzanie fyziologického roztoku do vajcovodov k zisteniu ich priechodnosti alebo k prekonaniu ich nepriechodnosti

 • hydrophilia

  - hydrofília, schopnosť látok zlučovať sa s vodou alebo rozpúšťať sa vo vode

 • hydrophobia

  - "hydrofóbia, chorobný strach pred prijímaním tekutín (príznak besnoty)

 • hydrophorographia

  - hydroforografia, registrácia prietoku tekutiny (napr. moča močovodom) pomocou zvláštneho prístroja, hydroforografu

 • hydrophthalmus

  - hydroftalmus, nahromadenie tekutiny v očnej guli

 • hydrophysometra

  - hydrofyzometra, nahromadenie tekutiny a plynu v maternici

 • hydropicus

  - hydropný, vzťahujúci sa k vodnateľnosti

 • hydropigenes

  - hydropigénny, vyvolávajúci vodnateľnosť

 • hydropitherapia

  - hydropiterapia, liečenie s použitím zvýšeného zavodnenia organizmu

 • hydroplasma

  - hydroplazma, tekutá časť protoplazmy

 • hydropneumatosis

  - hydropneumatóza, prítomnosť tekutiny a vzduchu v tkanivách

 • hydropneumopericardium

  - hydropneumoperikard, nahromadenie vzduchu a tekutiny v perikarde, osrdcovníku

 • hydropneumoperitonaeum

  - hydropneumoperitoneum, nahromadenie vzduchu a tekutiny v peritoneálnej dutine

 • hydropneumothorax

  - hydropneumotorax, prítomnosť plynu a tekutiny v pohrudničnej dutine

 • hydrops

  - hydrops, vodnateľnosť, nahromadenie tkanivového moku v tkanivách a telových dutinách

 • hydropyelon

  - hydropyelón, rozšírenie obličkovej panvičky pri poruche odtoku moču

 • hydropyonephrosis

  - hydropyonefróza, zmnoženie tekutiny (moču) s následným zápalom v dutom systéme obličky (napr. pri blokáde odtoku moču)

 • hydrorrhachis

  - hydrorachis, nadmerné hromadenie tekutiny v centrálnom chrbtovom kanáli

 • hydrorrhoea

  - "hydrorea, bohatý výtok riedkej vodnatej tekutiny

 • hydrosalpinx

  - hydrosalpinx, nahromadenie seróznej tekutiny vo vajcovode (pri jeho okrajovom uzavrení pre zápalové procesy)

 • hydrosarcocele

  - hydrosarkokéla, chronické zdurenie semenníka komplikované zmnožením tekutiny v obaloch semenníka

 • hydrosolubilis

  - hydrosolubilný, rozpustný vo vode

 • hydrospermatocystis

  - hydrospermatocysta, hydrokéla obsahujúca spermie

 • hydrostabilitas

  - hydrostabilita, stály, nemenný vo vodnom roztoku

 • hydrostaticus

  - hydrostatický, vzťahujúci sa k tlaku kvapalín

 • hydrosudotherapia

  - hydroterapia kombinovaná s potením

 • hydrotherapia

  - hydroterapia, vodoliečba aplikovaná na vedeckom podklade

 • hydrothionaemia

  - hydrotionémia, prítomnosť sirovodíka v krvi

 • hydrothionuria

  - hydrotionúria, prítomnosť sirovodíka v moči

 • hydrothorax

  - hydrotorax, nahromadenie tekutiny v pohrudničnej dutine

 • hydrotropia

  - hydrotropia, zmena vlastností látok, ktoré sa stanú vo vode rozpustnými, pričom boli predtým vo vode nerozpustné

 • hydrotropismus

  - hydrotropizmus, rastový pohyb rastlinných orgánov (napr. koreňov) spôsobený nerovnakou vlhkosťou prostredia

 • hydrotubatio

  - hydrotubácia, zavádzanie fyziologického roztoku do vajcovodov k zisteniu ich priechodnosti

 • hydrotympanum

  - hydrotympanón, ušný bubienok presiaknutý tekutinou

 • hydroureter

  - hydroureter, rozšírenie močovodu z nahromadenia moča pri zabránení odtoku

 • hydrouria

  - hydroúria, nadmerne zriedený moč pri nadmernom pití, hypotonický moč

 • hydroxylum

  - hydroxyl, jednomocná skupina OH

 • hydroxytryptaminum

  - serotonín, látka ovplyvňujúca priesvit ciev a modulujúca nervové spoje v mozgu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hpp, bob, dkp, cnr, chk, rdp, iatrc, shv, bek, fel, ian, opu, ajc, å ach, vcn
Slovník skratiek: mv, h01, a49, nerc, vyk, ú, subå, mkl, me, aň a, taf, ��a��a, kh, ppv, szz