Hľadaný výraz "hy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 643 výsledkov (6 strán)

 • hydrotropia

  - hydrotropia, zmena vlastností látok, ktoré sa stanú vo vode rozpustnými, pričom boli predtým vo vode nerozpustné

 • hydrotropismus

  - hydrotropizmus, rastový pohyb rastlinných orgánov (napr. koreňov) spôsobený nerovnakou vlhkosťou prostredia

 • hydrotubatio

  - hydrotubácia, zavádzanie fyziologického roztoku do vajcovodov k zisteniu ich priechodnosti

 • hydrotympanum

  - hydrotympanón, ušný bubienok presiaknutý tekutinou

 • hydroureter

  - hydroureter, rozšírenie močovodu z nahromadenia moča pri zabránení odtoku

 • hydrouria

  - hydroúria, nadmerne zriedený moč pri nadmernom pití, hypotonický moč

 • hydroxylum

  - hydroxyl, jednomocná skupina OH

 • hydroxytryptaminum

  - serotonín, látka ovplyvňujúca priesvit ciev a modulujúca nervové spoje v mozgu

 • hygiena

  - "hygiena, zdravoveda, náuka o zdravom spôsobe života

 • hygroblepharia

  - hygroblefária, tekutinou presiaknuté očné viečka

 • hygroma

  - hygróm, cystické zdurenie obsahujúce seróznu tekutinu

 • hygromatosis

  - hygromatóza, časté tvorenie hygrómov

 • hygrometria

  - hygrometria, meranie vlhkosti vzduchu

 • hygrometron

  - hygrometer, prístroj k určeniu vlhkosti vzduchu

 • hygrophilia

  - hygrofília, vlhkomilnosť, schopnosť látok prejavovať afinitu k vodnému prostrediu

 • hygrophobia

  - hygrofóbia, chorobný strach z vlhkého prostredia

 • hygroscopicitas

  - hygroskopia, schopnosť látok pohlcovať vlhkosť zo vzduchu

 • hygroscopicus

  - hygroskopický, schopný pohlcovať a zadržiavať vlhkosť

 • hygrostomia

  - hygrostómia, slinenie, salivácia

 • hymen

  - hymen, panenská blana, sliznicová blana čiastočne uzatvarajúca pošvový vchod

 • hymenalis

  - hymenálny, týkajúci sa panenskej blany

 • hymenectomia

  - hymenektómia, odstránenie panenskej blany

 • hymenolabialis

  - hymenolabiálny, týkajúci sa panenskej blany a veľkých pyskov

 • Hymenolepis

  - pásomnica detská

 • hymenologia

  - hymenológia, náuka o blanách v organizme

 • hymenorraphia

  - hymenorafia, zošitie panenskej blany a uzavretie pošvy

 • hyoepiglotticus

  - hyoepiglotický, týkajúci sa jazylky a hrtanovej príchlopky

 • hyoglossus

  - jazylkojazykový, týkajúci sa jazylky a jazyka

 • hyoideum

  - jazylka

 • hyoideus

  - jazylkový, týkajúci sa jazylky

 • hyomandibularis

  - hyomandibulárny, týkajúci sa jazylky a dolnej čeľuste

 • hyopharyngeus

  - hyofaryngický, týkajúci sa jazylky a hltanu

 • hyothyroideus

  - hyotyroidný, týkajúci sa jazylky a štítnej žľazy

 • hyp(h)idrosis

  - hyphidróza, znížené vylučovanie potu

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • hypaciditas

  - hypacidita, znížená kyslosť, napr. žalúdočnej šťavy

 • hypactivitas

  - hypaktivita, útlm činnosti, voľného jednania, nedostatok iniciatívy

 • hypacusia

  - hypakúzia, porucha sluchu, nedoslýchavosť

 • hypaesthesia

  - hypestézia, znížená citlivosť

 • hypalbuminaemia

  - hypalbuminémia, znížená koncentrácia albumínu v krvi

 • hypalbuminosis

  - hypalbuminóza, znížené množstvo albumínu v organizme

 • hypalbuminoticus

  - hypalbuminotický, chudobný na bielkovinu (albumín)

 • hypalgesia

  - hypalgézia, hypalgia, znížené vnímanie bolesti, ľahší stupeň analgézie

 • hypaxialis

  - hypaxiálny, ležiaci pod osou

 • hypazoturia

  - hypazotúria, znížené vylučovanie dusíkatých látok močom

 • hyper(h)idrosis

  - hyper(h)idróza, nadmerné potenie, zvýšená potivosť

 • hyperacanthosis

  - hyperakantóza, všeobecné označenie pre kožné choroby vyznačujúce sa zhrubnutím pokožky

 • hyperacidaminuria

  - hyperacidaminúria, zvýšené množstvo aminokyselín v moči

 • hyperaciditas

  - hyperacidita, zvýšená kyslosť žalúdočnej šťavy

 • hyperacusia

  - hyperakúzia, chorobná precitlivelosť sluchu, zvýšená dráždivosť sluchového ústroja

 • hyperadiuretismus

  - hyperadiuretizmus, stav s nadmernou tvorbou adiuretínu (vazopresínu), hormónu zužujúceho tepny, zvyšujúceho krvný tlak a regulujúceho vylučovanie moču v obličkách

 • hyperadrenalismus

  - hyperadrenalizmus, súbor prejavov zo zvýšenej tvorby adrenalínu

 • hyperaemia

  - hyperémia, prekrvenie, zvýšený obsah krvi v orgáne alebo v ohraničenom tkanivovom okrsku

 • hyperaemicus

  - hyperemický, prekrvený

 • hyperaesthesia

  - hyperestézia, zvýšená až bolestivá citlivosť, precitlivelosť

 • hyperaktivita

  - nadmerná činnosť

 • hyperalbuminaemia

  - hyperalbuminémia, zvýšená koncentrácia albumínu v krvi

 • hyperaldosteronismus

  - hyperaldosteronizmus, stav s nadmernou tvorbou aldosterónu v kôre nadobličiek

 • hyperalgesia

  - hyperalgézia, zvýšené vnímanie bolesti, zvýšená citlivosť na bolesť

 • hyperalimentácia

  - nadmerná výživa

 • hyperalimentatio

  - hyperalimentácia, nadmerná výživa, prekrmovanie, zvýšený energetický príjem

 • hyperalonaemia

  - hyperalonémia, nadmerné množstvo solí v krvi

 • hyperammonaemia

  - hyperamonémia, zvýšená koncentrácia čpavku v krvi (napr. pri pečeňovom zlyhaní)

 • hyperanakinesia

  - hyperanakinéza, nadmerná hybnosť, pohybová činnosť (napr. žalúdka)

 • hyperanteflexio

  - hyperanteflexia, patologické nadmerné ohnutie (maternice) dopredu

 • hyperanteversio

  - hyperanteverzia, patologický sklon (maternice) smerom dopredu

 • hyperaphrodisia

  - hyperafrodízia, nadmerný, zvýšený pohlavný pud

 • hyperazotaemia

  - hyperazotémia, zvýšené množstvo neproteínového dusíka (močoviny) v krvi

 • hyperazoturia

  - hyperazotúria, zvýšené vylučovanie dusíka močom

 • hyperbarický

  - pretlakový

 • hyperbaricus

  - "hyperbarický, pretlakový

 • hyperbetalipoproteinaemia

  - hyperbetalipoproteinémia, stav so zvýšenou koncentráciou betalipoproteínu v krvi, hyperlipoproteinémia IIb

 • hyperbilirubinaemia

  - hyperbilirubinémia, zvýšené množstvo bilirubínu v krvi

 • hyperbilirubinémia

  - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi

 • hyperbrachycephalia

  - hyperbrachycefália, extrémne krátka hlava

 • hyperbulia

  - hyperbúlia, nadmerné presadzovanie vlastnej vôle, chorobná túžba po čine

 • hypercalcaemia

  - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi

 • hypercalcinaemia

  - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi

 • hypercalciuria

  - hyperkalciúria, zvýšené vylučovanie vápnika močom

 • hypercapnia

  - hyperkapnia, zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi

 • hypercellularitas

  - hypercelularita, nadmerné zmnoženie buniek

 • hyperchloraemia

  - hyperchlorémia, zvýšené množstvo chloridu v krvi

 • hyperchlorhydria

  - hyperchlorhydria, zvýšené množstvo voľnej kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave

 • hypercholesterolaemia

  - hypercholesterolémia, zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hypercholesterolémia

  - zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hypercholia

  - hypercholia, patologická, nadmerná tvorba žlče

 • hyperchromasia

  - hyperchromázia, zvýšená, nadmerná farbiteľnosť bunkových štruktúr, zvlášť bunkových jadier

 • hyperchromatosis

  - hyperchromatóza, zvýšené ukládanie farbiva (v koži)

 • hyperchromia

  - hyperchrómia, zvýšený obsah hemoglobínu v červených krvinkách

 • hyperchylia

  - hyperchýlia, zvýšená tvorba chylu

 • hypercoagulabilitas

  - hyperkoagulabilita, zvýšená zrážlivosť krvi

 • hypercorrectio

  - hyperkorekcia, nadmerná snaha vyjadrovať sa čo najsprávnejšie

 • hypercorticismus

  - hyperkorticizmus, hyperkortikalizmus, zvýšená tvorba hormónov kôry nadobličky

 • hypercreatinaemia

  - hyperkreatinémia, zvýšenie koncentrácie kreatínu v krvi

 • hypercrinia

  - hyperkrínia, nadmerné vylučovanie (sekrécia)

 • hypercupraemia

  - hyperkuprémia, nadmerná koncentrácia medi v krvi

 • hypercyanoticus

  - hypercyanotický, vyznačujúci sa extrémnou cyanózou, modrofialovým zafarbením kože a slizníc z nedostatočného okysličenia

 • hypercysteinuria

  - hypercysteinúria, nadmerné vylučovanie cysteínu močom

 • hypercytaemia

  - hypercytémia, nadmerný počet erytrocytov v krvi (polyglobúlia)

 • hypercytosis

  - hypercytóza, nadmerné množstvo buniek v telesných tekutinách

 • hyperdactylia

  - hyperdaktýlia, nadpočetné prsty

 • hyperdentitio

  - hyperdentícia, hyperdoncia, nadpočetné zuby

 • hyperdipsia

  - hyperdipsia, nadmerný intenzívny smäd

 • hyperdiuresis

  - hyperdiuréza, nadmerné vylučovanie moču

 • hyperdynamia

  - hyperdynamia, zvýšená sila alebo svalová aktivita. Hyperdynamia uteri nadmerné maternicové sťahy

 • hyperelasticitas

  - hyperelasticita, zvýšená pružnosť

 • hyperemesis

  - hypereméza, nadmerné vracanie

 • hyperémia

  - prekrvenie, zvýšené množstvo krvi v orgáne alebo v tkanive

 • hypereosinophilia

  - hypereozinofília, zvýšený počet eozinofilných leukocytov v krvi

 • hyperepinephria

  - hyperepinefria, zvýšená hormonálna činnosť nadobličiek

 • hyperergia

  - hyperergia, nadmerná reakcia pri testovaní kožnej citlivosti po intradermálnom, podkožnom podaní antigénu

 • hypererotismus

  - hypererotizmus, nadmerne zvýšený pohlavný pud

 • hypererythrocythaemia

  - hypererytrocytémia, zvýšený počet červených krviniek v krvi (polyglobúlia)

 • hyperestrogenaemia

  - hyperestrogenémia, zvýšená koncentrácia estrogénu v krvi

 • hypereuryopia

  - hypereuryopia, nadmerne široko otvorené oči

 • hyperexcitabilitas

  - hyperexcitabilita, zvýšená dráždivosť

 • hyperextensibilitas

  - hyperextenzibilita, nadmerná natiahnuteľnosť

 • hyperextensio

  - hyperextenzia, nadmerné natiahnutie (končatiny)

 • hyperfibrinogenaemia

  - hyperfibrinogenémia, zvýšená koncentrácia fibrinogénu v krvi

 • hyperflexibilitas

  - hyperflexibilita, zvýšená ohybnosť v kĺboch