Hľadaný výraz "histo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • histochemia

  - histochémia, náuka o chemickom dôkaze látok lokalizovaných v mikroskopických štruktúrach tkanív

 • histocompatibilis

  - histokompatibilný, vzájomne znášanlivý (vo vzťahu k transplantovanému štepu)

 • histocompatibilitas

  - histokompatibilita, zlúčiteľnosť medzi tkanivami a transplantovaným štepom, súlad vo vzťahu k tkanivovým antigénom (pri transplantácii)

 • histodiagnosis

  - histodiagnóza, určenie diagnózy mikroskopickým vyšetrením tkaniva

 • histodifferentiatio

  - histodiferenciácia, tkanivové rozlíšenie vo vývojovom zmysle, vo vyzrievaní tkaniva

 • histogenes

  - histogénny, tkanivového pôvodu, podporujúci vznik, tvorbu tkaniva

 • histogenesis

  - histogenéza, diferenciácia tkaniva alebo vnútornej štruktúry orgánu

 • histogeneticus

  - histogenetický, týkajúci sa histogenézy, tvorenia tkaniva

 • histographia

  - histografia, popis tkaniva

 • histohomologicus

  - histohomologický, tkanivovo rovnocenný, zhodný

 • histohydria

  - histohydria, prítomnosť nadmerného množstva vody v taknive

 • histohypoxia

  - histohypoxia, abnormálne znížené množstvo kyslíka v tkanivách

 • histoides

  - histoidný, svojou štruktúrou sa podobajúci určitému tkanivu organizmu

 • histokompatibilita

  - príjemca neodvrhne (príjme) len histokompatibilný štep, čiže štep, ktorý neobsahuje antigény, ktoré nemá príjemca.

 • histologia

  - histológia, náuka o tkanivách, mikroanatómia, mikroskopicka stavba tkanív

 • histolympha

  - histolymfa, tkanivový mok

 • histolysis

  - histolýza, rozrušenie, rozklad tkaniva (napr. pri hnisaní)

 • histomorphologia

  - histomorfológia, náuka o stavbe, tvare a vlastnostiach tkaniva

 • histoneurologia

  - histoneurológia, histológia nervového systému

 • históny

  - proteíny, ktoré súvisia s chromozómovou DNA. Sú bohaté na bázické aminokyseliny (lyzín a arginín) a v evolúcii eukaryotov sú veľmi stabilné.

 • histopathologia

  - histopatológia, diagnostické drobnohľadné vyšetrovanie tkanív patologicky zmenených

 • histopathomorphologia

  - histopatomorfológia, náuka o chorobných tvarových zmenách v tkanivách

 • histophysiologia

  - histofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou a funkčným významom tkanív

 • Histoplasma

  - histoplazma, druh patogénnych húb

 • histoplasmosis

  - "histoplazmóza, viscerálna (útrobná) mykóza primárne postihujúca bunky retikuloendotelového systému

 • histopo(i)esis

  - histopoéza, tvorenie, vznik tkaniva

 • historadiographia

  - historádiografia, rontgenové znázornenie tkaniva (tkanivových rezov)

 • historrhexis

  - historexia, miestne narušenie tkaniva

 • histotherapia

  - histoterapia, tkanivová liečba, privádzanie výťažkov zo zdravého tkaniva do chorého organizmu

 • histotomia

  - histotómia, preťatie, rez tkaniva

 • histotomos

  - histotóm, prístroj ku zhotovovaniu veľmi tenkých rezov tkaniva pre mikroskopické pozorovanie (mikrotóm)

 • histotopogramma

  - histotopogram, prehľadný veľmi tenký rez celým orgánom alebo väčším úsekom tkaniva, dávajúci prehľad o vzájomných vzťahoch jeho jednotlivých zložiek

 • histotopographia

  - histotopografia, popis jednotlivých zložiek tkaniva (alebo orgánov) vzhľadom ku vzájomnej polohe

 • histotoxicus

  - histotoxický, škodlivý, ničiaci tkanivo

 • histotripsis

  - histotripsia, rozdrvenie, rozmačkanie tkaniva

 • histotrophicus

  - histotrofný, podporujúci tvorbu tkaniva

 • histotropicus

  - histotropný, majúci kladný vzťah ku tkanivu, priťahovaný ku tkanivu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: frk, hic, dpy, mpn, zro, roz, dpk, brn, bkm, bbt, aus, krs, pád, app, cur