Hľadaný výraz "hi" v Lekárskom slovníku

Nájdených 78 výsledkov (1 strana)

 • hiatodontia

  - hiátodoncia, skusová nepravidelnosť, otvorený skus, predné zuby horného a dolného oblúku sa nedotýkajú

 • hiatus

  - hiát, otvor, medzera

 • hibernatio

  - hibernácia, zimný spánok zvierat. Hibernatio arteficialis umelá hibernácia, uvedenie organizmu do stavu, ktorý je podobný zimnému spánku niektorých živočíchov, aby sa znížili metabolické nároky tkaniva pri niektorých operáciách

 • hibernoma

  - hibernóm, hnedý lipóm, nádor vychádzajúci z hnedého tukového tkaniva

 • hidradenitis

  - hidradenitída, zápal potných žliaz

 • hidradenoma

  - hidradenóm, nádor potných žliaz

 • hidroa

  - hidroa, pľuzgierovitá kožná vyrážka, najčastejšie na nekrytých častiach tela, pri nadmernom potení

 • hidrocystis

  - hidrocysta, cystické rozšírenie potných žliaz

 • hidrocystoma

  - hidrocystóm, cystické (dutinové) rozšírenie potnej žľazy, najčastejšie na očných viečkach

 • hidropo(i)esis

  - hidropoéza, tvorba potu

 • hidrorrhoea

  - hidrorea, nadmerné vylučovanie potu, veľmi silné potenie

 • hidrosis

  - "hidróza, tvorenie a vylučovanie potu (často vo zvýšenej miere)

 • hidroticus

  - vyvolávajúci, podporujúci potenie

 • hiemalis

  - zimný

 • hierarchia dominancie

  - rebríček spoločenského postavenia spoločenských živočíchov, v ktorom majú určité jedince výsadné postavenie a prednosť pred ostatnými – podriadenými členmi skupiny.

 • hilus

  - hilus, bránka, miesto vstupu, výstupu ciev do orgánu

 • hippocampalis

  - hipokampálny, týkajúci sa hipokampu

 • hippocampus

  - hipokampus, pozdĺžne vyvýšenie tkaniva v dolnom rohu bočnej komory mozgu

 • Hippocrates

  - "najslávnejší grécky lékar, ""otec medicíny"""

 • hippocraticus

  - hippokratický (tvár popísaná Hippokratom), vyznačujúca sa vpadnutými očami a lícami, suchými perami, kožou pokrytou lepkavým potom (predzvesť blízkej smrti)

 • hippus

  - """poskakujúce zrenice"", náhle sa objavujúce rytmické rozširovanie a zužovanie zrenice ako prejav funkčných nervových porúch (neuróz)"

 • hirci

  - chlpy, ochlpenie v podpaží s prípadným typickým zápachom (odor hircinus)

 • hircismus

  - hircismus, intenzívny zápach z podpaží

 • hirsuties

  - nadmerné ochlpenie

 • hirsutismus

  - hirzutismus, nadmerné ochlpenie u žien spôsobené endokrinnou poruchou, najčastejšie poruchou funkcie vaječníkov alebo kôry nadobličiek

 • hirsutus

  - ježatý, zježený, chlpatý

 • hirudinum

  - hirudín, látka v ústnych žlazách pijavíc tlmiaca zrážanie krvi

 • Hirudo

  - medicinalis pijavica lekárska

 • hist(i)ometria

  - histiometria, histologická metóda zaoberajúca sa charakteristikou rôznych častí tkaniva

 • histaminum

  - histamín, produkt vzniknutý z histidínu (aminokyselina), uplatňujúci sa pri chorobnej precitlivelosti organizmu a vzniku alergických reakcií

 • histidasis

  - histidáza, enzým štiepiaci histidín

 • histidinum

  - histidín, heterocyklická aminokyselina, esenciálna pre rastúci organizmus

 • histidinuria

  - histidinúria, prítomnosť histidínu v moči (napr. u žien koncom tehotenstva)

 • histiocytoma

  - histiocytóm, nezhubný nádor, granulóm kože tvorený histiocytmi, drobné mnohopočetné uzlíky, prevažne na dolných končatinách, podobné pletivu rohožky

 • histiocytosis

  - histiocytóza, ochorenie charakterizované proliferáciou histiocytov a retikulárnych buniek

 • histiocytus

  - histiocyt, vretenovitá či hviezdicovitá bunka väziva, ktorá je schopná pohlcovať cudzorodý materiál fagocytózou

 • histiomonocytosis

  - histiomonocytóza, prítomnosť histiocytov a zvýšeného množstva monocytov v krvi

 • histochemia

  - histochémia, náuka o chemickom dôkaze látok lokalizovaných v mikroskopických štruktúrach tkanív

 • histocompatibilis

  - histokompatibilný, vzájomne znášanlivý (vo vzťahu k transplantovanému štepu)

 • histocompatibilitas

  - histokompatibilita, zlúčiteľnosť medzi tkanivami a transplantovaným štepom, súlad vo vzťahu k tkanivovým antigénom (pri transplantácii)

 • histodiagnosis

  - histodiagnóza, určenie diagnózy mikroskopickým vyšetrením tkaniva

 • histodifferentiatio

  - histodiferenciácia, tkanivové rozlíšenie vo vývojovom zmysle, vo vyzrievaní tkaniva

 • histogenes

  - histogénny, tkanivového pôvodu, podporujúci vznik, tvorbu tkaniva

 • histogenesis

  - histogenéza, diferenciácia tkaniva alebo vnútornej štruktúry orgánu

 • histogeneticus

  - histogenetický, týkajúci sa histogenézy, tvorenia tkaniva

 • histographia

  - histografia, popis tkaniva

 • histohomologicus

  - histohomologický, tkanivovo rovnocenný, zhodný

 • histohydria

  - histohydria, prítomnosť nadmerného množstva vody v taknive

 • histohypoxia

  - histohypoxia, abnormálne znížené množstvo kyslíka v tkanivách

 • histoides

  - histoidný, svojou štruktúrou sa podobajúci určitému tkanivu organizmu

 • histokompatibilita

  - príjemca neodvrhne (príjme) len histokompatibilný štep, čiže štep, ktorý neobsahuje antigény, ktoré nemá príjemca.

 • histologia

  - histológia, náuka o tkanivách, mikroanatómia, mikroskopicka stavba tkanív

 • histolympha

  - histolymfa, tkanivový mok

 • histolysis

  - histolýza, rozrušenie, rozklad tkaniva (napr. pri hnisaní)

 • histomorphologia

  - histomorfológia, náuka o stavbe, tvare a vlastnostiach tkaniva

 • histoneurologia

  - histoneurológia, histológia nervového systému

 • históny

  - proteíny, ktoré súvisia s chromozómovou DNA. Sú bohaté na bázické aminokyseliny (lyzín a arginín) a v evolúcii eukaryotov sú veľmi stabilné.

 • histopathologia

  - histopatológia, diagnostické drobnohľadné vyšetrovanie tkanív patologicky zmenených

 • histopathomorphologia

  - histopatomorfológia, náuka o chorobných tvarových zmenách v tkanivách

 • histophysiologia

  - histofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou a funkčným významom tkanív

 • Histoplasma

  - histoplazma, druh patogénnych húb

 • histoplasmosis

  - "histoplazmóza, viscerálna (útrobná) mykóza primárne postihujúca bunky retikuloendotelového systému

 • histopo(i)esis

  - histopoéza, tvorenie, vznik tkaniva

 • historadiographia

  - historádiografia, rontgenové znázornenie tkaniva (tkanivových rezov)

 • historrhexis

  - historexia, miestne narušenie tkaniva

 • histotherapia

  - histoterapia, tkanivová liečba, privádzanie výťažkov zo zdravého tkaniva do chorého organizmu

 • histotomia

  - histotómia, preťatie, rez tkaniva

 • histotomos

  - histotóm, prístroj ku zhotovovaniu veľmi tenkých rezov tkaniva pre mikroskopické pozorovanie (mikrotóm)

 • histotopogramma

  - histotopogram, prehľadný veľmi tenký rez celým orgánom alebo väčším úsekom tkaniva, dávajúci prehľad o vzájomných vzťahoch jeho jednotlivých zložiek

 • histotopographia

  - histotopografia, popis jednotlivých zložiek tkaniva (alebo orgánov) vzhľadom ku vzájomnej polohe

 • histotoxicus

  - histotoxický, škodlivý, ničiaci tkanivo

 • histotripsis

  - histotripsia, rozdrvenie, rozmačkanie tkaniva

 • histotrophicus

  - histotrofný, podporujúci tvorbu tkaniva

 • histotropicus

  - histotropný, majúci kladný vzťah ku tkanivu, priťahovaný ku tkanivu

 • histrionismus

  - histrionizmus, herectvo, teatrálne vystupovanie doprevádzané prílišnou gestikuláciou, mimikou

 • histuria

  - histúria, vylučovanie častíc tkaniva močom

 • HIV

  - (angl. human immunodeficiency virus) pôvodca AIDS
  - v medicíne z angl. Human Immunodeficiency Virus - slovensky - Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti

Naposledy hľadané výrazy: