Hľadaný výraz "hepat" v Lekárskom slovníku

Nájdených 84 výsledkov (1 strana)

 • hepatalgia

  - hepatalgia, bolestivá pečeň, bolesť pečeňového pôvodu

 • hepatalis

  - pečeňový

 • hepatálny

  - pečeňový

 • hepatargia

  - hepatargia, porucha funkcie pečene

 • hepatatrophia

  - hepatatrofia, nedostatočná výživa pečene

 • hepatectomia

  - hepatektómia, chirurgické odstránenie (časti) pečene

 • hepaticoduodenoanastomosis

  - hepatikoduodenoanastomóza, hepatikoduodenostómia, operačné napojenie pečeňového vývodu do dvanástnika

 • hepaticoectasia

  - hepatikoektázia, rozšírenie pečeňového vývodu

 • hepaticoenteroanastomosis

  - hepatikoenteroanastomóza, hepatikoenterostómia, operačné spojenie medzi pečeňovým vývodom a tenkým črevom

 • hepaticogastroanastomosis

  - hepatikogastroanastomóza, hepatikogastrostómia, umelé napojenie pečeňového vývodu do žalúdka

 • hepaticolithiasis

  - hepatikolitiáza, kamienky v pečeňovom vývode

 • hepaticolithos

  - hepatikolit, kameň v pečeňovom vývode

 • hepaticolithotomia

  - hepatikolitotómia, chirurgické otvorenie pečeňového vývodu pre odstránenie kamienkov

 • hepaticolithotripsia

  - hepatikolitotripsia, rozdrvenie kameňov v pečeňovom vývode

 • hepaticorrhaphia

  - hepatikorafia, chirurgické zošitie pečeňového vývodu

 • hepaticostomia

  - hepatikostómia, vyústenie pečeňového vývodu navonok

 • hepaticotomia

  - hepatikotómia, preťatie, otvorenie pečeňového vývodu

 • hepaticus

  - hepatický, pečeňový, vzťahujúci sa k pečeni

 • hepatinum

  - hepatín, zastaralé označenie pre glykogén (tvorený v pečeni)

 • hepatisatio

  - hepatizácia, prestavba pľúcneho tkaniva, ktorá získa vzhľad pečene (pri lalokovitom zápale pľúc)

 • hepatitída

  - zápal pečene

 • hepatitis

  - hepatitída, zápal pečene. Hepatitis A virusová infekčná hepatitída s krátkou inkubáciou. Hepatitis B sérová virusová hepatitída s dlhou inkubáciou a dôkazom HBsAg (austrálsky antigén). Hepatitis C parenterálne prenášaná non-A, non-B hepatitída, vyvolaná R

 • hepatobiliaris

  - hepatobiliárny, týkajúci sa pečene, žlče a žlčových ciest

 • hepatoblastoma

  - hepatoblastóm, malígny zmiešaný nádor pečene (s účasťou mezenchýmu a epitelu)

 • hepatocardialis

  - hepatokardiálny, týkajúci sa pečene a srdca

 • hepatocele

  - hepatokéla, čiastočná vydutina pečene

 • hepatocellularis

  - hepatocelulárny, vzťahujúci sa k pečeňovým bunkám

 • hepatocerebralis

  - hepatocerebrálny (syndróm), psychické zmeny spôsobené pečeňovým zlyhávaním následkom zvýšenej koncentrácie amoniaku a falošných prekurzorov katecholamínov v krvi (pečeňová encefalopatia)

 • hepatocholangeitis

  - hepatocholangeitída, zápal pečene a žlčových ciest

 • hepatocholangioma

  - hepatocholangióm, nezhubný nádor z pečeňových žlčovodov

 • hepatocholangiostomia

  - hepatocholangiostómia, operačné vyústenie pečeňového žlčovodu

 • hepatocholeductus

  - pečeňový žlčovod

 • hepatocolicus

  - hepatokolický, týkajúci sa pečene a žlčníka

 • hepatoduodenalis

  - hepatoduodenálny, týkajúci sa pečene a dvanástnika

 • hepatodynia

  - hepatodýnia, bolesť pečene

 • hepatodystrophia

  - hepatodystrofia, ťažké poškodenie pečeňového tkaniva spojené s jej odumieraním

 • hepatoentericus

  - hepatoenterický, týkajúci sa pečene a čriev

 • hepatoflavinum

  - hepatoflavín, flavín izolovaný z pečene, riboflavín, vitamín B2

 • hepatofugalis

  - hepatofugálny, odchádzajúci, vychádzajúci z pečene

 • hepatogastricus

  - hepatogastrický, týkajúci sa pečene a žalúdka

 • hepatogenes

  - hepatogénny, pečeňového pôvodu

 • hepatogramma

  - hepatogram, rádioizotopové znázornenie pečene

 • hepatojejunalis

  - hepatojejunálny, vzťahujúci sa k pečeni a lačníku

 • hepatojugularis

  - hepatojugulárny, týkajúci sa pečene a hrdla (hepatojugulárny reflux)

 • hepatolenticularis

  - hepatolentikulárny, týkajúci sa pečene a mozgových jadier, napr. hepatolentikulárna degenerácia

 • hepatolienalis

  - hepatolienálny, týkajúci sa pečene a sleziny

 • hepatolienogramma

  - hepatolienogram, rádioizotopové znázornenie pečene a sleziny

 • hepatolienographia

  - hepatolienografia, rádioizotopové vyšetrenie pečene a sleziny

 • hepatolithiasis

  - hepatolitiáza, prítomnosť kamienkov v pečeňových žlčových vývodoch

 • hepatologia

  - hepatológia, disciplína zaoberajúca sa štúdiom a liečením pečeňových chorôb

 • hepatolysis

  - hepatolýza, rozpad pečeňových buniek

 • hepatoma

  - hepatóm, nádor (adenóm alebo karcinóm) z pečeňových buniek

 • hepatomalacia

  - hepatomalácia, zmäkčenie pečene

 • hepatomegália

  - zväčšenie pečene

 • hepatomphalocele

  - hepatomfalokéla, pupočná vydutina obsahujúca pečeň

 • hepatonephricus

  - hepatonefrický, týkajúci sa pečene a obličky

 • hepatonephritis

  - hepatonefritída, súčasný zápal pečene a obličiek

 • hepatonephromegalia

  - hepatonefromegália, chorobné zväčšenie pečene a obličky

 • hepatopancreaticus

  - hepatopankreatický, týkajúci sa pečene a pankreasu

 • hepatopathia

  - hepatopatia, všeobecný termín pre chorobu pečene

 • hepatopathologia

  - hepatopatológia, náuka o pečeni a jej chorobách

 • hepatopatia

  - poškodenie pečene (všeobecne)

 • hepatoperitonitis

  - hepatoperitonitída, zápal pečene a pobrušnice

 • hepatopexia

  - hepatopexia, operačná fixácia, spevnenie pečene

 • hepatophlebitis

  - hepatoflebitída, zápal pečeňových žíl

 • hepatophrenopexia

  - hepatofrenopexia, hepatofrenopexia, operačné spevnenie pečene a bránice k susednej brušnej stene

 • hepatoportalis

  - hepatoportálny, týkajúci sa pečene a vrátnice ( vena porta)

 • hepatorenalis

  - hepatorenálny (syndróm), obličkové zlyhanie majúce priamu súvislosť s poruchou funkcie pečene

 • hepatorrhagia

  - hepatorágia, krvácanie z pečene

 • hepatorrhaphia

  - hepatorafia, chirurgické zošitie, spevnenie pečene

 • hepatorrhexis

  - hepatorexia, trhlina pečene

 • hepatorrhoea

  - hepatorea, nadmerná, patologická sekrécia žlče

 • hepatoscopia

  - hepatoskopia, priame vyšetrenie pečene pomocou zvláštneho prístroja, napr. laparoskopu

 • hepatosis

  - hepatóza, pečeňové ochorenie vzniknuté následkom toxických vplyvov (jedy, vedľajšie účinky liekov)

 • hepatosplenitis

  - hepatosplenitída, súčasný zápal pečene a sleziny

 • hepatosplenographia

  - hepatosplenografia, rádioizotopové znázornenie pečene a sleziny

 • hepatosplenomegália

  - zväčšenie pečene a sleziny

 • hepatotomia

  - hepatotómia, chirurgické preťatie pečene

 • hepatotoxaemia

  - hepatotoxémia, vyplavenie jedovatých rozpadových produktov z ťažko poškodenej pečene do krvi

 • hepatotoxický

  - jedovatý pre pečeň

 • hepatotoxicus

  - hepatotoxický, týkajúci sa pečeňových jedov, látok poškodzujúcich pečeň

 • hepatotoxín

  - látka poškodzujúca pečeň

 • hepatotoxinum

  - hepatotoxín, pečeňový jed, jed poškodzujúci pečeňové bunky

 • hepatotropicus

  - hepatotropný, smerujúci k pečeni, vyvolávajúci chorobu pečene (vírusy)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mosá, cosemco, ccr, ias, eemin, gsp, oxt, ref, pqa, zc, dlq, aie, íte, eaa, á