Hľadaný výraz "gl" v Lekárskom slovníku

Nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • glabella

  - políčko na čelovej kosti nad nosným koreňom medzi nadobočnicovými oblúkmi

 • glandopraeputialis

  - týkajúci sa žaluďa penisu a predkožky

 • glandula

  - žľaza

 • glandularis

  - glandulárny, žľazový

 • glandulárny

  - žľazový

 • glandulitis

  - glandulitída, zápal žľazy

 • glandulographia

  - glandulografia, rontgenové znázornenie žliaz pomocou kontrastnej látky

 • glandulosus

  - žľazový, bohatý na žľazy

 • glans

  - žaluď, žaluďovité zakončenie

 • glaucoma

  - glaukóm, zelený očný zákal, súhrn príznakov združených so zvýšením vnútroočného tlaku

 • glaucomatoides

  - glaukomatoidný, podobný glaukómu

 • glaucomatosus

  - glaukomatózny, vzťahujúci sa ku glaukómu

 • glaucosuria

  - glaukozúria, vylučovanie zelenomodro sfarbeného moča

 • Glaukóm

  - zelený zákal oka

 • glenohumeralis

  - glenohumerálny, týkajúci sa kĺbovej jamky ramenného kĺbu

 • glenoidalis

  - glenoidálny, kĺbový, týkajúci sa kĺbovej jamky

 • glia

  - glia, podporné tkanivo nervového systému (neuroglia) s metabolickou, izolačnou a obrannou funkciou, ktoré sa podieľa na hojení poškodeného nervového tkaniva

 • gliadinum

  - gliadín, látka obsiahnutá v lepku (gluténe) prítomná v obilí, u disponovaných jedincov vyvolává celiakálnu sprue

 • glioblastoma

  - glioblastóm, mozgový nádor tvorený z nezrelých anaplastických buniek neuroglie, malígna varianta všetkých typov gliómov

 • glioblastosis

  - gliomatóza, glioblastóza, tvorba početných gliómov

 • gliofilamentum

  - výbežky gliových buniek, gliové vlákna

 • gliohamartoma

  - gliohamartóm, chybne vyvinutý tkanivový okrsok obsahujúci podporné nervové tkanivo, pripomínajúci nádor

 • glioma

  - glióm, nádor mozgových gliových buniek, nádor ústredného nervstva vychádzajúci z podporného nervového tkaniva v mozgu a mieche

 • gliomatosis

  - gliomatóza, glioblastóza, tvorba početných gliómov

 • glioneuroma

  - glioneuróm, nádor nervového tkaniva z gangliových i gliových buniek

 • glioplasma

  - glioplazma, cytoplazma gliových buniek

 • gliosis

  - glióza, ložiskové zmnoženie, spevnenie gliového tkaniva

 • gliosus

  - gliový, týkajúci sa podporného nervového tkaniva

 • gliovasalis

  - gliovazálny, týkajúci sa glie a ciev

 • glissonitis

  - zápal Glissonského púzdra alebo spojivového tkaniva v mieste porta hepatis, žily vrátnice okolo ciev a žlčovodu

 • globiformis

  - globiformný, guľovitý, guľovitého tvaru

 • globinum

  - globín, bielkovinová zložka krvného farbiva

 • globocellularis

  - globocelulárny, guľatobunkový

 • globoides

  - globoidný, majúci podobu gule

 • globosus

  - guľovitý, guľatý

 • globulinaemia

  - globulinémia, koncentrácia globulínu v krvi

 • globulinum

  - globulín, bielkovina obsiahnutá v krvnej plazme, tvoriaca spolu s albumínmi najväčšiu časť jednoduchých bielkovín, näjma v krvnom sére

 • globulinuria

  - globulinúria, vylučovanie globulínu močom

 • globulus

  - "gulička

 • globus

  - guľa, teleso guľovitého tvaru

 • glomeratus

  - klbkovitý

 • glomeriformis

  - glomeriformný, klbkovitý

 • glomerularis

  - glomerulárny, klbkovitý, vzťahujúci sa ku glomerulom (napr. v obličke)

 • glomerulitis

  - glomerulitída, glomerulonefritída, zápal obličky s prevažujúcim postihnutím glomerulov

 • glomerulonefritída

  - zápal obličkových klbiek

 • glomerulonephritis

  - zápal obličkových klbiek
  - glomerulitída, glomerulonefritída, zápal obličky s prevažujúcim postihnutím glomerulov

 • glomerulonephrosis

  - glomerulonefróza, ochorenie kanálikov obličky so súčasným postihnutím glomerulov

 • glomerulopathia

  - nešpecifické ochorenie obličkových glomerulov

 • glomerulosclerosis

  - intercapillaris, interkapilárna skleróza glomerulov obličiek pri cukrovke (difúzna alebo ložisková)

 • glomerulosus

  - klbkovitý

 • glomerulum

  - klbko (nesprávne, ale bežne používané je glomerulus), cievne klbko zložené z kľučiek tenkostenných kapilár, kde prebieha glomerulárna filtrácia

 • glomerulus

  - obličkové klbko

 • glomus

  - klbko, uzlíček

 • glossa

  - jazyk

 • glossalgia

  - glosalgia, bolesť jazyka

 • glossanthrax

  - ohraničený hnisavý zápal jazyka

 • glossectomia

  - glosektómia, chirurgické odstránenie jazyka alebo jeho časti

 • glossicus

  - jazykový

 • Glossina

  - glosina, druh múch prenášajúcich infekčné ochorenie. Glossina palpalis mucha tse-tse, prenášajúca spavú chorobu (pôvodca Trypanosoma gambiense)

 • glossitis

  - zápal jazyka

 • glossocele

  - glosokéla, zdurenie, edém jazyka, ktorý vyčnieva z úst

 • glossodynia

  - glosodýnia, bolesť jazyka, najčastejšie pálivá

 • glossoepiglotticus

  - glosoepiglotický, týkajúci sa jazyka a hrtanovej príchlopky

 • glossolalia

  - glosolália, nezrozumiteľná reč, vyrážanie slov, koktanie, zajakanie

 • glossopalatinus

  - glosopalatínny, týkajúci sa jazyka a podnebia

 • glossopathia

  - glosopatia, bližšie nešpecifické ochorenie jazyka

 • glossopharyngeus

  - glosofaryngeálny, jazykovohltanový, patriaci k jazyku a hltanu

 • glossoplegia

  - glosoplégia, ochrnutie, obrna jazyka

 • glossoptosis

  - glosoptóza, zapadnutie jazyka (často pri hlbokom bezvedomí, narkóze)

 • glossopyrosis

  - glosopyróza, pálenie jazyka

 • glossorrhaphia

  - glosorafia, chirurgické zošitie jazyka

 • glossoschisis

  - glososchíza, vrodený pozdĺžny ráštep jazyka, tzv. hadí jazyk

 • glossospasmus

  - glosospazmus, kŕč svalstva jazyka

 • glossotomia

  - glosotómia, chirurgické preťatie jazyka

 • glotta

  - jazyk

 • glotticus

  - jazykový, týkajúci sa jazyka
  - jazykový

 • glottis

  - hlasivka

 • glucagonoma

  - glukagonóm, nádorové bujnenie A-buniek pankreasu spojené so zvýšenou tvorbou glukagónu, enzýmu zvyšujúceho hladinu cukru v krvi

 • glucagonum

  - "glukagón, peptidový hormón tvorený v A-bunkách pankreasu

 • glucocorticoidum

  - glukokortikoid, steroidný hormón tvorený v kôre nadobličky, regulujúci metabolizmus sacharidov a zúčastňujúci sa na obranných reakciách organizmu

 • glucometron

  - glukometer, prístroj k meraniu koncentrácie glukózy (v krvi)

 • gluconeogenesis

  - glukoneogenéza, tvorba glukózy z necukrových zdrojov, najmä z aminokyselín

 • glucosum (glycosum)

  - glukóza, hroznový cukor

 • glukokortikoid

  - hormón tvorený v nadobličke

 • glukoneogenéze

  - tvorba glukózy v živom organizme z necukrových zložiek

 • glukóza

  - hroznový cukor

 • glutaealis

  - gluteálny, sedací

 • glutaeus

  - sedací (napr. sval)

 • glutathion

  - tripeptid zložený z kyseliny glutámovej, cysteínu a glycínu

 • gluteálny

  - týkajúci sa sedacieho svalu

 • gluten

  - "glutén, zmes bielkovín v semenných obilninách, uložených najmä pod šupkou, lepok

 • glutinosus

  - lepkavý

 • glycaemia

  - glykémia, koncentrácia glukózy v krvi

 • glycerinum

  - glycerín, glycerol, trojsýtny alkohol, vo forme esterov s vyššími mastnými kyselinami tvorí základ tukov

 • glycidum

  - glycid, jednoduchý cukor, sacharid obsiahnutý v rastlinných a živočíšnych tkanivách

 • glycinum

  - glycín, glykokol, aminokyselina, kyselina aminooctová, jedna zo základných esenciálnych aminokyselín, ktorá je súčasťou bielkovín

 • glycocalyx

  - proteínpolysacharidová, slizová vrstva na vonkajšom povrchu bunkovej membrány, dobre vytvorená na voľnom povrchu niektorých epitelových buniek, napr. enterocytov

 • glycocholia

  - glykocholie, prítomnosť cukru v žlči

 • glycocolum

  - glykokol, glycín, základná aminokyselina

 • glycogenia

  - glykogénia, tvorba glykogénu v pečeni, glykogenéza, tvorba glykogénu z glukózy

 • glycogenolysis

  - glykogenolýza, štiepenie glykogénu na glukózu

 • glycogenosis

  - glykogenóza, choroba z nadmerného ukladania glykogénu najmä v pečeni a srdci, choroba z poruchy metabolizmu glykogénu

 • glycogenum

  - glykogén, polysacharid tvorený glukózou, je hlavnou zásobnou látkou živočíšnych organizmov (živočíšny škrob) a niektorých nižších rastlín

 • glycogeusia

  - glykogeúzia, subjektívny pocit sladkosti v ústach

 • glycolysis

  - glykolýza, rozklad cukrov za vzniku kyseliny mliečnej (anaerobná), alebo za vzniku oxidu uhličitého a kyslíka (aerobná)

 • glyconeogenia

  - glykoneogénia, glykoneogenéza, glukoneogenéza, tvorba glykogénu z iných látok ako z cukrov (tukov, bielkovín)

 • glycopenia

  - glykopénia, nedostatok cukru v tkanivách (v krvi)

 • glycopolyuria

  - glykopolyúria, nadmerné močenie s prítomnosťou cukru v moči (osmoticky podmienená polyúria)

 • glycoproteinum

  - glykoproteín, proteín zložený z bielkovín a sacharidov

 • glycorrhachia

  - glykorachia, prítomnosť cukru v mozgovomiechovom moku

 • glycosialia

  - glykosiália, prítomnosť cukru v slinách

 • glycosialorrhoea

  - glykosialorea, nadmerné vylučovanie slín obsahujúcich cukor

 • glycosidum

  - glykozid, zložený cukor obsahujúci necukrovú zložku

 • glycosuria (glucosuria)

  - glykozúria, vylučovanie cukru močom

 • glycotaxis

  - glykotaxia, metabolická distribúcia glukózy v tkanivách

 • glykemický

  - týkajúci sa hladiny redukujúcich látok (glukózy) v krvi

 • glykogén

  - polysacharid, živočíšny škrob ukladaný v tele ako zásobná látka

 • glykozúria

  - prítomnosť cukru v moči

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: dme, roll, navigatio, s, activate, gra, uninstall, prã å å, haps, ma, hub, com, x400, save, integer
Ekonomický slovník: pck, jrf, tcc, rék, stk, zoã, cze, ã gaã, eod, aar, au, gstp, ibrd, žkv, asean