Hľadaný výraz "gene" v Lekárskom slovníku

Nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • genealogia

  - genealógia, veda zaoberajúca sa štúdiom predkov (rodokmeňom) určitej rodiny

 • generalis

  - rodový, všeobecný, celkový, úplný, postihujúci celý organizmus

 • generalisatio

  - generalizácia, zovšeobecnenie, rozšírenie choroby na celý orgán alebo organizmus

 • generalisatus

  - generalizovaný, postihujúci celé telo

 • generatio

  - "generácia, pokolenie

 • genesis

  - genéza, vznik, pôvod, vývoj

 • genetica

  - genetika, veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov

 • genetická prognostika

  - sprostredkovanie informácie o chorobe (ktorá môže byť podmienená geneticky) pacientovi alebo jeho rizikovým príbuzným. Informácia sa týka následkov ochorenia, pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na ďalšie generácie, ale aj možnosti prevencie a terapie.

 • genetická smrť

  - neschopnosť mutácie prejsť do ďalšej generácie vzhľadom na jej závažné fenotypové následky.

 • genetický

  - podmienený génmi. Nesmie sa zamieňať s termínom kongenitálny (vrodený).

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • geneticky letálny

  - gén alebo geneticky podmienený znak, ktorý spôsobuje zlyhanie reprodukčnej schopnosti postihnutého jedinca.

 • genetický marker

  - znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.

 • genetický skríning

  - masový populačný skríning, ktorého cieľom je identifikovať jedincov ohrozených rizikom určitej choroby, resp. rizikom, že budú mať dieťa s určitou genetickou chorobou. Skríningové testy sa používajú len v prípadoch chorôb, pri ktorých je dostupná možnosť terapie alebo iného opatrenia.

 • geneticus

  - genetický, týkajúci sa pôvodu, vývoja

 • genetika

  - veda o génoch, DNA a dedičnosti, čiže prenose znakov z generácie na generáciu.

 • genetika somatickej bunky

  - skúmanie genetických javov na úrovni kultivovaných somatických buniek.