Hľadaný výraz "geňo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • genodermatosis

  - genodermatóza, dedičné postihnutie kože rôznymi afekciami

 • genofond

  - všetky gény daného lokusu, ktoré sa vyskytujú v sledovanej populácii.

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:

 • genoma

  - genóm, súbor génov lokalizovaných v chromozómoch bunkového jadra

 • genotyp

  - súbor všetkých dedičných vlastností určitého organizmu
  - genetická konštitúcia (genóm), presnejšie alely jedného lokusu.

 • genotypos

  - genotyp, súbor všetkých dedičných informácií organizmu, genetická konštitúcia organizmu

 • génová mapa

  - zobrazenie ľudského karyotypu, v ktorom je vyznačená lokalizácia zmapovaných génov na jednotlivých chromozómoch. Podrobnosti sú uvedené v texte knihy.

 • génová záťaž

  - celková mortalita a morbidita spôsobená mutovanými génmi.

 • génový posun

  - náhodné kolísanie génových frekvencií v malých populáciách.

 • génový tok

  - postupné prenikanie génov jednej populácie do druhej, spôsobené migráciou a krížením.