Hľadaný výraz "ge" v Lekárskom slovníku

Nájdených 104 výsledkov (1 strana)

 • Geheimratskäse

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Nemecka

 • gelasma

  - kŕčovitý smiech ako nutkavé chovanie pri určitých duševných chorobách

 • gelatina

  - "želatína, zmes bielkovín živočíšneho pôvodu rozpúšťajúci sa teplom v koloidný roztok

 • gelatinosus

  - želatínový, rôsolovitý

 • gelatum

  - gél, koloidný roztok rôsolovitej povahy

 • gelidus

  - studený, ľadový, stuhnutý

 • gelolepsia

  - gelolepsia, geloplégia, kŕčovitý záchvat smiechu, spojený s náhlým zrútením, z hrôzy, zdesenia alebo iných afektov

 • geloplegia

  - gelolepsia, geloplégia, kŕčovitý záchvat smiechu, spojený s náhlým zrútením, z hrôzy, zdesenia alebo iných afektov

 • gelotripsia

  - gelotripsia, masáž so snahou uvoľniť stuhnuté svalstvo

 • gelu

  - mráz

 • gemeli

  - dvojčatá

 • gemellipara

  - žena, ktorá porodila dvojčatá

 • gemellus

  - dvojný, dvojitý, dvojnásobný

 • geminatio

  - geminácia, zdvojenie

 • gemini

  - dvojčatá, blíženci

 • geminus

  - spolu narodení, zdvojení

 • gemma

  - puk kvetu, pupeň, zárodok

 • gemmalis

  - zárodočný

 • gemmangioma

  - gemangión, nádor z cievnych zárodočných buniek

 • gemmatio

  - gemácia, pučanie, rozvíjanie púčikov, druh nepohlavného rozmnožovania, kedy materská bunka sa nerozdelí priamym delením, ale vytvorí výbežok (pupeň), ktorý sa zväčšuje až sa osamostatní

 • gén

  - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.

 • gena

  - líce, tvár

 • genealogia

  - genealógia, veda zaoberajúca sa štúdiom predkov (rodokmeňom) určitej rodiny

 • generalis

  - rodový, všeobecný, celkový, úplný, postihujúci celý organizmus

 • generalisatio

  - generalizácia, zovšeobecnenie, rozšírenie choroby na celý orgán alebo organizmus

 • generalisatus

  - generalizovaný, postihujúci celé telo

 • generatio

  - "generácia, pokolenie

 • genesis

  - genéza, vznik, pôvod, vývoj

 • genetica

  - genetika, veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov

 • genetická prognostika

  - sprostredkovanie informácie o chorobe (ktorá môže byť podmienená geneticky) pacientovi alebo jeho rizikovým príbuzným. Informácia sa týka následkov ochorenia, pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na ďalšie generácie, ale aj možnosti prevencie a terapie.

 • genetická smrť

  - neschopnosť mutácie prejsť do ďalšej generácie vzhľadom na jej závažné fenotypové následky.

 • genetický

  - podmienený génmi. Nesmie sa zamieňať s termínom kongenitálny (vrodený).

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • geneticky letálny

  - gén alebo geneticky podmienený znak, ktorý spôsobuje zlyhanie reprodukčnej schopnosti postihnutého jedinca.

 • genetický marker

  - znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.

 • genetický skríning

  - masový populačný skríning, ktorého cieľom je identifikovať jedincov ohrozených rizikom určitej choroby, resp. rizikom, že budú mať dieťa s určitou genetickou chorobou. Skríningové testy sa používajú len v prípadoch chorôb, pri ktorých je dostupná možnosť terapie alebo iného opatrenia.

 • geneticus

  - genetický, týkajúci sa pôvodu, vývoja

 • genetika

  - veda o génoch, DNA a dedičnosti, čiže prenose znakov z generácie na generáciu.

 • genetika somatickej bunky

  - skúmanie genetických javov na úrovni kultivovaných somatických buniek.

 • geniculatus

  - kolienkový, uzlovitý

 • geniculum

  - koleno, uzlík, záhyb, ohnutie

 • genioglossus

  - sval idúci od dolnej čeľuste k jazyku, ťahajúci jazyk dopredu a k brade

 • geniohyoideus

  - sval idúci od brady k jazylke, ťahajúci jazylku hore a dopredu

 • genioplastike

  - genioplastika, plastická operácia brady, tváre

 • geniospasmus

  - geniospazmus, kŕč svalstva brady

 • genitalia

  - rodidlá, pohlavné orgány

 • genitalis

  - pohlavný, týkajúci sa pohlavných orgánov

 • genitofemoralis

  - genitofemorálny, patriaci k pohlavným orgánom a stehnu

 • genitoinguinalis

  - genitoingvinálny, patriaci k pohlavným orgánom a slabine

 • genitourinarius

  - genitourinárny, močopohlavný, vzťahujúci sa k pohlavným a močovým orgánom

 • genitovesicalis

  - genitovezikálny, týkajúci sa pohlavných orgánov a močového mechúra

 • genitrix

  - rodička, matka

 • genius

  - "najvyšší stupeň tvorivých schopností

 • genlocalisatio

  - lineárne usporiadanie génov v chromozómoch bunkového jadra

 • genodermatosis

  - genodermatóza, dedičné postihnutie kože rôznymi afekciami

 • genofond

  - všetky gény daného lokusu, ktoré sa vyskytujú v sledovanej populácii.

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:

 • genoma

  - genóm, súbor génov lokalizovaných v chromozómoch bunkového jadra

 • genotyp

  - súbor všetkých dedičných vlastností určitého organizmu
  - genetická konštitúcia (genóm), presnejšie alely jedného lokusu.

 • genotypos

  - genotyp, súbor všetkých dedičných informácií organizmu, genetická konštitúcia organizmu

 • génová mapa

  - zobrazenie ľudského karyotypu, v ktorom je vyznačená lokalizácia zmapovaných génov na jednotlivých chromozómoch. Podrobnosti sú uvedené v texte knihy.

 • génová záťaž

  - celková mortalita a morbidita spôsobená mutovanými génmi.

 • génový posun

  - náhodné kolísanie génových frekvencií v malých populáciách.

 • génový tok

  - postupné prenikanie génov jednej populácie do druhej, spôsobené migráciou a krížením.

 • gentilitas

  - gentilita, rodové príbuzenstvo, pokrvnosť

 • genu

  - koleno, ohnutie

 • genualis

  - kolenný, vzťahujúci sa ku kolenu

 • genuinus

  - genuínny, samostatný, prirodzený, vrodený, dedičný

 • genum

  - "gén, základná jednotka dedičnosti v chromozómoch bunkového jadra

 • genus

  - rod, pohlavie, pokolenie, druh

 • genyantralgia

  - genyantralgia, bolesť v čeľustnej dutine

 • genycheiloplastike

  - genycheiloplastika, plastická operácia čeľustí a pier

 • geochémia

  - odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi

 • geofáza

  - úsek dlhodobých geochemických vrstiev s rovnakými alebo podobnými skupinami nerastov

 • geohelminthosis

  - geohelmintóza, ochorenie vyvolané parazitmi, ktoré žijú v zemi (napr. tunelárska choroba, ankylostomóza)

 • geomedicina

  - geomedicína, odbor medicíny zaoberajúci sa výskytom a priebehom chorôb v závislosti od geografických a klimatických podmienok

 • geonosis

  - geonóza, choroba spôsobená, vyvolaná mikroorganizmami (látkami) pochádzajúcimi zo zeme

 • geoparasitologia

  - geoparazitológia, náuka o výskyte a rozšírení parazitov v závislosti od zemepisných podmienok

 • geophagia

  - geofágia, chorobná nutkavosť jesť zem, pôdu

 • geotaxis

  - geotaxia, pohyb organizmov ovplyvnený zemskou gravitáciou

 • geotrichosis

  - geotrichóza, ochorenie vyvolané hubou Geotrichum candidum

 • geotropismus

  - geotropizmus, rastový ohyb rastlín a ich orgánov (koreňov) vplyvom gravitácie

 • gephyrophobia

  - gefyrofóbia, chorobný strach pred prekročením valu, mostu

 • geriatria

  - náuka o ťažkostiach a chorobách spojených s vysokým vekom

 • geriatrický

  - týkajúci sa vysokého veku, staroby

 • geriatros

  - geriater, odborný doktor pre choroby staroby, odborník v geriatrii

 • germinalis

  - germinálny, zárodočný

 • germinatio

  - germinácia, pučanie, klíčenie

 • germinativus

  - germinatívny, klíčiaci, zárodočný, týkajúci sa zárodku

 • gero(nto)comium

  - útulok pre starých ľudí

 • gerocomia

  - gerokómia, starostlivosť o stárnucich ľudí

 • geroderma

  - """starecká koža"", uvoľnená, ovädnutá koža"

 • geromorphismus

  - "geromorfizmus, ""zostarnutie"", predčasné stárnutie, vzhľad starca u mladého človeka"

 • gerontologia

  - gerontológia, náuka o ľudskej starobe, starnutí organizmu a o jeho chorobách

 • gerontophilia

  - gerontofília, nekritická láska k starým ľuďom

 • gerontopsychiatria

  - psychiatria zaoberajúca sa psychickými poruchami vo vyššom veku

 • gerontoxon

  - šedý prstenec, zakalenie okolo okraja rohovky u starých ľudí vznikajúci ukladaním tukových látok (arcus senilis corneae)

 • gestácia

  - uhniezdenie vajíčka v sliznici maternice

 • gestatio

  - gestácia, stav tehotenstva, brezivosti, gravidita

 • gesticulatio

  - gestikulácia, neverbálny komunikačný prostriedok majúci podobu posunkov, gést, pohybov rúk, prípadne tela

 • gesticulatorius

  - gestikulačný, posunkový

 • gestosis

  - gestóza, označenie pre chorobné prejavy objavujúce sa niekedy pri tehotenstve (zvracanie, kŕče, poškodenie niektorých orgánov, arteriálna hypertenzia)

 • gestóza

  - chorobné prejavy sprevádzajúce tehotenstvo

Naposledy hľadané výrazy: