Hľadaný výraz "gastr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 94 výsledkov (1 strana)

 • gastralgia

  - gastralgia, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče

 • gastralgokenosis

  - gastralgokenóza, bolesti pri prázdnom žalúdku

 • gastralis

  - gastrálny, týkajúci sa žalúdka

 • gastrectasia

  - gastrektázia, roztiahnutie, rozšírenie žalúdka

 • gastrectomia

  - gastrektómia, chirurgické odstránenie žalúdka alebo jeho časti

 • gastrektómia

  - chirurgické odstránenie celého žalúdka

 • gastricus

  - gastrický, žalúdočný

 • gastrinum

  - gastrín, peptidový hormón tvorený bunkami žalúdočnej sliznice, ktorého hlavnou funkciou je stimulácia sekrécie kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu v žalúdku

 • gastris

  - žalúdok, brucho

 • gastritída

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastritis

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastroadenitis

  - gastroadenitída, zápal žalúdočných žliaz

 • gastroanastomosis

  - "gastroanastomóza, operačné spojenie dvoch častí žalúdka (po prevedení resekcie)

 • gastroatonia

  - gastroatónia, strata napätia žalúdka

 • gastrobiopsia

  - gastrobiopsia, histologické vyšetrenie vzorky tkaniva získaného zo žalúdka v priebehu operácie

 • gastroblennorrhoea

  - gastroblenorea, nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy

 • gastrocele

  - gastrokéla, hernia, vydutina obsahujúca časť žalúdka

 • gastrocholecystoanastomosis

  - gastrocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie medzi žalúdkom a žlčníkom

 • gastrocnemius

  - sval lýtkový

 • gastrocolicus

  - gastrokolický, týkajúci sa žalúdka a hrubého čreva

 • gastrocoloanastomosis

  - gastrokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s hrubým črevom

 • gastrocoloptosis

  - gastrokoloptóza, pokles žalúdka a hrubého čreva

 • gastrodiaphania

  - gastrodiafánia, presvietenie žalúdka

 • gastrodidymus

  - gastrodidymus, podvojný jedinec spojený brušnou krajinou

 • gastroduodenalis

  - gastroduodenálny, týkajúci sa žalúdka a dvanástnika

 • gastroduodenitis

  - gastroduodenitída, zápal žalúdka a dvanástnika

 • gastroduodenoanastomosis

  - gastroduodenoanastomóza, operačné spojenie medzi žalúdkom a dvanástnikom

 • gastroduodenoscopia

  - gastroduodenoskopia, vyšetrovanie žalúdka a dvanástnika zvláštnym prístrojom (fibroskopom)

 • gastroduodenotomia

  - gastroduodenotómia, chirurgické preťatie, otvorenie žalúdka a dvanástnika

 • gastrodynia

  - gastrodýnia, bolesť žalúdka

 • gastroenteralgia

  - gastroenteralgia, bolesť žalúdka a čriev

 • gastroenteritída

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastroenteritis

  - gastroenteritída, zápal žalúdka a tenkého čreva

 • gastroenteroanastomosis

  - gastroenteroanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s tenkým črevom

 • gastroenterocolitis

  - gastroenterokolitída, zápal žalúdka, tenkého a hrubého čreva

 • gastroenterocoloanastomosis

  - gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka, tenkého a hrubého čreva

 • gastroenterologia

  - gastroenterológia, odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa chorobami tráviaceho ústrojenstva

 • gastroenteropathia

  - gastroenteropatia, bližšie nešpecifické ochorenie žalúdka a čriev

 • gastroenteroplastike

  - gastroenteroplastika, plastická operácia žalúdku a čriev

 • gastroenteroptosis

  - gastroenteroptóza, pokles žalúdka a čriev

 • gastroepiploicus

  - gastroepiploický, týkajúci sa žalúdka a predstierky

 • gastrogastroanastomosis

  - gastrogastroanastomóza, chirurgické spojenie dvoch úsekov žalúdka

 • gastrogenes

  - gastrogénny, žalúdočného pôvodu

 • gastrohelcosis

  - gastrohelkóza, vredová choroba žalúdka

 • gastrohepaticus

  - gastrohepatický, týkajúci sa žalúdka a pečene

 • gastrohydrorrhoea

  - gastrohydrorea, vylučovanie vodnatej žalúdočnej šťavy so zmenšeným obsahom kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu

 • gastroileitis

  - gastroileitída, zápal žalúdka a bedrovníka

 • gastroileoanastomosis

  - gastroileoanastomóza, chirurgické napojenie žalúdka na bedrovník

 • gastroiliacus

  - týkajúci sa žalúdka a bedrovníka

 • gastrointestinalis

  - týkajúci sa žalúdka a čreva

 • gastrointestinálny

  - týkajúci sa žalúdka a čreva

 • gastrojejunoanastomosis

  - gastrojejunoanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s lačníkom

 • gastrokinematographia

  - gastrokinematografia, záznam žalúdočných pohybov

 • gastrolienalis

  - gastrolienálny, týkajúci sa žalúdka a sleziny

 • gastrolithos

  - gastrolit, žalúdočný kameň, obyčajne z cudzích prehltnutých telies

 • gastrologia

  - gastrológia, náuka o žalúdku a jeho chorobách

 • gastrolysis

  - gastrolýza, chirurgické uvoľnenie žalúdka od zrastov

 • gastromalacia

  - gastromalácia, nekrotické zmäknutie steny žalúdka

 • gastromegalia

  - gastromegália, abnormálne zväčšenie žalúdka

 • gastromelus

  - gastromelus, jedinec s dvoma alebo viacerými končatinami, spravidla nedokonale vyvinutými vpredu na trupe

 • gastromesocolicus

  - gastromezokolický, týkajúci sa žalúdka a okružia tračníka, časti hrubého čreva

 • gastromyxorrhoea

  - gastromyxorea, zvýšené vylučovanie žalúdočných štiav s obsahom hlienu

 • gastronephritis

  - gastronefritída, zápal žalúdka a obličky

 • gastrooesophagealis

  - gastroezofageálny, týkajúci sa žalúdka a pažeráka

 • gastroomentalis

  - gastroomentálny, týkajúci sa žalúdka a predstierky

 • gastropancreaticus

  - gastropankreatický, týkajúci sa žalúdka a pankreasu

 • gastropancreatitis

  - gastropankreatitída, zápal žalúdka a pankreasu

 • gastroparesis

  - gastroparéza, svalové ochabnutie žalúdka s predĺženým vyprázdňovaním jeho obsahu

 • gastropathia

  - gastropatia, nešpecifické ochorenie žalúdku

 • gastropatia

  - choroba žalúdka (všeobecne)

 • gastroperitonitis

  - gastroperitonitída, súčasný zápal žalúdka a pobrušnice

 • gastropexis

  - gastropexa, chirurgické upevnenie vpadnutého žalúdka fixáciou na brušnú stenu

 • gastrophrenicus

  - gastrofrenický, týkajúci sa žalúdka a bránice

 • gastroplastica

  - gastroplastika, plastická operácia žalúdka

 • gastroplegia

  - gastroplégia, ochrnutie žalúdka, oslabenie napätia žalúdočného svalstva spojené s rozšířením žalúdka

 • gastroplicatio

  - gastroplikácia, plastická operácia žalúdka, ktorej cieľom je zmenšiť objem žalúdka (napr. u hyperalimentačnej obezity)

 • gastroptosis

  - gastroptóza, pokles žalúdka pri zoslabení závesného aparátu

 • gastropulmonalis

  - gastropulmonálny, týkajúci sa žalúdka a pľúc

 • gastropylorectomia

  - gastropylorektómia, chirurgické odstránenie oblasti žalúdočného pyloru

 • gastrorrhagia

  - gastrorágia, krvácanie do vnútra žalúdka (pri vredovej chorobe, rakovine apod.)

 • gastrorrhaphia

  - gastrorafia, zošitie žalúdka, žalúdočný steh (pri žalúdočníýh operáciách)

 • gastrorrhexis

  - gastrorexa, pretrhnutie steny žalúdka

 • gastroschisis

  - gastroschíza, vrodený ráštep prednej žalúdočnej (brušnej) steny

 • gastroscopia

  - gastroskopia (fibroskopia žalúdka), optické vyšetrenie žalúdka pomocou gastroskopu (fibroskopu)

 • gastrospasmus

  - gastrospazmus, kŕčový sťah žalúdka alebo jeho časti, stiahnutie svaloviny žalúdočných stien

 • gastrosplenicus

  - gastrosplenický, týkajúci sa žalúdka a sleziny

 • gastrostenosis

  - gastrostenóza, zúženie dutiny žalúdka (najčastejšie v oblasti žalúdočného pyloru) obmedzujúce jeho priechodnosť

 • gastrostomia

  - gastrostómia, chirurgické vyústenie žalúdka navonok, zavedenie žalúdočnej píšťale s vyústením na koži (k umelej výžive)

 • gastrosuccorrhoea

  - gastrosukorea, trvalé nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy

 • gastrothoracopagus

  - gastrotorakopág, podvojný jedinec spojený v krajine hrudnej a brušnej

 • gastrotomia

  - gastrotómia, operačné otvorenie žalúdka

 • gastrotonicus

  - "gastrotonický, podporujúci vylučovanie žalúdočných štiav

 • gastrula

  - gastrula, vývojové štádium živočíšneho zárodku, tvorené dvoma zárodočnými listami

 • gastrulatio

  - gastrulácia, vznik gastruly

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: čuč, kupãƒâ, hp, tzn, pkp, oha, pmi, opp, nopa, pep, proã â, vkh, pcw, tyu, so