Hľadaný výraz "gá" v Lekárskom slovníku

Nájdených 183 výsledkov (2 strán)

 • gadolínium

  - chemický prvok, značka Gd

 • galact(h)idrosis

  - galakt(h)idróza, tvorenie mliečneho potu

 • galactagogus

  - podporujúci vylučovanie mlieka u dojčiacich matiek

 • galactiferus

  - mliekovodný, vedúci mlieko

 • galactocele

  - galaktokéla, dutina v prsnej žľaze naplnená mliekom hromadiacim sa následkom nepriechodnosti mliekovodov

 • galactocrasia

  - galaktokrázia, abnormálne zloženie materského mlieka

 • galactographia

  - galaktografia, rontgenové znázornenie mliekovodného systému materského prsníka

 • galactometrum

  - galaktometer, prístroj k meraniu hustoty mlieka

 • galactophoritis

  - galaktoforitída, zápal mliekovodov

 • galactopoeticus

  - galaktopoetický, podporujúci tvorbu a vylučovanie materského mlieka

 • galactorrhoea

  - galaktorea, samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy mimo dojčenia

 • galactosaemia

  - "galaktozémia, dedičná metabolická porucha s neschopnosťou premeny galaktózy na glukózu

 • galactoschesia

  - galaktoschézia, porucha vo vylučovaní mlieka

 • galactostasis

  - galaktostáza, zástava vylučovania mlieka

 • galactosum

  - galaktóza, mliečný cukor, monosacharid (hexóza), súčasť laktózy

 • galactosuria

  - galaktozúria, galaktúria, vylučovanie galaktózy močom

 • galactotoxinum

  - galaktotoxikón, jedovaté substancie vzniknuté v mlieku pôsobením mikroorganizmov

 • galacturia

  - galaktozúria, galaktúria, vylučovanie galaktózy močom

 • galaktorea

  - samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy

 • galaktóza

  - sacharid vznikajúci rozpadom mliečneho cukru

 • galea

  - helma, prilba

 • galenicum

  - galenikum, liečivý prípravok rastlinného alebo živočišného pôvodu (napr. výtažok, tinktúra, nálev, odvar, sirup apod.)

 • gallicus

  - galský (napr. choroba galská, syfilis)

 • gallus

  - kohút

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov

 • galvanisatio

  - galvanizácia, využívanie galvanického (jednosmerného) prúdu k liečebným účelom (napr. iontoforéza)

 • galvanocaustica

  - galvanokaustika, delenie, rozrušenie tkaniva elektrickým nožom pomocou galvanického prúdu

 • galvanochirurgia

  - galvanochirurgia, použitie galvanického prúdu v chirurgii

 • galvanonarcosis

  - galvanonarkóza, znecitlivenie alebo útlm bolesti zapojením galvanického prúdu (hĺbková galvanizácia)

 • galvanopunctura

  - galvanopunktúra, spôsob akupunktúry s použitím elektrického prúdu napodobňujúcim pichanie ihlou

 • galvanotaxis

  - galvanotaxia, pohyb jednobunkových živočíchov, rastlín a baktérií v elektrickom poli s ovplyvňovaním smeru ich pohybu

 • galvanotherapia

  - galvanoterapia, elektroliečba jednosmerným prúdom, liečenie galvanickým prúdom, galvanizácia

 • Gamasidae

  - druh roztočov, čmeliaci

 • gamasidiosis

  - gamasidóza, svrbiaca kožná vyrážka vyvolaná roztočom Gamasidae

 • gameta

  - gaméta, zrelá pohlavná bunka (samičie vajíčko, samčia spermia) obsahujúca haploidnú sadu chromozómov
  - pohlavná bunka (vajíčko alebo spermia) s haploidným počtom chromozómov.

 • gameticus

  - gamétový, týkajúci sa zárodočných buniek

 • gametocytocidus

  - gametocytocídny, ničiaci gametocyty

 • gametocytus

  - gametocyt, predstupeň gaméty, pohlavnej bunky

 • gametogenesis

  - gametogenéza, vývoj pohlavných buniek

 • gametogeneticus

  - gametogenetický, týkajúci sa vzniku gamét

 • gametogonia

  - gametogónia, štádium oplodnenia gamét v sexuálnej fáze rozmnožovania niektorých prvokov (napr. u pôvodcu malárie)

 • gametophagia

  - gametofágia, vymiznutie samčieho alebo samičieho elementu v zygote (oplodnené vajíčko)

 • Gaméty

  - mužské alebo ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

 • gamma

  - "tretie písmeno gréckej abecedy

 • gammacismus

  - "chybná výslovnosť hrdlových hlások

 • gammaencephalographia

  - gamaencefalografia, metóda znázorňujúca mozog pomocou rádioaktívnych izotopov

 • gammaglobulinum

  - gamaglobulín, sérový proteín s typickou pohyblivosťou pri elektroforetickom delení, obsahujúci rad imunoglobulinov, v izolovanom stave sa používa na prevenciu alebo pasívnu imunizáciu voči infekčným chorobám

 • gammapathia

  - gamapatia, ochorenie zahrňujúce abnormality tvorby imunoglobulínov s prítomnosťou paraproteínu

 • gamomania

  - gamománia, chorobná túžba po sobáši

 • gamonum

  - gamón, chemické produkty pohlavných buniek, usmerňujúce pohyb gamét a uľahčujúce oplodnenie

 • gamophobia

  - gamofóbia, chorobný strach pred sobášom

 • gampsodactylia

  - gampsodaktýlia, skrivenie prsta, neschopnosť narovnať prst

 • gangliectomia

  - gangliektómia, operačné vybratie, odstránenie ganglia

 • gangliolyticus

  - gangliolytický, blokujúci prenos vzruchu vo vegetatívnych nervových uzlinách

 • ganglioma

  - ganglióm, nádor nervovej uzliny

 • ganglion

  - "nervová uzlina

 • ganglionaris

  - ganglionárny, gangliový

 • ganglioneuroblastoma

  - ganlioneuroblastóm, nádor z nezrelých gangliových buniek

 • ganglioneuroma

  - ganglioneuróm, nádor zo zrelých buniek sympatických ganglií, lokalizovaný v mediastíne, oblasti nadobličiek alebo pozdĺž brušnej aorty

 • ganglionicus

  - gangliový, týkajúci sa nervovej uzliny

 • ganglionitis

  - ganglionitída, zápal nervovej uzliny

 • ganglioplegicus

  - ganglioplégický, brzdiaci vegetatívne nervové vzruchy v nervových gangliách, blokujúce cholinergný N-receptor v gangliách sympatických a parasympatických

 • gangliosus

  - uzlovitý, bohatý na uzliny

 • gangraena

  - gangréna, sneť, nekróza modifikovaná druhotnými zmenami, lokálne odumretie tkaniva druhotne zmeneného vonkajšími vplyvmi

 • gangraenosus

  - gangrenózny, sneťový

 • Gaperon

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 30%. Pôvodom z Francúzska

 • gargarisma

  - kloktadlo

 • gargoylismus

  - vrodená choroba charakterizovaná chýbaním mukopolysacharidov v organizme s tvárovou dysmorfiou a ďalšími poruchami rastu a orgánových funkcií (dysostosis multiplex)

 • garrulitas

  - garulita vulvy, počuteľný odchod plynov (vzduchu) z pošvy (flatus vaginalis)

 • gaster

  - žalúdok, brucho

 • gastralgia

  - gastralgia, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče

 • gastralgokenosis

  - gastralgokenóza, bolesti pri prázdnom žalúdku

 • gastralis

  - gastrálny, týkajúci sa žalúdka

 • gastrectasia

  - gastrektázia, roztiahnutie, rozšírenie žalúdka

 • gastrectomia

  - gastrektómia, chirurgické odstránenie žalúdka alebo jeho časti

 • gastrektómia

  - chirurgické odstránenie celého žalúdka

 • gastricus

  - gastrický, žalúdočný

 • gastrinum

  - gastrín, peptidový hormón tvorený bunkami žalúdočnej sliznice, ktorého hlavnou funkciou je stimulácia sekrécie kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu v žalúdku

 • gastris

  - žalúdok, brucho

 • gastritída

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastritis

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastroadenitis

  - gastroadenitída, zápal žalúdočných žliaz

 • gastroanastomosis

  - "gastroanastomóza, operačné spojenie dvoch častí žalúdka (po prevedení resekcie)

 • gastroatonia

  - gastroatónia, strata napätia žalúdka

 • gastrobiopsia

  - gastrobiopsia, histologické vyšetrenie vzorky tkaniva získaného zo žalúdka v priebehu operácie

 • gastroblennorrhoea

  - gastroblenorea, nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy

 • gastrocele

  - gastrokéla, hernia, vydutina obsahujúca časť žalúdka

 • gastrocholecystoanastomosis

  - gastrocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie medzi žalúdkom a žlčníkom

 • gastrocnemius

  - sval lýtkový

 • gastrocolicus

  - gastrokolický, týkajúci sa žalúdka a hrubého čreva

 • gastrocoloanastomosis

  - gastrokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s hrubým črevom

 • gastrocoloptosis

  - gastrokoloptóza, pokles žalúdka a hrubého čreva

 • gastrodiaphania

  - gastrodiafánia, presvietenie žalúdka

 • gastrodidymus

  - gastrodidymus, podvojný jedinec spojený brušnou krajinou

 • gastroduodenalis

  - gastroduodenálny, týkajúci sa žalúdka a dvanástnika

 • gastroduodenitis

  - gastroduodenitída, zápal žalúdka a dvanástnika

 • gastroduodenoanastomosis

  - gastroduodenoanastomóza, operačné spojenie medzi žalúdkom a dvanástnikom

 • gastroduodenoscopia

  - gastroduodenoskopia, vyšetrovanie žalúdka a dvanástnika zvláštnym prístrojom (fibroskopom)

 • gastroduodenotomia

  - gastroduodenotómia, chirurgické preťatie, otvorenie žalúdka a dvanástnika

 • gastrodynia

  - gastrodýnia, bolesť žalúdka

 • gastroenteralgia

  - gastroenteralgia, bolesť žalúdka a čriev

 • gastroenteritída

  - zápal sliznice žalúdka

 • gastroenteritis

  - gastroenteritída, zápal žalúdka a tenkého čreva

 • gastroenteroanastomosis

  - gastroenteroanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s tenkým črevom

 • gastroenterocolitis

  - gastroenterokolitída, zápal žalúdka, tenkého a hrubého čreva

 • gastroenterocoloanastomosis

  - gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka, tenkého a hrubého čreva

 • gastroenterologia

  - gastroenterológia, odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa chorobami tráviaceho ústrojenstva

 • gastroenteropathia

  - gastroenteropatia, bližšie nešpecifické ochorenie žalúdka a čriev

 • gastroenteroplastike

  - gastroenteroplastika, plastická operácia žalúdku a čriev

 • gastroenteroptosis

  - gastroenteroptóza, pokles žalúdka a čriev

 • gastroepiploicus

  - gastroepiploický, týkajúci sa žalúdka a predstierky

 • gastrogastroanastomosis

  - gastrogastroanastomóza, chirurgické spojenie dvoch úsekov žalúdka

 • gastrogenes

  - gastrogénny, žalúdočného pôvodu

 • gastrohelcosis

  - gastrohelkóza, vredová choroba žalúdka

 • gastrohepaticus

  - gastrohepatický, týkajúci sa žalúdka a pečene

 • gastrohydrorrhoea

  - gastrohydrorea, vylučovanie vodnatej žalúdočnej šťavy so zmenšeným obsahom kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu

 • gastroileitis

  - gastroileitída, zápal žalúdka a bedrovníka

 • gastroileoanastomosis

  - gastroileoanastomóza, chirurgické napojenie žalúdka na bedrovník

 • gastroiliacus

  - týkajúci sa žalúdka a bedrovníka