Hľadaný výraz "g" v Lekárskom slovníku

Nájdených 637 výsledkov (6 strán)

 • G-prúžky

  - tmavé a bledé priečne prúžky, ktoré sa zjavia na chromozómoch po vystavení účinku trypsínu a zafarbení Giemsovym farbivom

 • G00

  - Skratka diagnózy - bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis), nezatriedený inde

 • G01

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

 • G02

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

 • G03

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami

 • G04

  - Skratka diagnózy - zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis,myelitis a encephalomyelitis

 • G05

  - Skratka diagnózy - zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde

 • G06

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm

 • G07

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde

 • G08

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída

 • G09

  - Skratka diagnózy - neskoré následky zápalových chorôb ústredného nervového systému

 • G10

  - Skratka diagnózy - huntingtonova choroba

 • G11

  - Skratka diagnózy - hereditárna ataxia

 • G12

  - Skratka diagnózy - spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

 • G13

  - Skratka diagnózy - systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém pri chorobách zatriedených inde

 • G20

  - Skratka diagnózy - parkinsonova choroba

 • G21

  - Skratka diagnózy - sekundárny parkinsonizmus

 • G22

  - Skratka diagnózy - parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde

 • G23

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

 • G24

  - Skratka diagnózy - dystónia

 • G25

  - Skratka diagnózy - iné extrapyramidové poruchy a poruchy hýbavosti

 • G26

  - Skratka diagnózy - extrapyramidové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde

 • G30

  - Skratka diagnózy - alzheimerova choroba

 • G31

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

 • G32

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 • G35

  - Skratka diagnózy - roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex

 • G36

  - Skratka diagnózy - iná akútna roztrúsená demyelinizácia

 • G37

  - Skratka diagnózy - iné demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

 • G40

  - Skratka diagnózy - epilepsia - zrádnik

 • G41

  - Skratka diagnózy - status epilepticus - epileptický stav

 • G43

  - Skratka diagnózy - migréna

 • G44

  - Skratka diagnózy - iné syndrómy bolesti hlavy

 • G45

  - Skratka diagnózy - prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

 • G46

  - Skratka diagnózy - cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách

 • G47

  - Skratka diagnózy - poruchy spánku

 • G50

  - Skratka diagnózy - poruchy trojklaného nervu (N. trigeminus)

 • G51

  - Skratka diagnózy - poruchy tvárového nervu (N. facialis)

 • G52

  - Skratka diagnózy - poruchy ostatných hlavových nervov

 • G53

  - Skratka diagnózy - poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

 • G54

  - Skratka diagnózy - poruchy nervových koreňov a spletí

 • G55

  - Skratka diagnózy - kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

 • G56

  - Skratka diagnózy - mononeuropatie hornej končatiny

 • G57

  - Skratka diagnózy - mononeuropatie dolnej končatiny

 • G58

  - Skratka diagnózy - iné mononeuropatie

 • G59

  - Skratka diagnózy - mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

 • G60

  - Skratka diagnózy - dedičná a idiopatická neuropatia

 • G61

  - Skratka diagnózy - zápalová polyneuropatia

 • G62

  - Skratka diagnózy - iné polyneuropatie

 • G63

  - Skratka diagnózy - polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 • G64

  - Skratka diagnózy - iné poruchy periférneho nervového systému

 • G70

  - Skratka diagnózy - myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky

 • G71

  - Skratka diagnózy - primárne poruchy svalov

 • G72

  - Skratka diagnózy - iné myopatie

 • G73

  - Skratka diagnózy - poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde

 • G80

  - Skratka diagnózy - detské mozgové ochrnutie

 • G81

  - Skratka diagnózy - hemiplégia

 • G82

  - Skratka diagnózy - paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

 • G83

  - Skratka diagnózy - iné paralytické syndrómy

 • G90

  - Skratka diagnózy - poruchy autonómneho nervového systému

 • G91

  - Skratka diagnózy - hydrocefalus - vodnatieľka mozgu

 • G92

  - Skratka diagnózy - toxická encefalopatia

 • G93

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgu

 • G94

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde

 • G95

  - Skratka diagnózy - iné choroby miechy

 • G96

  - Skratka diagnózy - iné poruchy ústredného nervového systému

 • G97

  - Skratka diagnózy - pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde

 • G98

  - Skratka diagnózy - iné poruchy nervového systému nezatriedené inde

 • G99

  - Skratka diagnózy - iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 • gadolínium

  - chemický prvok, značka Gd

 • galact(h)idrosis

  - galakt(h)idróza, tvorenie mliečneho potu

 • galactagogus

  - podporujúci vylučovanie mlieka u dojčiacich matiek

 • galactiferus

  - mliekovodný, vedúci mlieko

 • galactocele

  - galaktokéla, dutina v prsnej žľaze naplnená mliekom hromadiacim sa následkom nepriechodnosti mliekovodov

 • galactocrasia

  - galaktokrázia, abnormálne zloženie materského mlieka

 • galactographia

  - galaktografia, rontgenové znázornenie mliekovodného systému materského prsníka

 • galactometrum

  - galaktometer, prístroj k meraniu hustoty mlieka

 • galactophoritis

  - galaktoforitída, zápal mliekovodov

 • galactopoeticus

  - galaktopoetický, podporujúci tvorbu a vylučovanie materského mlieka

 • galactorrhoea

  - galaktorea, samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy mimo dojčenia

 • galactosaemia

  - "galaktozémia, dedičná metabolická porucha s neschopnosťou premeny galaktózy na glukózu

 • galactoschesia

  - galaktoschézia, porucha vo vylučovaní mlieka

 • galactostasis

  - galaktostáza, zástava vylučovania mlieka

 • galactosum

  - galaktóza, mliečný cukor, monosacharid (hexóza), súčasť laktózy

 • galactosuria

  - galaktozúria, galaktúria, vylučovanie galaktózy močom

 • galactotoxinum

  - galaktotoxikón, jedovaté substancie vzniknuté v mlieku pôsobením mikroorganizmov

 • galacturia

  - galaktozúria, galaktúria, vylučovanie galaktózy močom

 • galaktorea

  - samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy

 • galaktóza

  - sacharid vznikajúci rozpadom mliečneho cukru

 • galea

  - helma, prilba

 • galenicum

  - galenikum, liečivý prípravok rastlinného alebo živočišného pôvodu (napr. výtažok, tinktúra, nálev, odvar, sirup apod.)

 • gallicus

  - galský (napr. choroba galská, syfilis)

 • gallus

  - kohút

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov

 • galvanisatio

  - galvanizácia, využívanie galvanického (jednosmerného) prúdu k liečebným účelom (napr. iontoforéza)

 • galvanocaustica

  - galvanokaustika, delenie, rozrušenie tkaniva elektrickým nožom pomocou galvanického prúdu

 • galvanochirurgia

  - galvanochirurgia, použitie galvanického prúdu v chirurgii

 • galvanonarcosis

  - galvanonarkóza, znecitlivenie alebo útlm bolesti zapojením galvanického prúdu (hĺbková galvanizácia)

 • galvanopunctura

  - galvanopunktúra, spôsob akupunktúry s použitím elektrického prúdu napodobňujúcim pichanie ihlou

 • galvanotaxis

  - galvanotaxia, pohyb jednobunkových živočíchov, rastlín a baktérií v elektrickom poli s ovplyvňovaním smeru ich pohybu

 • galvanotherapia

  - galvanoterapia, elektroliečba jednosmerným prúdom, liečenie galvanickým prúdom, galvanizácia

 • Gamasidae

  - druh roztočov, čmeliaci

 • gamasidiosis

  - gamasidóza, svrbiaca kožná vyrážka vyvolaná roztočom Gamasidae

 • gameta

  - gaméta, zrelá pohlavná bunka (samičie vajíčko, samčia spermia) obsahujúca haploidnú sadu chromozómov
  - pohlavná bunka (vajíčko alebo spermia) s haploidným počtom chromozómov.

 • gameticus

  - gamétový, týkajúci sa zárodočných buniek

 • gametocytocidus

  - gametocytocídny, ničiaci gametocyty

 • gametocytus

  - gametocyt, predstupeň gaméty, pohlavnej bunky

 • gametogenesis

  - gametogenéza, vývoj pohlavných buniek

 • gametogeneticus

  - gametogenetický, týkajúci sa vzniku gamét

 • gametogonia

  - gametogónia, štádium oplodnenia gamét v sexuálnej fáze rozmnožovania niektorých prvokov (napr. u pôvodcu malárie)

 • gametophagia

  - gametofágia, vymiznutie samčieho alebo samičieho elementu v zygote (oplodnené vajíčko)

 • Gaméty

  - mužské alebo ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

 • gamma

  - "tretie písmeno gréckej abecedy

 • gammacismus

  - "chybná výslovnosť hrdlových hlások

 • gammaencephalographia

  - gamaencefalografia, metóda znázorňujúca mozog pomocou rádioaktívnych izotopov

 • gammaglobulinum

  - gamaglobulín, sérový proteín s typickou pohyblivosťou pri elektroforetickom delení, obsahujúci rad imunoglobulinov, v izolovanom stave sa používa na prevenciu alebo pasívnu imunizáciu voči infekčným chorobám

 • gammapathia

  - gamapatia, ochorenie zahrňujúce abnormality tvorby imunoglobulínov s prítomnosťou paraproteínu

 • gamomania

  - gamománia, chorobná túžba po sobáši

 • gamonum

  - gamón, chemické produkty pohlavných buniek, usmerňujúce pohyb gamét a uľahčujúce oplodnenie

 • gamophobia

  - gamofóbia, chorobný strach pred sobášom

Naposledy hľadané výrazy: