Hľadaný výraz "fi" v Lekárskom slovníku

Nájdených 101 výsledkov (1 strana)

 • fibra

  - niť, vlákno

 • fibrilácia

  - mihanie srdcových predsiení alebo komôr, chvenie srdca

 • fibrilla

  - vlákienko, drobnohľadné vlákna z väziva

 • fibrillatio

  - fibrilácia, veľmi rýchle a nepravidelné sťahy, napr. srdcových predsiení alebo komôr

 • fibrillisatio

  - fibrilizácia, chorobné zmnoženie fibríl

 • fibrillogenesis

  - fibrilogenéza, tvorba vlákien, vlákienok

 • fibrinogenaemia

  - fibrinogenémia, koncentrácia fibrinogénu v krvi

 • fibrinogenopenia

  - fibrinogenopénia, nedostatok fibrinogénu v krvi

 • fibrinogenum

  - fibrinogén, bielkovina krvnej plazmy meniaca sa účinkom enzýmov na fibrín (faktor zrážania krvi)

 • fibrinohaemorrhagicus

  - fibrinohemorágický, s prímesov krvi a fibrínu

 • fibrinoideus

  - fibrinoidný, podobný fibrínu

 • fibrinoidum

  - fibrinoid, látka podobná fibrínu

 • fibrinolysis

  - fibrinolýza, rozpustenie fibrínu účinkom enzýmu

 • fibrinolyticus

  - fibrinolytický, rozpúšťajúci fibrín

 • fibrinolytikum

  - látka rozpúšťajúca fibrín

 • fibrinolýza

  - rozpúšťanie fibrínu

 • fibrinopurulentus

  - fibrinopurulentný, fibrinózne hnisavý

 • fibrinosus

  - fibrinózny, väzivový

 • fibrinum

  - fibrín, bielkovinová látka zúčastňujúca sa zrážania krvi, vzniknutá z fibrinogénu účinkom trombínu

 • fibrinuria

  - fibrinúria, prítomnosť fibrínu v moči

 • fibro(leio)myoma

  - fibro(leio)myóm, nezhubný nádor z (hladkej) svaloviny a väziva

 • fibroadenia

  - fibroadénia, chorobné zmnoženie spojivového tkaniva žľazy

 • fibroadenoma

  - fibroadenóm, nezhubný zmiešaný nádor zo žľazového a väzivového tkaniva

 • fibroangioma

  - fibroangióm, cievny nádor obsahujúci väzivové tkanivo

 • fibroblastos

  - fibroblast, modifikovaný fibrocyt zúčastnený na tvorbe väzivovej hmoty

 • fibrocartilagineus

  - väzivovo chrupavčitý

 • fibrocartilaginosus

  - fibrokartilaginózny, bohatý na väzivovo chrupavčité tkanivo

 • fibrocartilago

  - väzivová chrupavka

 • fibrocavitarius

  - fibrokavitálny, väzivovo dutinový

 • fibrochondroma

  - fibrochondróm, nádor z vláknitého spojiva a chrupavčitého tkaniva

 • fibrocytogenesis

  - fibrocytogenéza, vývoj spojivového vláknitého tkaniva

 • fibrocytus

  - fibrocyt, bunka spojivového tkaniva

 • fibrodysplasia

  - fibrodysplázia, porucha vo vývoji, tvorbe väziva

 • fibroectomia

  - fibroektómia, chirurgické vybratie fibrómu

 • fibroelasticus

  - fibroelastický, s kolagénnym a elastickým väzivom

 • fibroelastosis

  - fibroelastóza, zmnoženie kolagénnych a elastických vlákien

 • fibroepithelioma

  - fibroepitelióm, nezhubný nádor z väziva a výstelky

 • fibrolipoma

  - fibrolipóm, nezhubný nádor z väzivového a tukového tkaniva

 • fibroma

  - fibróm, nádor skládajúci sa z fibrocytov a medzibunkovej hmoty tvorený kolagénnymi vláknami

 • fibromatosis

  - fibromatóza, výskyt početných fibrómov

 • fibromesothelioma

  - mezotelióm, nádor z mezotelu obsahujúci veľa väziva

 • fibromuscularis

  - fibromuskulárny, väzivovosvalový, týkajúci sa väzivového a svalového tkaniva

 • fibromusculocartilagineus

  - fibromuskulokartilaginózny, týkajúci sa vláknitého väziva, svalu a chrupavky

 • fibromyoma

  - fibromyóm, nezhubný nádor zo spojivového a svalového tkaniva

 • fibromyositis

  - fibromyozitída, zápal fibromuskulárneho tkaniva

 • fibromyxolipoma

  - fibromyxolipóm, nezhubný nádor z väzivového, hlienového a tukového tkaniva

 • fibromyxoma

  - fibromyxóm, nezhubný zmiešaný nádor z väzivového a hlienového tkaniva

 • fibronesidioma

  - fibronezidióm, adenóm ostrčekov pankreasu obsahujúci veľa väziva

 • fibroneuroma

  - fibroneuróm, nezhubný nádor zo spojivového tkaniva a nervových vlákien

 • fibroosteoma

  - fibroosteóm, nezhubný nádor z kostného a spojivového tkaniva (osteofibróm)

 • fibropapilloma

  - fibropapilóm, nádor z povrchového epitelu s nadmernou tvorbou väziva

 • fibroplasia

  - fibroplázia retrolentárna, choroba u nedonosených detí v inkubátore, charakterizovaná bujnením ciev sietnice smerom dopredu k zadnej ploche šošovky, s prípadným následným odchlípením sietnice a oslepnutím

 • fibroplasticus

  - fibroplastický, týkajúci sa fibroplázie (novotvorenia väziva)

 • fibroproductivus

  - fibroproduktívny, tvoriaci väzivo, vyznačujúci sa tvorbou väziva

 • fibrosarcoma

  - fibrosarkóm, zhubný nádor z väzivového tkaniva

 • fibrosis

  - "fibróza, zmnoženie, zhustenie väziva v tkanive

 • fibrositis

  - fibrozitída, väčšinou degeneratívne bolestivé zmnoženie väzivového tkaniva (napr. vo svale)

 • fibroskopia

  - vyšetrovanie pomocou optiky a sklenených vlákien

 • fibrosus

  - fibrózny, väzivový

 • fibrotisatio

  - fibrotizácia, zvláknenie tkaniva, prestúpenie tkaniva väzivom

 • fibula

  - kosť predkolenia, ihlica

 • fibularis

  - fibulárny, lýtkový, týkajúci sa lýtkovej kosti

 • fictile

  - kelímok, hlinená nádoba

 • fictio

  - fikcia, umelo vytvorená predstava, vymyslená predstava, výmysel

 • figens

  - upevňujúci, pripevňujúci, znehybňujúci

 • figura

  - podoba, tvar, forma, obrazec

 • filamentiformis

  - filamentiformný, podobný vláknu, nitke, vláknitý, schopný tvoriť vlákna

 • filamentosus

  - filamentózny, vláknitý, bohatý na vlákna

 • filamentum

  - "niť, vlákno

 • filariasis

  - filarióza, tropické ochorenie vyvolané parazitom vlásovcom nadčeľaďou Filarioidea

 • filariosis

  - filarióza, tropické ochorenie vyvolané parazitom vlásovcom nadčeľaďou Filarioidea

 • Filetta

  - mäkký syr z kozieho alebo ovčieho mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • filialis

  - filiálny, synovský, dcérsky, pobočný

 • filiformis

  - filiformný, nitkovitý, vláknitý

 • filtratio

  - filtrácia, cedenie, spôsob zadržania tuhých alebo kvapalných častíc na filtre a ich oddelenie od iných plynných alebo kvapalných častíc

 • filtratum

  - filtrát, filtrovaná látka

 • filtratus

  - filtrovaný, cedený

 • filum

  - vlákno

 • fimbria

  - fimbria, trepanie, jemné vláknité výrastky umožňujúce lepšie sa prichytit na rastlinné a živočíšne bunky

 • fimóza

  - zúženie otvoru predkožky, nemožnosť pretiahnuť predkožku cez žaluď

 • finalis

  - finálny, konečný, hraničný

 • finis

  - koniec, hranica, medza

 • Fiore Sardo

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 40%. Pôvodom z Talianska

 • firmus

  - silný, pevný

 • fissilis

  - fisilný, oddeľovateľný

 • fissio

  - štiepenie, priame delenie buniek (jadier)

 • fissura

  - trhlina kože alebo sliznice, ryha

 • fissus

  - rozštiepený, trhlinovitý, roztrhnutý

 • fistula

  - rúra, trubica, píšťaľ, umelé spojenie dutiny niektorého orgánu s dutinou iného orgánu alebo orgánom, prípadne vyvedenie na povrch tela (pri prebiehajúcom chorobnom procesu)

 • fistulatus

  - fistulovaný, píšťaľovitý, týkajúci sa píšťale, fistuly

 • fistulectomia

  - fistulektómia, vybratie, odstránenie píšťale v celom rozsahu

 • fistulisatio

  - fistulizácia, sklon k vzniku, tvoreniu píšťalí

 • fistulogramma

  - fistulogram, rontgenový snímok píšťale

 • fistulographia

  - fistulografia, rontgenové zobrazenie píšťale po predchádzajúcej aplikácií kontrastnej látky

 • fistulosus

  - píšťaľový

 • fistulotomia

  - fistulotómia, chirurgické preťatie píšťale

 • fisúra

  - trhlina kože alebo sliznice, ryha

 • fixatio

  - fixácia, upevnenie, ustálenie, znehybnenie, zaistenie nehybnosti

 • fixator

  - upevňovač (sval)

 • fixor

  - upevňovač (sval)

 • fixus

  - fixný, upevnený, pevný, stály, nepohyblivý

Naposledy hľadané výrazy: