Hľadaný výraz "fa" v Lekárskom slovníku

Nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • faba

  - bôb

 • fabella

  - označenie pre sézamskú kosť uloženú v hlave svalu musculus gastrocnemius v zákolennej jame

 • fabismus

  - otrava po použití niektorých druhov bôbu alebo po nadýchaní peľu kvitnúcej rastliny Vicia faba, charakterizované hemolytickou anémiou

 • fabulatio

  - "fabulácia, vymyslenie

 • facialis

  - faciálny, tvárový, tvárový, lícny

 • facies

  - "plocha

 • facilis

  - jednoduchý

 • facilitácia

  - uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi

 • faciobrachialis

  - faciobrachiálny, týkajúci sa tváre a ramien

 • faciocervicalis

  - faciocervikálny, týkajúci sa tváre a šije

 • faciolingualis

  - faciolingválny, týkajúci sa tváre a jazyka

 • factitius

  - umelo urobený, umelý

 • factor

  - faktor, činiteť, sila uplatňujúca sa v nejakom procese

 • factum

  - fakt, skutok, skutočnosť, čin

 • factus

  - urobený, hotový, vykonaný

 • facultas

  - "možnosť

 • facultativus

  - fakultatívny, možný, nezáväzný, nepovinný

 • faecalis

  - fekálny, výkalový, týkajúci sa stolice

 • faecula

  - vinná soľ

 • faex

  - "nečistota, usadlina

 • falciformis

  - kosákovitý, tvaru kosáka

 • falsum

  - falošnosť, nepravdivosť

 • falsus

  - nepravý, falošný, chybný

 • falx

  - Falx cerebelli nízka kosákovitá riasa tvrdej pleny v zadnej jame lebečnej, oddeľujúca mozoček od záhlavných lalokov mozgu. Falx cerebri súčasť tvrdej pleny mozgu kosákovitého tvaru, vložená medzi hemisféry

 • fama

  - povesť, zvesť

 • fames

  - hlad. Fames canina (acoria) abnormálna chuť k jedlu, akória, nenásytnosť

 • fameticus

  - hladový, vyhladovený

 • familia

  - čeľaď, príbuzenstvo, rodina

 • familiaris

  - familiárny, dedičný, zdedený, vrodený

 • familiárny

  - vzťahuje sa na každý znak, ktorý sa vyskytuje častejšie u príbuzných postihnutých jedincov než vo všeobecnej populácii.

 • famosus

  - famózny, báječný

 • famulus

  - sluha, pomocník

 • fanaticus

  - fanatický, vášnivý, náruživý, nepríčetný

 • fango

  - liečivé bahno z horských rašelinísk

 • fantoma

  - "fantóm, vidina, príznak, mechanické zariadenie napodobňujúce časť ľudského tela, pocit prítomnosti amputovaného údu, sprevádzaný bolesťami (""fantómové bolesti"")"

 • faradisatio

  - faradizácia, zavádzanie faradického prúdu do tela k liečeniu niektorých chorôb

 • faradotherapia

  - faradoterapia, liečba faradickým prúdom, faradizácia

 • farina

  - múka

 • farinosus

  - múčny

 • farmakogenetika

  - oblasť biochemickej genetiky, ktorá sa zaoberá odpoveďou na lieky a jej geneticky podmienenou variabilitou.

 • Farmakologický

  - liekový

 • farmakum

  - liek

 • faryngeálny

  - hltanový

 • faryngitída

  - zápal hltana

 • farynx

  - hltan

 • fascia

  - "fascia, list, pruh

 • fascialis

  - fasciálny, týkajúci sa fascie

 • fascicularis

  - fascikulárny, snopcovitý

 • fasciculatio

  - fascikulácia, rýchlejšie svalové zášklby pri postihnutí predných motorických miechových rohov

 • fasciculatus

  - snopcovitý, zväzočkovitý

 • fasciculus

  - fascikul, zväzoček, snopec

 • fascinatio

  - fascinácia, schopnosť podriadiť sa vôli a jednaniu druhej osoby, pútanie, zaujímanie, upútanie

 • fasciocutaneus

  - fasciokutánny, týkajúci sa fascie a kože

 • fasciola

  - prúžok, páska. Fasciola hepatica motolica pečeňová

 • fasciolaris

  - prúžkovitý, vretienkovitý

 • fasciolosis

  - fasciolóza, parazitické ochorenie vyvolané motolicou pečeňovou (Fasciola hepatica)

 • fasciorrhaphia

  - fasciorafia, chirurgické zošitie fascie

 • fascioscapulohumeralis

  - fascioskapulohumerálny, týkajúci sa fascie, lopatky a ramena

 • fasciotomia

  - fasciotómia, preťatie fascie

 • fascitis

  - fascitída, zápal fascie

 • fastidium

  - "hnus

 • fastigium

  - "štít, vrchol

 • fatalis

  - fatálny, osudový, nepríjemný

 • fatalitas

  - fatalita, osudovosť, osudová náhoda

 • fatický

  - súvisiaci s poruchou cítenia

 • fatigabilitas

  - rýchlo navodená únava, ľahká unavitelnosť

 • fatigatus

  - unavený

 • favismus

  - otrava po použití niektorých druhov bôbu alebo po nadýchaní peľu kvitnúcej rastliny Vicia faba, charakterizované hemolytickou anémiou

 • favus

  - "plast medu

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ś, päť, readme, rad, , feeder, recent files, log file, dit, abo, clik, led, msi, gram, public
Ekonomický slovník: cy, vlm, za, bt, mbi, veå, iia, iqd, it, masã ã, ccz, mvr, dia, spy, wiiw