Hľadaný výraz "fén" v Lekárskom slovníku

Nájdených 7 výsledkov (1 strana)

 • fenestra

  - okno, okienko, otvor

 • fenestratio

  - fenestrácia, prederavenie, vytvorenie okienkového otvoru, nové sluchové cesty k labyrintu (ušná operácia)

 • fenestratus

  - otvorený, prederavený, opatrený otvormi

 • fenofáza viniča

  - gréc. –periodický jav v ročnom vegetačnom cykle viniča, ktorého priebeh je závislý od klimatických činiteľov

 • fenokópia

  - napodobenina fenotypu, ktorý je obvykle podmienený špecifickým genotypom. Fenokópiu však spôsobuje interakcia iného genotypu s faktormi prostredia.

 • fenotyp

  - súhrn vonkajších dedičných znakov a vlastností organizmu daný realizáciou genotypu
  - pozorovateľný somatický, biochemický alebo fyziologický znak, ktorý je podmienený aj genotypom, aj prostredím, v ktorom sa genotyp uplatňuje. V užšom zmysle sa týmto termínom označuje aj vyjadrenie určitého génu alebo génov.