Hľadaný výraz "f" v Lekárskom slovníku

Nájdených 517 výsledkov (5 strán)

 • F

  - chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

 • F00

  - Skratka diagnózy - demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)

 • F01

  - Skratka diagnózy - vaskulárna artériosklerotická demencia

 • F02

  - Skratka diagnózy - demencia pri iných chorobách zatriedených inde

 • F03

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná demencia

 • F04

  - Skratka diagnózy - organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F05

  - Skratka diagnózy - delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

 • F06

  - Skratka diagnózy - iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

 • F07

  - Skratka diagnózy - poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

 • F09

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha

 • F1

  - prvá generácia potomkov kríženia.

 • F10

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu

 • F11

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov

 • F12

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)

 • F13

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík

 • F14

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu

 • F15

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu

 • F16

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov

 • F17

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

 • F18

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel

 • F19

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok

 • F20

  - Skratka diagnózy - schizofrénia

 • F21

  - Skratka diagnózy - schizotypová porucha

 • F22

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce poruchy s bludmi

 • F23

  - Skratka diagnózy - akútne a prechodné psychotické poruchy

 • F24

  - Skratka diagnózy - indukovaná porucha s bludmi

 • F25

  - Skratka diagnózy - schizoafektívne poruchy

 • F28

  - Skratka diagnózy - iné neorganické psychotické poruchy

 • F29

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná neorganická psychóza

 • F30

  - Skratka diagnózy - manická epizóda

 • F31

  - Skratka diagnózy - bipolárna afektívna porucha

 • F32

  - Skratka diagnózy - depresívne epizódy

 • F33

  - Skratka diagnózy - recidivujúca depresívna porucha

 • F34

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce afektívne poruchy

 • F38

  - Skratka diagnózy - iné afektívne poruchy

 • F39

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované afektívne poruchy

 • F40

  - Skratka diagnózy - fobicko-anxiózne poruchy

 • F41

  - Skratka diagnózy - iné úzkostné poruchy

 • F42

  - Skratka diagnózy - obsesívno-kompulzívna porucha

 • F43

  - Skratka diagnózy - reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy

 • F44

  - Skratka diagnózy - disociatívne (konverzné) poruchy

 • F45

  - Skratka diagnózy - somatoformné poruchy

 • F48

  - Skratka diagnózy - iné neurotické poruchy

 • F50

  - Skratka diagnózy - poruchy príjmu potravy

 • F51

  - Skratka diagnózy - neorganické poruchy spánku

 • F52

  - Skratka diagnózy - sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

 • F53

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania v popôrodí nezatriedené inde

 • F54

  - Skratka diagnózy - psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde

 • F55

  - Skratka diagnózy - abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť

 • F59

  - Skratka diagnózy - nešpecifikované poruchy správania, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

 • F60

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy osobnosti

 • F61

  - Skratka diagnózy - zmiešané a iné poruchy osobnosti

 • F62

  - Skratka diagnózy - pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu

 • F63

  - Skratka diagnózy - poruchy návykov a impulzov

 • F64

  - Skratka diagnózy - poruchy sexuálnej identity

 • F65

  - Skratka diagnózy - poruchy voľby sexuálneho objektu

 • F66

  - Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou

 • F68

  - Skratka diagnózy - iné poruchy osobnosti a správania dospelých

 • F69

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých

 • F70

  - Skratka diagnózy - ľahká duševná zaostalosť

 • F71

  - Skratka diagnózy - stredný stupeň duševnej zaostalosti

 • F72

  - Skratka diagnózy - ťažká duševná zaostalosť

 • F73

  - Skratka diagnózy - hlboká duševná zaostalosť

 • F78

  - Skratka diagnózy - iná duševná zaostalosť

 • F79

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná duševná zaostalosť

 • F80

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy vývinu reči a jazyka

 • F81

  - Skratka diagnózy - špecifické poruchy vývinu školských zručností

 • F82

  - Skratka diagnózy - špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie

 • F83

  - Skratka diagnózy - zmiešané špecifické vývinové poruchy

 • F84

  - Skratka diagnózy - prenikavé poruchy vývinu

 • F88

  - Skratka diagnózy - iné poruchy psychického vývinu

 • F89

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná porucha psychického vývinu

 • F90

  - Skratka diagnózy - hyperkinetické poruchy

 • F91

  - Skratka diagnózy - poruchy správania

 • F92

  - Skratka diagnózy - zmiešané poruchy správania a emočné poruchy

 • F93

  - Skratka diagnózy - emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo

 • F94

  - Skratka diagnózy - poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie

 • F95

  - Skratka diagnózy - tikové poruchy

 • F98

  - Skratka diagnózy - iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

 • F99

  - Skratka diagnózy - bližšie nešpecifikovaná duševná porucha

 • faba

  - bôb

 • fabella

  - označenie pre sézamskú kosť uloženú v hlave svalu musculus gastrocnemius v zákolennej jame

 • fabismus

  - otrava po použití niektorých druhov bôbu alebo po nadýchaní peľu kvitnúcej rastliny Vicia faba, charakterizované hemolytickou anémiou

 • fabulatio

  - "fabulácia, vymyslenie

 • facialis

  - faciálny, tvárový, tvárový, lícny

 • facies

  - "plocha

 • facilis

  - jednoduchý

 • facilitácia

  - uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi

 • faciobrachialis

  - faciobrachiálny, týkajúci sa tváre a ramien

 • faciocervicalis

  - faciocervikálny, týkajúci sa tváre a šije

 • faciolingualis

  - faciolingválny, týkajúci sa tváre a jazyka

 • factitius

  - umelo urobený, umelý

 • factor

  - faktor, činiteť, sila uplatňujúca sa v nejakom procese

 • factum

  - fakt, skutok, skutočnosť, čin

 • factus

  - urobený, hotový, vykonaný

 • facultas

  - "možnosť

 • facultativus

  - fakultatívny, možný, nezáväzný, nepovinný

 • faecalis

  - fekálny, výkalový, týkajúci sa stolice

 • faecula

  - vinná soľ

 • faex

  - "nečistota, usadlina

 • falciformis

  - kosákovitý, tvaru kosáka

 • falsum

  - falošnosť, nepravdivosť

 • falsus

  - nepravý, falošný, chybný

 • falx

  - Falx cerebelli nízka kosákovitá riasa tvrdej pleny v zadnej jame lebečnej, oddeľujúca mozoček od záhlavných lalokov mozgu. Falx cerebri súčasť tvrdej pleny mozgu kosákovitého tvaru, vložená medzi hemisféry

 • fama

  - povesť, zvesť

 • fames

  - hlad. Fames canina (acoria) abnormálna chuť k jedlu, akória, nenásytnosť

 • fameticus

  - hladový, vyhladovený

 • familia

  - čeľaď, príbuzenstvo, rodina

 • familiaris

  - familiárny, dedičný, zdedený, vrodený

 • familiárny

  - vzťahuje sa na každý znak, ktorý sa vyskytuje častejšie u príbuzných postihnutých jedincov než vo všeobecnej populácii.

 • famosus

  - famózny, báječný

 • famulus

  - sluha, pomocník

 • fanaticus

  - fanatický, vášnivý, náruživý, nepríčetný

 • fango

  - liečivé bahno z horských rašelinísk

 • fantoma

  - "fantóm, vidina, príznak, mechanické zariadenie napodobňujúce časť ľudského tela, pocit prítomnosti amputovaného údu, sprevádzaný bolesťami (""fantómové bolesti"")"

 • faradisatio

  - faradizácia, zavádzanie faradického prúdu do tela k liečeniu niektorých chorôb

 • faradotherapia

  - faradoterapia, liečba faradickým prúdom, faradizácia

 • farina

  - múka

 • farinosus

  - múčny

 • farmakogenetika

  - oblasť biochemickej genetiky, ktorá sa zaoberá odpoveďou na lieky a jej geneticky podmienenou variabilitou.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ciz, šek, vao, vdh, rgb, ľac, bkr, agfa, ozb, rzy, pfa, sdc, bnt, ish, ant