Hľadaný výraz "er" v Lekárskom slovníku

Nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • eradiatio

  - eradiácia, vyžarovanie

 • eradicatio

  - eradikácia, vyhubenie

 • erasio

  - erázia, vyškrabanie, vymazanie

 • ERCP

  - endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia, vyšetrenie pankreasu a žlčových ciest

 • erectilis

  - erektilný, schopný erekcie

 • erectilitas

  - erektilita, schopnosť stuhnutia, stvrdnutia mäkkého tkaniva pri prekrvení

 • erector

  - erektor, napriamovač, vzpriamovač (sval)

 • eremophobia

  - eremofóbia, chorobný strach pred osamotením, samotou

 • erepsinum

  - erepsín, zmes enzýmov v šťave tenkého čreva štiepiaci peptóny

 • erethicus

  - eretický, vzrušený, vznietlivý

 • erethismus

  - eretizmus, chorobne zvýšená dráždivosť, vzrušenosť

 • ereuthophobia

  - ereutofóbia, chorobný strach z červenania pri jednaní s ľuďmi

 • ereutofóbia

  - chorobný strach zo začervenania pred ľuďmi

 • ergasiomania

  - ergaziománia, chorobná túžba po práci, snaha podieľať sa na nejakom výkone

 • ergasiophobia

  - ergaziofóbia, chorobný strach pred prácou, chorobná nechuť k práci

 • ergasthenia

  - ergasténia, unavenosť, slabosť, vyčerpanie

 • ergastoplasma

  - ergastoplazma, zrnité endoplazmatické retikulum s paralelne usporiadanými cysternami v sekrečných (zymogénnych) bunkách

 • erginum

  - ergín, súborné označenie pre vitamíny, enzýmy, hormóny, látky dôležité pre priebeh životných pochodov

 • ergographia

  - ergografia, zaznamenávanie pracovného zaťaženia organizmu (ergogram) pomocou zvláštneho prístroja - ergometra

 • ergometria

  - metóda merania svalovej práce

 • ergometron

  - ergometer, dynamometer, prístroj umožňujúci merať pracovnú záťaž organizmu

 • ergonomia

  - ergonómia, náuka o vzťahoch medzi človekom, pracovným prostredím a výrobnými prostriedkami

 • ergospirometria

  - ergospirometria, meranie pľúcnej ventilácie po fyzickom zaťažení organizmu

 • ergotaminum

  - ergotamín, hlavný alkaloid námeľa používaný ako liek k zastaveniu maternicového krvácania

 • ergotherapia

  - ergoterapia, liečba pracou

 • ergotinum

  - ergotín, výťažok z námeľa obsahujúci alkaloidy

 • ergotismus

  - ergotizmus, otrava námeľom, alkaloidy obsiahnutými v námeli

 • ergotropicus

  - ergotropný, stimulačný, podporujúci, stupňujúci (výkonnosť, činnosť, obranyschopnosť)

 • erigens

  - vzpriamujúci, vztyčujúci

 • erogenes

  - erogénny, erotogénny (miesto), kde vzniká a najsilnejšie sa prejavuje pocit pohlavnej ľúbosti

 • erosio

  - erózia, odrenina, malý ohraničený defekt, ktorý je lokalizovaný na povrchu sliznice

 • erotismus

  - trvalá pohlavná vzrušivosť

 • erotomania

  - erotománia, chorobná pohlavná dráždivosť, abnormálny pohlavný pud

 • erotophobia

  - erotofóbia, strach pred pohlavným stykom

 • erraticus

  - eratický, nepravdivý, omylný

 • erratum

  - chyba, omyl, blud

 • errhinum

  - látka podporujúca sekrécii nosnej sliznice

 • error

  - blud, omyl, chyba

 • eructatio

  - eruktácia, grganie

 • eruptio

  - "erupcia, náhle objavenie kožnej vyrážky

 • eruptivus

  - eruptívny, vyrážajúci, výbušný

 • erysipel

  - ruža - streptokokový zápal kože

 • erysipelas

  - erysipel, ruža, streptokokové ochorenie kože a podkožného väziva prejavujúce sa zápalovým presiaknutím podkožia v ohraničenom úseku kože, doprevádzané teplotou

 • erysipeloidum

  - erysipeloid, červienka, kožné ochorenie ošípaných prenosné na človeka, časté ochorenie veterinárnych pracovníkov vyvolané parazitom Erysipelothrix rhusiopathiae

 • erytém

  - začervenanie kože

 • erytematodes

  - lupus erythematodes, kolagenóza, celkové ochorenie organizmu, pri ktorom vzniká motýľovitý erytém v tvári

 • erythema

  - začervenanie kože

 • erythematosquamosus

  - erytematoskvamózny, charakterizovaný červenými škvrnami

 • erythematosus

  - erytematózny, podobný, týkajúci sa erytému

 • erythraemia

  - erytrémia, krvné ochorenie vyznačujúce sa rýchlou tvorbou červených krviniek a prítomnosťou jadrových foriem erytrocytov v perifernej krvi (erytroleukémia, erytroleukemická myelóza)

 • erythralgia

  - erytralgia, bolestivé začervenanie kože

 • erythrasma

  - plesňové kožné ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým u mužov v oblasti genitálu

 • erythro(cyto)lysis

  - erytro(cyto)lýza, rozpúšťanie, rozpad červených krviniek

 • erythroblastaemia

  - erytroblastémia, prítomnosť erytroblastov v perifernej krvi

 • erythroblastoma

  - erytroblastóm, nádor z buniek patriacich vývojovo k červeným krvinkám

 • erythroblastopenia

  - erytroblastopénia, nedostatok erytroblastov v kostnej dreni

 • erythroblastophthisis

  - erytroblastoftíza, abnormálny úbytok erytroblastov v kostnej dreni

 • erythroblastos

  - erytroblast, jadrový prekurzor červených krviniek, nezrelá červená krvinka

 • erythroblastosis

  - erytroblastóza, zaplavenie krvi erytroblastami, nápadné množstvo nezrelých červených krviniek v krvi. Erythroblastosis fetalis erytroblastóza fetálna, ochorenie plodu súvisiace s rozdielnym Rh-faktorom (matka Rh-negatívna, plod Rh-pozitívny), charakterizo

 • erythrochloropia

  - erytrochloropia, čiastočná farbosleposť, neschopnosť rozoznávať modrú a žltú farbu

 • erythroclasis

  - erytroklazia, fragmentácia alebo rozdrvenie červených krviniek pri škodlivom fyzikálnom pôsobení

 • erythrocontos

  - erytrokont, tyčinkovitý, baktérii podobný útvar v červených krvinkách pri chorobách krvného ústroja

 • erythrocyanosis

  - erytrocyanóza, plošné, nepresné ohraničené fialové sčervenanie, pozorované zvlášť na koži lýtok

 • erythrocyt(h)aemia

  - erytrocytémia, nadmerné zmnoženie červených krviniek v perifernej krvi (polyglobúlia)

 • erythrocytodiapedesis

  - erytrocytodiapedéza, prenikanie erytrocytov kapilárnou stenou

 • erythrocytolysinum

  - erytrocytolyzín, látka rozpúšťajúca červené krvinky, hemolyzín

 • erythrocytometria

  - erytrocytometria, stanovenie počtu a meranie veľkosti červených krviniek

 • erythrocytophagia

  - erytrocytofágia, pohlcovanie červených krviniek

 • erythrocytophagus

  - erytrocytofág, bunka schopná pohlcovať červené krvinky

 • erythrocytopo(i)esis

  - erytrocytopoéza, tvorba červených krviniek

 • erythrocytorrhexis

  - erytrocytorexia, rozpadanie, fragmentácia červených krviniek

 • erythrocytosis

  - erytrocytóza, abnormálne zmnoženie červených krviniek v perifernej krvi

 • erythrocyturia

  - erytrocytúria, prítomnosť červených krviniek v moči

 • erythrocytus

  - erytrocyt, zrelá červená krvinka

 • erythrodermia

  - erytrodermia, difúzny zápal kože celého povrchu tela

 • erythrodiapedesis

  - erytrodiapedéza, prenikanie červených krviniek cievnej stenou

 • erythrodontia

  - erytrodoncia, červené zafarbenie zubov (a nechtov) pri porphyria erythropo(i)etica

 • erythrogenes

  - erytrogénny, vzniknutý v červených krvinkách

 • erythrogonium

  - erytrogónia, zárodočná bunka červené krvnej rady

 • erythroides

  - erytroidný, červeno sfarbený

 • erythroleucaemia

  - erytroleukémia, akutna leukóza s bujnením červenej krvnej rady a s vyplavovaním nezrelých červených krviniek do perifernej krvi

 • erythroleucothrombocytaemia

  - erytroleukotrombocytémia, nadmerné zmnoženie červených a bielych krviniek a dostičiek v krvi (polycytémia)

 • erythroma

  - erytróm, hemoblastóm, nádor červenej krvnej rady

 • erythromelalgia

  - erytromelalgia, funkčné ochorenie s charakteristickými záchvatmi sčervenania, prekrvenia a bolesťou v končatinách

 • erythromelia

  - erytromélia (Pickova), nebolestivý erytém na extenzorovej strane končatín, strane svalov naťahovačov

 • erythromitus

  - erytromit, vláknitá štruktúra v erytroblastoch pri poruchách krvotvorby

 • erythromycinum

  - erytromycín, druh antibiotik získaný zo Streptomyces erythreus

 • erythron

  - erytrón, pojem, ktorý zahrňuje ako červené krvinky v krvi, tak ich nezrelé bunkové prekurzory a regulačné mechanizmy riadiace tvorbu červených krviniek

 • erythroparasitus

  - erytroparazit, parazit sídliaci v červených krvinkách

 • erythropathia

  - erytropatia, súborné označenie pre choroby krvného ústroja charakterizované poškodením červených krviniek

 • erythropenia

  - erytropénia, nižší počet červených krviniek

 • erythrophagia

  - erytrofágia, pohlcovanie, fagocytóza červených krviniek

 • erythrophagus

  - erytrofág, bunka schopná pohlcovať červené krvinky

 • erythrophobia

  - "erytrofóbia, chorobný strach pred sčervenaním

 • erythroplakia

  - erytroplakia, erytroplázia

 • erythroplasia

  - erytroplázia, afekcia sliznice s hnedočervenými hrboľatými ložiskami, ktoré majú sklon erodovať, najčastejšie na vonkajších pohlavných orgánoch (na žaludi pohlavného údu, na vulve, možný predstupeň rakoviny)

 • erythropo(i)esis

  - erytropoéza, tvorba, vznik červených krviniek

 • erythropoetinum

  - erytropoetín, cytokín, glykoproteínový hormón produkovaný v obličkách, ktorý kontroluje erytropoézu stimuláciou maturácie proerytroblastov

 • erythroprosopalgia

  - erytroprozopalgia, záchvatovité sčervenanie tváre spojené s bolesťou a opuchom (vazodilatačná tvárová neuróza)

 • erythropsia

  - erytropsia, červené videnie (pri očných ochoreniach)

 • erythropsinum

  - erytropsín, očný purpur, rodopsín, červená bielkovina obsiahnutá v tyčinkách sietnice, ktorá účinkom svetla bledne

 • erythrosis

  - erytróza, sčervenanie kože

 • erytrocytúria

  - prítomnosť červených krviniek v moči

 • erytrocyty

  - červené krvinky

 • erytrofóbia

  - chorobný strach z červenania sa

 • erytropoéza

  - krvotvorba

 • pažerák

  - časť tráviacej trubice živočícha, zvyčajne podlhovastý, trubicový útvar, ktorý posúva prehltnutú potravu z úst do žalúdka.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: zoom in out, speed, an, dvã, piča, ra, mc, law, subject, ď, gis, hdfs, comment, íp, mpr
Ekonomický slovník: merč, dol, ipo, zph, geg, tpm, ár, ter�� ��, sek, mtv, sno, opg, ciwf, ed, prať