Hľadaný výraz "endo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 122 výsledkov (2 strán)

 • endoallergia

  - endoalergia, precitlivelosť s tvorbou alergénov vo vlastnom tele

 • endobiosis

  - endobióza, rast jedného symbiotického alebo parazitického organizmu v druhom organizme

 • endoblastus

  - endoblast, vnútorný zárodočný list

 • endobrachyoesophagus

  - endobrachyezofagus, vrodené skrátenie pažeráka

 • endobronchialis

  - endobronchiálny, vnútri, na vnútornej stene priedušky

 • endobronchitis

  - endobronchitída, zápal vnútornej steny priedušiek, katarálna bronchitída

 • endocardialis

  - endokardiálny, vnútrosrdcová, týkajúca sa vnútornej blany srdca

 • endocarditis

  - zápal vnútornej srdcovej blany

 • endocardium

  - endokard, blana pokrývajúca vnútro sdrcovej dutiny, vnútrosrdie

 • endocele

  - endokéla, vnútorná hernia, výčnelok

 • endocellularis

  - endocelulárny, vnútrobunkový

 • endocervicalis

  - endocervikálny, týkajúci sa sliznice hrdla maternice

 • endocervicitis

  - endocervicitída, zápal sliznice hrdla maternice

 • endochondralis

  - endochondrálny, týkajúci sa vnútra chrupavky, vnútri chrupavky
  - "endochondrálny, ležiaci v chrupavke, vnútri chrupavky

 • endocolitis

  - endokolitída, zápal sliznice hurbého čreva

 • endocolpitis

  - endokolpitída, zápal pošvovej sliznice

 • endocranialis

  - endokraniálny, ležiaci vnútri lebky, týkajúci sa tvrdej mozgovej blany

 • endocraniitis

  - endokraniitída, zápal endokrania, zápal prechádzajúci od vnútornej okostice lebky na tvrdú mozgovú blanu

 • endocraniosis

  - endokranióza, syndróm ochorení charakterizovaný bilaterálnou symetrickou hyperostózou lebky s klinickými príznakmi hypotalamických porúch

 • endocranium

  - endokranium, vnútorná okostica lebky

 • endocrinium

  - endokrínium, súbor žliaz s vnútornou sekréciou

 • endocrinogenes

  - endokrinogénny, vyvolaný žľazami s vnútornou sekréciou alebo ich sekrétom

 • endocrinologia

  - endokrinológia, náuka o žľazách s vnútornou sekréciou a ich chorobách

 • endocrinopathia

  - endokrinopatia, bližšie nešpecifická porucha endokrinnej žľazy (žľazy s vnútornou sekréciou)

 • endocrinotherapia

  - endokrinoterapia, hormonálna liečba, liečenie podávaním endokrinne účinných substancií

 • endocrinus

  - endokrinný, týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou, majúci schopnosť vnútornej sekrécie

 • endocystitis

  - endocystitída, zápal sliznice močového mechúra

 • endocytus

  - endocyt, útvar vnútri bunky, inklúzia v bunke

 • endoderma

  - endoderma, vnútorný zárodočný list

 • endodontitis

  - endodontitída, zápal zubnej drene, pulpitída

 • endoenteritis

  - endoenteritída, zápal črevnej sliznice

 • endoenzymum

  - endoenzým, vnútrobunkový enzým, nachádzajúci sa vnútri bunky

 • endogamia

  - endogamia, uzatváranie sobáša medzi príbuznými alebo vnútri jedného spoločenského útvaru

 • endogastrectomia

  - endogastrektómia, chirurgické odstránenie časti žalúdočnej sliznice

 • endogastritis

  - endogastritída, zápal žalúdočnej sliznice

 • endogenes

  - endogénny, vnútorného pôvodu, z vnútorných príčin

 • endogénny

  - vnútorný

 • endointoxicatio

  - endointoxikácia, otrava vyvolaná jedom vnútorného pôvodu, endogénnym toxínom (napr. urémia)

 • endokarditída

  - zápal vnútornej srdcovej blany

 • endokrinný

  - týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou

 • endokrinopatia

  - rôzne poruchy žliaz s vnútornou sekréciou

 • endolaryngealis

  - endolaryngeálny, ležiaci vnútri hrtana

 • Endolimax

  - nepatogénna améba, meňavka, častá v hrubom čreve

 • endolympha

  - endolymfa, číra tekutina vnútri blanitého bludiska (labyrinthus membranaceus) vnútorného ucha

 • endolymphaticus

  - endolymfatický, týkajúci sa endolymfy

 • endolysinum

  - endolyzín, baktericídna (schopná ničiť baktérie) substancia bunky

 • endomeninx

  - endomeninx, vnútorná plena ústredného nervového systému

 • endometrectomia

  - endometrektómia, chirurgické odstránenie maternicovej sliznice

 • endometrialis

  - endometriálny, týkajúci sa maternicovej sliznice

 • endometrioma

  - endometrióm, novotvar obsahujúci endometriálne tkanivo, ohraničené ložisko tkaniva podobajúceho sa maternicovej sliznici, nachádzajúce sa na neobvyklých miestach

 • endometriosis

  - chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice (u žien)

 • endometrióza

  - chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice (u žien)

 • endometritída

  - zápal sliznice maternice

 • endometritis

  - endometritída, zápal maternicovej sliznice

 • endometrits

  - zápal sliznice maternice

 • endometrium

  - sliznica maternice

 • endomitosis

  - endomitóza, zdvojenie chromozómov bez porušenia jadrovej membrány, vnútorné delenie (dôsledkom je endopolyploídia)

 • endomyelogramma

  - endomyelogram, rontgenový snímok miechy, chrbtového kanála

 • endomyelographia

  - endomyelografia, rontgenové znázornenie miechy a chrbtového kanála s použitím kontrastnej látky

 • endomyocarditis

  - endomyokarditída, zápal vnútrosrdia a srdcového svalu

 • endomyometritis

  - endomyometritída, súčasný zápal sliznice a svaloviny maternice

 • endomyopericarditis

  - endomyoperikarditída, súčasný zápal vnútrosrdia, srdcovej svaloviny a osrdcovníka

 • endomysium

  - endomýzium, väzivo vnútri svalu

 • endonasalis

  - endonazálny, vnútronosný, vnútri nosa

 • endoneuritis

  - endoneuritída, zápal väziva okolo nervového zväzku

 • endoneurium

  - endoneurium, jemné riedke väzivo medzi jednotlivými nervovými vláknami periférneho nervu

 • endonuclearis

  - endonukleárny, ležiaci vnútri bunkového jadra

 • endonucleasis

  - endonukleáza, enzým prerušujúci fosfodiesterové väzby v molekule DNA, a tým uvolňujúci súvislosť spojených nukleotidov v reťazci

 • endonukleáza

  - enzým, ktorý štiepi väzby medzi reťazcami DNA alebo RNA.

 • endoparasitus

  - endoparazit, parazit, cudzopasník žijúci vnútri tela hostiteľa (napr. pásomnica)

 • endopelvicus

  - endopelvický, ležiaci v pánve

 • endoperiarteriitis

  - endoperiarteritída, zápal vnútornej a vonkajšej vrstvy tepny

 • endopericarditis

  - endoperikarditída, súčasný zápal vnútrosrdia a osrdcovníka

 • endoperineuritis

  - endoperineuritída, súčasný zápal vnútorného a vonkajšieho väziva zväzočku nervových vlákien (endoneuria a perineuria)

 • endopharyngeus

  - endofaryngeálny, vnútrohltanový, vnútri hltana

 • endophlebitis

  - endoflebitída, zápal vnútornej steny žily

 • endophotographia

  - endofotografia, fotografický snímok vnútra dutých orgánov vyšetrených pomocou endoskopu

 • endophthalmitis

  - endoftalmitída, zápal vnútorných tkanív oka

 • endophytia

  - endofytia, rast smerujúci dovnútra (napr. nádor)

 • endophyton

  - endofyt, rastlinný cudzopasník žijúci vnútri iného organizmu

 • endoplasmaticus

  - endoplazmatický, týkajúci sa endoplazmy, obsiahnutej v cytoplazme bunky (endoplazmatické retikulum)

 • endoplastitis

  - endoplastitída, choroba vyvolaná infekciou vzniknutou cestou implantovaných umelých náhrad, zavedených katétrov a pod.

 • endoplazmatické retikulum

  - sústava membrán v bunke, ktorá môže, ale nemusí obsahovať ribozómy . Slúži zväčša na tvorbu, presun a skladovanie bunkových produktov, ako napríklad bielkovín.

 • endoprothesis

  - endoprotéza, umelá náhrada z rôzneho materiálu nahrádzajúca v organizme poškodený alebo chybajúci orgán

 • endoradiographia

  - endorádiografia, rontgenové vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou kontrastných látok

 • endoresectio

  - endoresekcia, chirugické odstránenie orgánu vnútornou cestou (transuretrálna resekcia prostaty)

 • endorphinum

  - endorfín, endogénny morfín, prirodzený peptidový mediátor - vznikajúci z b-lipotropínu v mozgu, s účinkom morfínu a jemu príbuzných látok

 • endorrhachis

  - list tvrdej miechovej pleny, blany

 • endorrhachiticus

  - endorachitický, vnútrochrbticový

 • endosalpingioma

  - endosalpingióm, cystadenóm, nádor vajcovodu

 • endosalpingitis

  - endosalpingitída, zápal sliznice vajcovodu

 • endoscopia

  - endoskopia, vyšetrovanie telesných dutín pomocou optického prístroja - endoskopu

 • endosmosis

  - endosmóza, prenikanie látky, tekutiny membránou zvonku dovnútra uzavretého priestoru či systému

 • endospora

  - endospóra, spóra, výtrus húb dozrievajúci v materskej bunke, forma existencie mikroorganizmov vznikajúci vnútri bunky baktérie (sporangium)

 • endostealis

  - endosteálny, týkajúci sa vnútornej vrstvy kosti obrátenej ku kostnej dreni

 • endosteoma

  - endosteóm, osteóm, nádor uložený vo spongióze kostného tkaniva

 • endosteum

  - endost, väzivová vrstva strómy kostnej drene vystielajúca dreňovú dutinu kosti

 • endotel

  - vnútorná výstelka ciev a dutých orgánov

 • endothelialis

  - endotelový, týkajúci sa endotelu

 • endothelinum

  - endotelín, peptid produkovaný endotelom, spôsobujúci kontrakciu buniek hladkej svaloviny (vazokonstrikcia)

 • endothelio-endothelialis

  - endotelo-endotelový (napr. šev v cievnej chirurgii)

 • endothelioblastus

  - endotelioblast, angioblast, východzia bunka pre vývoj endotelu

 • endotheliochorialis

  - endoteliochoriálny, týkajúci sa endotelu a klkatej blany

 • endothelioma

  - endotelióm, nádorové bujnenie endotelu ciev

 • endotheliosis

  - endotelióza, novotvorenie, bujnenie endotelových buniek

 • endothelium

  - endotel, výstelka krvných a lymfatických ciev vznikajúci sekundárne z rozvetvených mezenchýmových buniek

 • endothermalis

  - endotermálny, viažúci, absorbujúci teplo

 • endothoracicus

  - vnútrohrudný, vnútri hrudníka

 • Endothrix

  - Endotrix, druh vláknitej huby, plesne skupiny Trichophyton tonsurans vyvolávajúci chorobu vlasov a nechtov

 • endotoxicosis

  - endotoxikóza, otrava endotoxínom

 • endotoxín

  - jed pochádzajúci z tela bakterií

 • endotoxinum

  - endotoxín, liposacharidová zložka v stene gramnegatívnych baktérií vyvolávajúca prejavy infekcie v organizme

 • endotrachealis

  - endotracheálny, vnútropriedušnicový, vnútri priedušnice

 • endotracheitis

  - endotracheitída, zápal sliznice priedušnice

 • endourethralis

  - endouretrálny, ležiaci, nachádzajúci sa v močovej trubici

 • endouterinus

  - endouterínny, ležiaci vnútri maternice

 • endovalvulitis

  - endovalvulitída, zápal vnútrosrdia na chlopňách

 • endovasalis

  - endovazálny, endovaskulárny, vnútrocievny, vnútri ciev

 • endovascularis

  - endovazálny, endovaskulárny, vnútrocievny, vnútri ciev

Naposledy hľadané výrazy: