Hľadaný výraz "dis" v Lekárskom slovníku

Nájdených 82 výsledkov (1 strana)

 • disciformis

  - disciformný, diskovitý, kotúčovitý

 • disciplina

  - učenie, vzdelanie, náuka, sústava, kázeň

 • discissio

  - discízia, chirurgické rozšírenie úžin, medzier, operačné rozdelenie orgánu, tkaniva

 • discitis

  - discitída, zápal medzistavcových platničiek

 • discoblastula

  - diskoblastula, diskoidný typ blastuly

 • discographia

  - diskografia, rontgenové znázornenie medzistavcových platničiek

 • discoidectomia

  - diskoidektómia, chirurgické odstránenie medzistavcových platničiek

 • discoides

  - diskoidný, disku podobný

 • discontinuitas

  - diskontinuita, prerušenie súvislosti

 • discopathia

  - diskopatia, ochorenie medzistavcových platničiek

 • discordans

  - nezhodný, nezjednotený

 • discordia

  - nejednotnosť

 • discrepantia

  - diskrepancia, nezhoda, nesúlad, rozpor

 • discretus

  - "diskrétny, nesúvisiaci, rozdelený

 • discriminatio

  - diskriminácia, rozlišovanie, vyraďovanie (zo spoločnosti), prenasledovanie

 • discriminator

  - diskriminátor, zariadenie registrujúce odchylky od danej nastavenej hodnoty (napr. energie žiarenia)

 • discus

  - kotúč, disk, platnička, doštička, winchester disk, hard disk, pevný disk, vonkajšia pamäť počítača

 • disekujúci

  - natrhajúci, rozdeľujúci

 • diseminácia

  - rozsev

 • diseminovaný

  - roztrúsený

 • DISH

  - angl. diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) hyperostotická choroba

 • disiunctio

  - disjunkcia, oddeľovanie, odlúčenie, rozloženie

 • disiunctus

  - rozdelený, oddelený, odlúčený, rozložený

 • disjunctio

  - disjunkcia, oddeľovanie, odlúčenie, rozloženie

 • disjunctus

  - rozdelený, oddelený, odlúčený, rozložený

 • disketa

  - disketa, pružný magnetický disk, ktorý sa zasúva do počítača (vonkajšia pamäť počítača)

 • diskinaesthesia

  - dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

 • diskomfort

  - pocit nepohodlia

 • diskordantný

  - v humánnej genetike označuje pár dvojčiat, z ktorých jedno má aspoň jeden znak neprítomný u druhého dvojčaťa.

 • dislocatio

  - dislokácia, rozmiestenie, rozloženie, zmena polohy (od normy)

 • dislocatus

  - dislokovaný, premiestený, posunutý z normálnej polohy

 • disociácia

  - rozštiepenie, rozklad, rozpad; rozklad chemických zlúčenín na jednoduchšie látky vonkajším pôsobením (napr. energie); rozpad duševnej činnosti ako príznak schizofrénie
  - rozklad, rozpojenie, rozštiepenie

 • disomia

  - disomia, jedinec so zdvojeným telom

 • dispar

  - nerovný, nerovnaký, rôzny

 • disparatio

  - rôznosť, nerovnorodosť, tvorenie dvojitých obrazov pri podráždení nekorešpondujúcich bodov na sietnici

 • disparitas

  - disparita, nerovnosť, rôznosť, rozdielnosť

 • dispensarisatio

  - dispenzarizácia, aktívne a včasné vyhľadávanie a liečenie osôb potrebujúcich zdravotnícku pomoc

 • dispensatio

  - dispenzácia, príprava a vydávanie liekov

 • dispermia

  - dispermia, vniknutie dvoch spermií do oocytu, ženskej vaječnej bunky
  - oplodnenie duplikovaného vajíčka (alebo vajíčka a pólového telieska) dvoma spermiami

 • dispersio

  - "disperzia, rozptýlenie (napr. látok, kedy jedna je jemne rozptýlená v druhej)

 • dispersitas

  - disperzita, rozptýlenie, rozkladanie, rozloženie, rozptyľovacia schopnosť látok

 • dispersus

  - disperzný, rozptýlený, rozložený, roztrúsený

 • dispirema

  - dispirém, vytvorenie dvoch spirémov, začiatku dvoch jadier vo vznikajúcich dcérskych bunkách v telofáze mitotického delenia

 • disponibilitas

  - disponibilita, použitelnosť

 • dispositio

  - dispozícia, možnosť voľného použitia, sklon k určitému konaniu, náchylnosť organizmu k určitej chorobe, dobrý alebo zlý telesný, duševný stav

 • disproportio

  - disproporcia, nepomer, neúmernosť, porušenie rovnováhy

 • disproportionalis

  - disproporcionálny, nepomerný, nerovnomerný

 • disputatio

  - disputácia, rozbor, rozprava

 • disruptio

  - disrupcia, roztrhnutie, rozlomenie, prasknutie

 • dissaepimentum

  - prepážka

 • dissecans

  - disekujúci, natrhujúci, roztrhujúci, rozdeľujúci

 • dissectio

  - disekcia, rozsekanie, rozdvojenie, natrhnutie, rozrezanie, pitva

 • dissector

  - disektor, operačný nástroj k prevedeniu disekcie

 • disseminatio

  - diseminácia, rozsev, rozšírenie chorobných procesov po celom orgáne alebo celom tele

 • disseminatus

  - diseminovaný, roztrúsený, rozptýlený, rozšírený

 • dissertatio

  - dizertácia, písomná práca predkladaná a verejne obhajovanie na dosiahnutie vedeckej hodnosti, akademického titulu

 • dissimilatio

  - disimilácia, rozlíšenie, rozklad, rozkladanie organických látok pri látkovej premene s uvolňovaním energie (katabolizmus)

 • dissimulatio

  - disimulácia, zastieranie, zatajovanie, zamlčovanie bolesti, choroby alebo jej príznakov

 • dissipatio

  - disipácia, rozdelenie, rozptýlenie, prechod, premena (niektoré formy energie v iný druh)

 • dissocialis

  - disociálny, nespolečenský, neprispôsobivého chovania

 • dissociatio

  - disociácia, oddelenie, rozštiepenie

 • dissolutio

  - disolúcia, rozpustenie, rozdelenie, rozklad

 • dissolutus

  - nespojený, rozptýlený, rozpustený

 • distalis

  - distálny, okrajový, vzdialený od tela, trupu, od stredu tela

 • distantia

  - distancia, vzdialenosť, odľahlosť, odstup, medzera

 • distensibilitas

  - distenzibilita, schopnosť byť roztiahnutý (žilová distenzibilita v zmysle ovplyvnenia kapacity cievneho riečiska)

 • distensio

  - distenzia, rozpínanie, rozpätie, roztahnutie

 • distentus

  - roztiahnutý, natiahnutý, napätý

 • distenzia

  - roztiahnutie

 • distichia

  - distíchia, distichiáza, vrodená anomália viečok s dvoma radami rias

 • distinctio

  - distinkcia, rozoznávanie, rozlišovanie

 • distinctus

  - odlišný, rozlíšený

 • Distoma

  - starší názov pre distomné motolice vybavené dvoma prísavkami - ústnou a brušnou

 • distomia

  - distómia, jedinec so zdvojenými ústami

 • distomiasis

  - distomóza, nákaza vyvolaná distomnými motolicami, napr. distomóza pľúcna, črevná a pečeňová

 • distomolaris

  - distomolár, nadpočetný zub za zubami múdrosti

 • distopicus

  - dystopický, chybne, nesprávne uložený

 • distractio

  - distrakcia, spôsob liečby napravením zlomenín ťahom a protiťahom

 • distributio

  - distribúcia, rozdeľovanie, roztriedenie

 • districhiasis

  - districhiáza, rozdelenie, rozštiepenie vlasov, rast dvoch vlasov z jedného folikulu

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: spgå, r69, , bn, dod, irq, nez, vro, šét, cyl, ces, soã, v31, masã â, ä adiå