Hľadaný výraz "dip" v Lekárskom slovníku

Nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • dipeptidasis

  - dipeptidáza, enzým štiepiaci dipeptidy

 • diphallia

  - difália, vrodené zdvojenie penisu

 • diphasicus

  - difázický, dvojfázový

 • diphtheria

  - diftéria, záškrt, infekčné ochorenie vyvolané bacilom Corynebacterium diphtheriae

 • diphthericus

  - difterický, záškrtový

 • diphtheroides

  - difteroidný, podobajúci sa záškrtu

 • diphthongia

  - diftongia, diplofónia, dvojhlasnosť, súčasná tvorba dvoch rôznych hlasov, tónov (pri ochorení hlasiviek)

 • diphyodontia

  - difyodoncia, majúci dve dentície, zuby dočasné a trvalé

 • diplacusis

  - diplakúzia, dvojité počutie, každým uchom v inej výške

 • diplegia

  - diplégia, obojstranná obrna určitej časti tela (napr.končatín)

 • diplocardia

  - diplokardia, jedinec s vrodeným vyvinutím dvoch sŕdc

 • diplocephalia

  - diplocefália, jedinec s dvoma hlavami

 • diplocephalus

  - dicefalus, diplocefalus, jedinec s dvoma hlavami

 • diplococcaemia

  - diplokokémia, prítomnosť diplokokov v krvi

 • diplococcus

  - diplokokus, goľovitý mikrób zoraďujúci sa do dvojíc, napr. Diplococcus pneumoniae

 • diplocoria

  - diplokória, zdvojená zrernica v jednom oku

 • diploe

  - diploe, trámcovitá vrstva plochých lebkových kostí medzi vonkajšou a vnútornou kompaktnou vrstvou

 • diplogenesis

  - diplogenéza, všetky formy jedinca so zdvojeným utváraním orgánu alebo jeho časti

 • diploicus

  - diploický, týkajúci sa diploe

 • diploideus

  - diploidný, zdvojnásobený, zdvojený stav

 • diploidia

  - diploídia, prítomnosť dvoch homologických radov chromozómov v bunkovom jadre somatických buniek (u človeka diploidný počet)

 • diploidný

  - počet chromozómov väčšiny somatických buniek, ktorý je dvojnásobný, ako počet chromozómov v gamétach. U človeka je diploidný počet chromozómov 46.

 • diplomyelia

  - diplomyélia, vrodené zdvojenie miechy

 • diplop(s)ia

  - diplop(s)ia, dvojité videnie, zdvojené videnie jedného jediného predmetu

 • diplophasis

  - "diplofáza, úsek delenia bunky, charakterizovaný zdvojeným počtom chromozómov v bunkovom jadre

 • diplophonia

  - diplofónia, hlasová porucha, súčasné zaznievanie dvoch rozdielnych tónov
  - diftongia, diplofónia, dvojhlasnosť, súčasná tvorba dvoch rôznych hlasov, tónov (pri ochorení hlasiviek)

 • diplosoma

  - diplozóm, dvojitý centrozóm, alebo X a Y chromozóm v synapsii

 • diplosomia

  - diplozómia, zdvojený jedinec s úplným vyvinutím dvoch spolu súvisiacich zrastených tiel

 • diplotaenicus

  - diploténny (štádium), diplofáza, jedno z obdobia profázy meiózy

 • diprosopia

  - diprozopia, diprozopus, jedinec so zdvojenou tvárou, symetrické zdvojenie tváre

 • dipsomania

  - dipsománia, chorobné pijanstvo

 • dipsotherapia

  - dipsoterapia, liečba založená na obmedzenie príjmu tekutín

 • dipygia

  - dipygia, jedinec so zdvojením dolnej časti tela, brucha, pánvy, vedúce až k čtvornohosti (duplicitas parallela posterior)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tnc, dtf, h, čistý, �rok, ã ã ã ã f, tlu, ã ariã, prf, unega, ozr, ceps, cts, geg, mof