Hľadaný výraz "dia" v Lekárskom slovníku

Nájdených 65 výsledkov (1 strana)

 • Diabetes

  - cukrovka

 • diabetogenes

  - diabetogénny, vyvolávajúci cukrovku

 • diabetoides

  - diabetoidní, cukrovke podobný

 • diabetologia

  - diabetológia, náuka o cukrovke, o ich vzniku a liečení

 • diabetophobia

  - diabetofóbia, prehnaný strach pred ochorením úplavicou

 • diabrosis

  - diabróza, nahlodanie, rozrušenie, prederavenie

 • diacetaemia

  - diacetémia, prítomnosť acetoctovej kyseliny v krvi

 • diaceturia

  - diacetúria, prítomnosť acetoctovej kyseliny v moči

 • diacetylmorphinum

  - diacetylmorfín, heroín, derivát morfínu

 • diaclasia

  - diaklázia, znovuzlomenie napravujúce alebo korigujúce deformity (osteoklázia)

 • diaclysma

  - diaklyzma, výplach tráviaceho ústrojenstva veľkým množstvom tekutiny

 • diacrisis

  - "diakríza, diferenciálna diagnóza

 • diactinus

  - diaktínny, priepustný pre žiarenie

 • diadochocinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diadochokinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diaeresis

  - "dierézia, uvolnenie súvislosti, tesnosti, predelenie

 • diaeta

  - diéta, životospráva, úprava životosprávy ako prevencia vzniku chorôb alebo ako súčasť liečebného procesu, správny spôsob výživy

 • diaetetice

  - dietetika, náuka o správnej životospráve (výžive) zdravých i chorých

 • diaeteticus

  - dietetický, týkajúci sa životosprávy

 • diaetologia

  - dietológia, náuka o zdravej, správnej životospráve

 • diagnosis

  - diagnóza, rozpoznanie, určenie choroby

 • diagnostica

  - diagnostika, náuka o rozpoznávaní a pomenovaní choroby

 • diagnosticus

  - diagnostický, vzťahujúci sa k diagnóze

 • diagonalis

  - diagonálny, uhlopriečny

 • diagramma

  - diagram, nákres, grafické znázornenie priebehu nejakého procesu

 • diakinesis

  - diakinéza, obdobie profázy redukčného delenie

 • dialogus

  - dialóg, rozhovor, hovor

 • dialysis

  - dialýza, odstraňovanie, oddeľovanie vysokomolekulárnych látok od nízkomolekulárnych látok pomocou polopriepustných membrán

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • diameter

  - priemer

 • diaminum

  - diamín, zlúčenina uhľovodíkov s dvoma amínovými skupinami

 • diapedesis

  - diapedéza, prestup, prenikanie krvných elementov neporušenou cievnou stenou do okolia

 • diaphanoscopia

  - diafanoskopia, vyšetrovanie dutín pomocou diafanoskopu, tj. presvecovaním priestoru svetelným zdrojom

 • diaphoresis

  - diaforéza, potenie, vylučovanie potu

 • diaphoreticus

  - diaforetický, vyvolávajúci potenie

 • diaphragma

  - medzistena, prepážka, bránica

 • diaphragmalgia

  - diafragmalgie, bolesť bráničná, bolestivosť bránice

 • diaphragmaticus

  - diafragmatický, bráničný, týkajúci sa bránice

 • diaphragmatocele

  - diafragmatokéla, hernia, prietrž bráničná

 • diaphysectomia

  - diafyzektómia, operačné odňatie strednej časti dlhej kosti

 • diaphysis

  - diafýza, stredná časť dlhých kostí

 • diaplacentalis

  - diaplacentárny, schopnosť látok preniknúť placentou

 • diapnoe

  - diapnoe, perspirácia, nepozorovateľné odparovanie vody z kože (perspiratio insensibilis)

 • diapyesis

  - diapyéza, hnisanie, zahnisanie

 • diarrhoea

  - diarea, hnačka

 • diarrhoicus

  - diaroický, hnačkový

 • diaschisis

  - diaschíza, porucha, výpad funkcie určitého nervového úseku

 • diascleralis

  - diasklerálny, precházajúci očným bielkom (rez pri operácii)

 • diascopia

  - diaskopia, presvetľovanie, vyšetrenie, zvlášť povrchných kožných ochorení, pomocou diaskopu

 • diastasis

  - diastáza, rozdelenie, rozostup (napr. svalov)

 • diastasum

  - diastáza, amyláza, pankreatický enzým štiepiaci škrób

 • diastema

  - vrodená medzera medzi hornými strednými rezákmi

 • diastematochilia

  - diastematochília, vrodený rozštep pier

 • diastematocrania

  - diastematokrania, vrodený pozdĺžny rozostup lebky

 • diastematomyelia

  - diastematomyélia, vrodený rozštep, rozdelenie miechy mezodermálnou väzivovou prepážkou

 • diastematopyelia

  - diastematopyélia, vrodený pozdĺžny rozostup pánvy

 • diaster

  - diaster, usporiadanie chromozómov do tvaru dvojitej hviezdice v mitotickej a meiotickej anafáze a na začiatku telofázy

 • diastola

  - uvolnenie, ochabnutie srdcového svalu (opak systoly)

 • diastolicus

  - diastolický, týkajúci sa diastoly

 • diastrophicus

  - diastrofický, zvrátený, skrčený (vo vzťahu k telesnému rastu)

 • diathermia

  - diatermia, liečebné lokálne prehrievanie, pretepľovanie pomocou vysokofrekvenčného elektrického prúdu

 • diathermocoagulatio

  - diatermokoagulácia, tepelná koagulácia pomocou vysokofrekvenčného elektrochirurgického noža

 • diathesis

  - diatéza, konštitučná náklonnosť organizmu k určitej chorobe, k chorobnej reakcii

 • diazo-

  - prvá časť zložených chemických názvov označujúca zlúčeniny so skupinou - N = N -

 • leuco(dia)pedesis

  - leukodiapedéza, prenikanie leukocytov z kapilár do tkaniva

Naposledy hľadané výrazy: