Hľadaný výraz "den" v Lekárskom slovníku

Nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • denatalitas

  - denatalita, zníženie pôrodnosti

 • denaturácia

  - zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby; znehodnotenie látok; zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
  - zmena dvojvláknovej DNA na jednovláknovú. Rozrušenie chemickej väzby medzi pármi báz sa obvykle dosiahne zvýšenou teplotou.

 • denaturatio

  - "denaturácia, zbavenie pôvodnej podoby, vzhľadu

 • dendriformis

  - dendriformný, stromčekovitý

 • dendriticus

  - dendritický, rozvetvený, stromčekovite vetvený

 • dendritum

  - dendrit, stromčekovite vetvený výbežok nervových buniek prenášajúci dráždenie smerom k bunke

 • dendroplasma

  - dendroplazma, cytoplazma dendritu

 • denervatio

  - denervácia, dočasne alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie, strata nervového zásobenia niektorej krajiny

 • deni

  - po desiatich

 • denidatio

  - denidácia, rozrušovanie a odlučovanie povrchových vrstiev maternicovej sliznice

 • denitrificatio

  - denitrifikácia, chemický pochod vyznačený stratou dusíku zo zlúčeniny

 • dens

  - zub

 • densimetron

  - denzimeter (pyknometer), prístroj k meraniu hustoty (špecifickej hmotnosti) tekutín, hustomer

 • densitas

  - hustota

 • densitometria

  - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín

 • densometria

  - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín

 • densus

  - hustý

 • dentagra

  - dentagra, prudká bolesť zubov

 • dentalgia

  - dentalgia, bolesť zubov

 • dentalis

  - dentálny, zubný

 • dentatus

  - zubatý, zubami opatrený, ozubený

 • dentícia

  - prerezávanie zubov

 • denticulatus

  - zúbkovitý, opatrený zubami

 • denticulus

  - dentikul, zúbok, drobný guľovitý alebo oválny útvar zo zvápenatenej hmoty odpovedajúci najskôr sekundárnemu dentínu

 • dentificatio

  - dentifikácia, tvorba zubov

 • dentiformis

  - dentiformný, podobný zubu

 • dentifricium

  - pasta na čištenie zubov

 • dentilabialis

  - dentilabiálny, týkajúci sa zubov a pier

 • dentinalis

  - týkajúci sa dentínu, zuboviny

 • dentinificatio

  - dentinifikácia, tvorenie dentínu, zuboviny

 • dentinitis

  - dentinitída, zápal zuboviny

 • dentinoblastos

  - dentinoblast, bunka tvoriaca dentín, odontoblast

 • dentinogenesis

  - dentinogenéza, vývoj, tvorba zuboviny

 • dentinum

  - dentín, zubovina, hlavná hmota zuba

 • dentitio

  - dentícia, prerezávanie zubov, chrup

 • dentoalveolaris

  - dentoalveolárny, týkajúci sa zuba a zubného lôžka

 • dentogenes

  - dentogénny, zubného pôvodu

 • dentolingualis

  - dentolingválny, týkajúci sa zubov a jazyka

 • denudatio

  - denudácia, obnaženie, odhaľovanie

 • denutritio

  - denutrícia, chudosť, podvýživa

Naposledy hľadané výrazy: