Hľadaný výraz "cy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 142 výsledkov (2 strán)

 • cyanaemia

  - cyanémia, tmavomodrá krv pri cyanóze

 • cyaneus

  - modravý

 • cyanhidrosis

  - cyanohidróza, vylučovanie tmavomodrého potu

 • cyankalium

  - kyanid draselný

 • cyanobacteria

  - jednoduché jednobunkové organizmy, ktoré nemajú vlastné bunkové jadro a patria medzi monéry (alebo Procaryota). Nie sú pravými rastlinami, dokážu však viazať svetelnú energiu fotosyntézou.

 • cyanocobalaminum

  - vitamín B12cyanoderma - tmavomodré sfarbenie kože

 • cyanohaemoglobinum

  - krvné farbivo s naviazaným kyanovodíkom

 • cyanopsia

  - cyanopsia, porucha vnímania farieb, videné predmety sa javia ako modré

 • cyanosis

  - cyanóza, modrofialové sfarbenie slizníc a kože pri zvýšení koncentrácie redukovaného hemoglobínu v krvi

 • cyanoticus

  - cyanotický, modrofialovo sfarbený

 • cyanuria

  - cyanúria, vylučovanie modro sfarbeného moča (po niektorých liekoch alebo diagnostických zákrokoch)

 • cyclectomia

  - cyklektómia, chirurgické odstránenie riasnatého telesa

 • cyclencephalia

  - cyklencefália, vrodené nerozdelenie mozgu na pologule, splynutie oboch polovíc mozgu

 • cyclicus

  - cyklický, kruhový, usporiadaný do kruhu

 • cyclitis

  - cyklitída, zápal riasnatého telesa oka

 • cyclochoroiditis

  - cyklochoroiditída, súčasný zápal riasnatého telesa a cievovky

 • cyclodialysis

  - cyklodialýza, oddelenie riasnatého telesa od skléry a vytvorenie spojenia medzi prednou očnou komorou a suprachoroideálnym priestorom (tým sa zníži vnútroočný tlak pri glaukóme)

 • cycloencephalia

  - cykloencefália, vrodené zrastenie oboch polovíc mozgu

 • cyclokeratitis

  - cyklokeratitída, súčasný zápal riasnatého telesa a rohovky

 • cyclonosis

  - cyklonóza, prejavy choroby u osôb citlivých na zmeny počasia

 • cyclooxygenasis

  - cyklooxygenáza, enzým katalyzujúci premenu kyseliny arachidónovej na prostaglandíny

 • cyclophoria

  - cyklofória, skrytý sklon oka pootočiť sa v predozadnom smere

 • cyclophrenia

  - cyklofrénia, druh psychózy, pre ktorú je charakteristický fázový priebeh a striedanie depresívnej a mánickej nálady

 • cyclopia

  - kyklopia, vrodené znetvorenie tváre charakterizované splynutím oboch očných dutín do jednej s jedným okom

 • cycloplegia

  - cykloplégia, porušenie akomodačnej schopnosti oka (pri obrne svalstva riasnatého telesa)

 • cyclospasmus

  - cyklospazmus, kŕč očného akomodačného svalstva

 • cyclothymia

  - cyklotýmia, striedanie nálad pri mániodepresívnom syndróme

 • cyclotomia

  - cyklotómia, chirurgické prerušenie svaloviny riasnatého telesa

 • cyclus

  - okruh, pravidelne sa opakujúce zmeny, deje, jednotky toho istého typu

 • cyema

  - kyém, oplodnené vajíčko počas jeho vývoja

 • cylindricus

  - cylindrický, valcovitý

 • cylindrocellularis

  - cylindrocelulárny, vzťahujúci sa k cylindrickým bunkám

 • cylindrocephalia

  - cylindrocefália, lebka pretiahnutého tvaru pripomínajúca valec

 • cylindrocephalus

  - cylindrocefalus, lebka valcovitého tvaru

 • cylindroideus

  - cylindrický, valcovitý, podobný valcu

 • cylindroma

  - cylindróm, variant epitelového, väčšinou malígneho nádoru, ktorý je zložený z cylindrických buniek

 • cylindruria

  - cylindrúria, prítomnosť cylindrických valcov v moči

 • cyllosis

  - cylóza, deformita dolnej končatiny alebo chodidla (pes equinus)

 • cymba

  - horná štrbinovitá časť chrupky ušného laloka

 • cynicus

  - cynický, bezohľadný, bezcitný, ľahostajný, hrubý, vyzývavo opovržlivý

 • cynismus

  - cynizmus, pohŕdanie mravnosťou, bezohľadné, hrubé, bezcitné správanie

 • cynophobia

  - kynofóbia, chorobný strach z psov

 • cyphoscoliosis

  - kyfoskolióza, ohnutie chrbtice dozadu a do strany

 • cyphosis

  - kyfóza, oblúkovité ohnutie chrbtice dozadu

 • Cysta

  - vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom.

 • cystadenoma

  - cystadenóm (kystadenóm), epitelový nezhubný nádor s tvorbou dutín, adenóm s cystickými dutinami (cystóm)

 • cystalgia

  - bolesti v močovom mechúri

 • cystectasia

  - cystektázia, rozšírenie močového mechúra

 • cystectomia

  - "cystektómia, chirurgické odstránenie močového mechúra alebo žlčníka

 • cysteinum

  - cysteín, aminokyselina obsahujúca síru

 • cystencephalia

  - cystencefália, vrodený vnútorný hydrocefalus s veľkou dutinou vo vnútri mozgu

 • cysticercosis

  - cysticerkóza, ochorenie vyvolané larvami pásomnice

 • cysticercus

  - "cysticerkus

 • Cystická fibróza

  - mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

 • cystico(lith)ectomia

  - cystiko(lit)ektómia, operačné otvorenie vývod žlčníka a vytiahnutie kameňov

 • cysticocolicus

  - cystikokolický, týkajúci sa žlčníka a hrubého čreva

 • cysticoectomia

  - cystikoektómia, operačné odstránenie vývodu žlčníka

 • cysticoenteroanastomosis

  - cystikoenteroanastomóza, chirurgické spojenie vývodu žlčníka s črevom

 • cysticolithothripsia

  - cystikolitotripsia, rozdrtenie kamienkov vo vývode žlčníka

 • cysticotomia

  - cystikotómia, chirurgické otvorenie vývodu žlčníka

 • cysticus

  - cystický, mechúrovitý

 • cystinosis

  - cystinóza, hromadenie cystínu v tkanivách pri poruche jeho odbúravania

 • cystinum

  - cystín, disulfid cysteínu, dôležitá aminokyselina

 • cystinuria

  - cystinúria, prítomnosť cystínu v moči, spôsobená vrodeným defektom premeny aminokyselín v tubuloch obličiek

 • cystis

  - cysta, mechúr, vačok, patologická dutina rôznej veľkosti s vlastnou výstelkou

 • cystitída

  - zápal močového mechúra

 • cystitis

  - cystitída, zápal močového mechúra

 • cystocarcinoma

  - cystokarcinóm, malígny variant cystómu, zhubný epitelový nádor s tvorbou dutín

 • cystocele

  - cystokéla, prietrž, výduť močového mechúra

 • cystodynia

  - cystodýnia, bolesť močového mechúra

 • cystoenterocele

  - cystoenterokéla, prietrž (vydutina) obsahujúca močový mechúr a črevo alebo ich časti

 • cystogramma

  - cystogram, röntgenový snímok močového mechúra

 • cystogranuloma

  - cystogranulóm, granulóm s dutinami vystlatými epitelom

 • cystographia

  - cystografia, röntgenové vyšetrenie močového mechúra pomocou kontrastnej látky

 • cystoides

  - cystoidný, cyste podobný

 • cystolithectomia

  - cystolitektómia, chirurgické odstránenie kameňov z močového mechúra

 • cystolithiasis

  - cystolitiáza, urolitiáza, tvorba kamienkov v močovom mechúri

 • cystolithotomia

  - cystolitotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra kvôli odstráneniu kameňov

 • cystolitiáza

  - kamene v močovom mechúre

 • cystometria

  - cystometria, meranie tlaku v močovom mechúri

 • cystopexis

  - cystopexia, operačné upevnenie močového mechúra

 • cystoplastica

  - cystoplastika, plastická operácia močového mechúra

 • cystoplegia

  - cystoplégia, ochrnutie močového mechúra

 • cystoproctoanastomosis

  - cystoproktoanastomóza, chirurgické spojenie močového mechúra s konečníkom

 • cystoptosis

  - cystoptóza, pokles močového mechúra

 • cystopyelitis

  - cystopyelitída, zápal močového mechúra a obličkovej panvičky

 • cystopyelogramma

  - cystopyelogram, röntgenový snímok močového mechúra alebo obličkovej panvičky

 • cystopyelographia

  - cystopyelografia, röntgenové znázornenie močového mechúra (močovodu) a obličkovej panvičky pomocou kontrastnej náplne

 • cystopyelonephritis

  - cystopyelonefritída, infekčný zápal postihujúci močový systém - močový mechúr, obličkovú panvičku, intersticium obličkového tkaniva

 • cystorrhagia

  - cystorágia, krvácanie z močového mechúra

 • cystorrhaphia

  - cystoráfia, chirurgické zošitie močového mechúra

 • cystoschisis

  - cystoschýza, natrhnutie močového mechúra

 • cystoscopia

  - cystoskopia, vyšetrenie močového mechúra zrakom pomocou cystoskopu

 • cystoscopos

  - cystoskop, prístroj na vyšetrovanie močového mechúra zrakom

 • cystosis

  - cystóza, prestúpenie orgánu cystami

 • cystospasmus

  - cystospazmus, kŕč svaloviny močového mechúra

 • cystostomia

  - cystostómia, chirurgický vývod močového mechúra na povrch tela

 • cystotomia

  - cystotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra

 • cystotomum

  - cystotóm, nôž používaný na chirurgické otvorenie močového mechúra a žlčníka

 • cystoureteritis

  - cystoureteritída, súčasný zápal močového mechúra a močovodu

 • cystoureteropyelonephritis

  - cystoureteropyelonefritída, súčasný zápal močového mechúra, močovodu, obličkovej panvičky a obličky

 • cystoureteroscopia

  - cystoureteroskopia, diagnostické vyšetrenie močového mechúra a ústia močovodu zrakom pomocou špeciálneho prístroja

 • cystourethritis

  - cystouretritída, súčasný zápal močového mechúra a močovej trubice

 • cytoarchitektonike

  - usporiadanie buniek určitých tkanív alebo orgánov

 • cytoblastos

  - cytoblast, bunkové jadro (starý výraz)

 • cytocentrum

  - """stred bunky"", centrozóm"

 • cytochemia

  - cytochémia, odbor zaoberajúci sa zložením buniek

 • cytochroma

  - cytochróm, mitochondriálny enzým hemoproteínového typu, nevyhnutný pre dýchanie buniek

 • cytodiagnosis

  - cytodiagnóza, stanovenie diagnózy z mikroskopického vyšetrenia buniek v telových tkanivách, tekutinách,...

 • cytofila

  - cytofíla, nepravidelné mikroklky medzi kinocíliami na povrchu epitelových buniek

 • cytogenesis

  - cytogenéza, vznik a vývoj bunky

 • cytogenetica

  - cytogenetika, odbor genetiky zaoberajúci sa chromozómom a jeho významom pre dedičnosť

 • cytoglycopenia

  - cytoglykopénia, nedostatok glukózy v bunkách

 • cytohistogenesis

  - cytohistogenéza, vznik a vývoj bunkovej štruktúry

 • cytokinesis

  - cytokinéza, pohyb buniek

 • cytokinum

  - cytokín, cytokíny, nízkomolekulárne proteíny, produkované bunkami imunitného systému, regulujúce mezibunkové komunikácie

 • cytologia

  - cytológia, náuka o bunke, o jej zložení a funkcii

 • cytolysinum

  - cytolyzín, látka schopná rozpúšťať bunky

 • cytolysis

  - cytolýza, rozloženie, rozpad buniek

 • cytolyticus

  - cytolytický, týkajúci sa rozpadu, rozpúšťania buniek

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: ôk, nohavice, iba, odd, poviň, mame, prsia, reflex, pastva, rekcia, cirkus, krajina, prehlbit, písmo, plameň
Ekonomický slovník: čs, ccet, nvr, časť, beã ã, hkp, nffo, ese, rad ã â, bib, jpo, ��ump, wfm, fzp, afia