Hľadaný výraz "cor" v Lekárskom slovníku

Nájdených 62 výsledkov (1 strana)

 • cor

  - srdce

 • coracoacromialis

  - korakoakromiálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a nadplecka

 • coracobrachialis

  - korakobrachiálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a ramena

 • coracoclavicularis

  - korakoklavikulárny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a kľúčnej kosti

 • coracohumeralis

  - korakohumerálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a ramennej kosti

 • coracoides

  - havranovitý, zobcovitý, týkajúci sa zobcovitého výbežku

 • coracoiditis

  - korakoiditída, zápalové ochorenie zobcovitého výbežku

 • cordatus

  - "srdcový, srdečný

 • cordis

  - srdce

 • cordomyoma

  - kordomyóm, nezhubný nádor svaloviny srdca

 • corectomia

  - korektómia, chirurgické odstránenie zrenice

 • corectopia

  - korektopia, uloženie zrenice na abnormálnom mieste (ectopia pupillae)

 • corelysis

  - korelýza, chirurgické uvolnenie zrastov medzi dúhovkou a puzdrom šošovky

 • corium

  - korium, vrchná tvrdšia vrstva kože

 • cornea

  - rohovka

 • cornealis

  - korneálny, rohovkový, týkajúci sa rohovky

 • corneitis

  - korneitída, zápal rohovky

 • corneoblepharon

  - korneoblefarón, adhézia, zrastenie vnútornej strany mihalnice s rohovkou

 • corneoiritis

  - korneoiritída, zápal rohovky a dúhovky súčasne

 • corneoscleralis

  - týkajúci sa rohovky a bielka

 • corneus

  - rohový

 • corniculatus

  - rožkovitý, majúci rožky

 • cornificatio

  - kornifikácie, rohovatenie

 • cornificatus

  - zrohovatený

 • cornificiens

  - rohovatejúci

 • cornu

  - roh

 • cornualis

  - rohový, majúci rohy

 • corona

  - veniec, koruna, korunka

 • coronalis

  - koronárny, vencovitý, korunový

 • coronoides

  - kruhový, kruhovitý, patriaci k výbežku (processus coronoideus) na lakťovej kosti

 • corpora

  - "amylacea, arenacea drobné kamienky vytvorené v mozgu (acervulus cerebri)

 • corporalis

  - korporálny, telesný

 • corpus

  - telo, teleso, hrboľ, vyvýšenina

 • corpuscula

  - telieska

 • corpuscularis

  - "korpuskulárny, veľmi malý, drobný

 • corpusculum

  - telíčko, teliesko, veľmi malá hmotná častica

 • correctio

  - korekcia, oprava, úprava, náprava

 • correlatio

  - korelácia, vzájomný vzťah, súvislosť

 • corrigens

  - upravujúci, naprávajúci, vylepšujúci (napr. chuť, vzhľad lieku)

 • corrosio

  - korózia, rozleptávanie, naleptávanie, rozrušovanie, nahlodávanie

 • corrosivus

  - korozívny, hlodajúci, leptajúci

 • corrugator

  - korugátor, zvrašťovač, vráskovač

 • corruptio

  - korupcia, morálny úpadok, rozklad, úplatkárstvo

 • corruptivus

  - korupčný, narušený, porušený, podliehajúci skaze

 • corruptus

  - pokazený, poškodený, porušený

 • corset

  - korzet, šnurovačka, plátený alebo sadrový obväz, ktorý má fixovať určité chrbticu v určitom postavení

 • cortex

  - kôra

 • corticalis

  - kortikálny, kôrový

 • corticocerebralis

  - kortikocerebrálny, týkajúci sa mozgovej kôry

 • corticogenitalis

  - kortikogenitálny, majúci vzťah k hormónom kôry nadlobličky a k pohlavným hormónom

 • corticoides

  - kortikoidy, steroidné hormóny kôry nadobličky

 • corticonuclearis

  - kortikonukleárny, týkajúci sa kôry a jadra mozgu

 • corticorubralis

  - týkajúci sa mozgovej kôry a červeného jadra mozgu

 • corticospinalis

  - týkajúci sa mozgovej kôry a miechy

 • corticosteronum

  - kortikosterón, hormón kôry nadobličky

 • corticothalamicus

  - kortikotalamický, týkajúci sa mozgovej kôry a talamu

 • corticotrophinum

  - adrenokortikotrópny hormón, kortikotropín, hormón adenohypofýzy stimulujúci tvorbu kortikoidov v kôre nadobličky

 • corticovisceralis

  - kortikoviscerálny, týkajúci sa mozgovej kôry vnútorných orgánov

 • cortinum

  - kortín, zastaralé označenie všetkých hormonálne účinných látok získaných z kôry nadobličky

 • cortisolum

  - kortizol, u človeka najdôležitejší glukokortikoidný hormón

 • Corynebacterium

  - korynebaktéria, druh grampozitívnych nepohyblivých tyčinkovitých baktérií

 • coryza

  - koryza, nádcha, prechladnutie, zápal nosovej sliznice

Naposledy hľadané výrazy: