Hľadaný výraz "comp" v Lekárskom slovníku

Nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • compactus

  - kompaktný, zložitý, tuhý, celistvý

 • compago

  - stavba, zloženie, súbor, spojenie

 • comparabilis

  - komparabilný, prirovnateľný, porovnateľný

 • comparans

  - porovnávajúci

 • comparatio

  - komparácia, porovnateľný

 • comparativus

  - komparatívny, prirovnávajúci, porovnávajúci

 • compatibilis

  - kompatibilný, znášanlivý, vzájomne spojiteľný

 • compatibilitas

  - kompatibilita, zlučiteľnosť (napr. krvi darcu a príjemcu)

 • compendium

  - kompendium, zisk, skrátenie, súhrn poznatkov vedného odboru

 • compensans

  - kompenzačný, vyvažujúci, vyrovnávajúci

 • compensatio

  - kompenzácia, nahradenie, vyváženie, náhrada porušenej funkcie niektorého orgánu alebo tkaniva zvýšenou činnosťou iného orgánu alebo tkaniva

 • compensatorius

  - kompenzačný, týkajúci sa kompenzácie, vyrovnávajúci, výmenný

 • competens

  - kompetentný, príslušný, povolaný, oprávnený, spôsobilý

 • competentia

  - kompetencia, príslušnosť, spôsobilosť po odbornej, vecnej stránke

 • compilatio

  - kompilácia, odborná alebo vedecká práca vzniknutá novým zostavením cudzích poznatkov

 • complementarius

  - komplementárny, vzájomne sa doplňujúci, doplnkový

 • complementum

  - komplement, doplnok, sérový proteín, umožňujúci reakciu medzi antigénom a protilátkou

 • completatio

  - kompletácia, scelenie, vytvorenie celku z rôznych častí

 • completus

  - kompletný, plný, úplný, naplnený

 • complexus

  - komplexný, objímajúci, celkový, súhrnný, súborný

 • compliance

  - "vyhovieť, ochota pacienta dodržovať liečbu navrhnutú lekárom

 • complicatio

  - spleť, komplikácia, pridruženie ďalšieho ochorenia k už existujúcemu ochoreniu a tým zhoršenie prognózy

 • complicatus

  - komplikovaný, zložitý, spletitý, obtiažny

 • componens

  - komponent(a), zložka, súčasť, časť nejakého celku

 • compositio

  - skladba, zloženie, zostava

 • compositum

  - kompozitum, súhrn rôznych liečebných látok na prípravu lieku

 • compositus

  - zložený, zostavený, usporiadaný

 • comprehensibilis

  - komprehenzibilný, vnímateľný, pochopiteľný

 • comprehensio

  - pochopenie, vnímanie

 • comprehensivus

  - komprehenzívny, chápavý, vnímavý

 • compressi

  - tablety

 • compressibilis

  - kompresibilný, stlačiteľný

 • compressibilitas

  - kompresibilita, stlačiteľnosť

 • compressio

  - kompresia, stlačenie

 • compressivus

  - kompresívny, stláčajúci, vzťahujúci sa ku stláčaniu

 • compressor

  - (musculus) stláčač (sval)

 • compressus

  - stlačený

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kox, ais, úcta, zps, sys, suň, eal, boa, aed, t, it, zlv, mfk, okh, apt