Hľadaný výraz "com" v Lekárskom slovníku

Nájdených 62 výsledkov (1 strana)

 • coma

  - kóma, hlboké bezvedomie trvajúce dlhší časový interval

 • comatosus

  - komatózny, týkajúci sa kómy

 • combinatio

  - kombinácia, spájanie, zlučovanie

 • combustio

  - popálenina

 • comedo

  - komedon, zápalové ochorenie mazových žliaz s čiernymi hyperkeratotickými zátkami v ústí folikulov

 • comitans

  - sprevádzajúci

 • comitatus

  - "sprevádzaný

 • commasculatio

  - komaskulácia, homosexualita, pohlavný styk medzi mužmi

 • commensalis

  - komenzálny, spolu žijúci

 • commensalismus

  - komenzalizmus, symbióza, vzájomne prospešné spolužitie dvoch organizmov

 • commentatio

  - zváženie, príprava

 • comminutivus

  - kominutívny, roztrieštený, rozbitý

 • commissura

  - komisura, spojenie, spojka

 • commissuralis

  - komisurálny, spojovací

 • commissurolysis

  - komisurolýza, chirurgické uvoľnenie pozápalových zrastov srdcových chlopní

 • commissurotomia

  - "komisurotómia, chirurgické oddelení zrastov na srdcových chlopniach

 • commode

  - primerane, náležito, vhodne

 • commodus

  - primeraný, náležitý, vhodný

 • commotio

  - komócia, otras (napr. mozgu)

 • communicans

  - spájajúci

 • communicatio

  - komunikácia, spojenie, spojovanie, spájanie

 • communicatus

  - spojený, združený

 • commutabilis

  - schopný meniť sa

 • commutatio

  - zmena, premena

 • compactus

  - kompaktný, zložitý, tuhý, celistvý

 • compago

  - stavba, zloženie, súbor, spojenie

 • comparabilis

  - komparabilný, prirovnateľný, porovnateľný

 • comparans

  - porovnávajúci

 • comparatio

  - komparácia, porovnateľný

 • comparativus

  - komparatívny, prirovnávajúci, porovnávajúci

 • compatibilis

  - kompatibilný, znášanlivý, vzájomne spojiteľný

 • compatibilitas

  - kompatibilita, zlučiteľnosť (napr. krvi darcu a príjemcu)

 • compendium

  - kompendium, zisk, skrátenie, súhrn poznatkov vedného odboru

 • compensans

  - kompenzačný, vyvažujúci, vyrovnávajúci

 • compensatio

  - kompenzácia, nahradenie, vyváženie, náhrada porušenej funkcie niektorého orgánu alebo tkaniva zvýšenou činnosťou iného orgánu alebo tkaniva

 • compensatorius

  - kompenzačný, týkajúci sa kompenzácie, vyrovnávajúci, výmenný

 • competens

  - kompetentný, príslušný, povolaný, oprávnený, spôsobilý

 • competentia

  - kompetencia, príslušnosť, spôsobilosť po odbornej, vecnej stránke

 • compilatio

  - kompilácia, odborná alebo vedecká práca vzniknutá novým zostavením cudzích poznatkov

 • complementarius

  - komplementárny, vzájomne sa doplňujúci, doplnkový

 • complementum

  - komplement, doplnok, sérový proteín, umožňujúci reakciu medzi antigénom a protilátkou

 • completatio

  - kompletácia, scelenie, vytvorenie celku z rôznych častí

 • completus

  - kompletný, plný, úplný, naplnený

 • complexus

  - komplexný, objímajúci, celkový, súhrnný, súborný

 • compliance

  - "vyhovieť, ochota pacienta dodržovať liečbu navrhnutú lekárom

 • complicatio

  - spleť, komplikácia, pridruženie ďalšieho ochorenia k už existujúcemu ochoreniu a tým zhoršenie prognózy

 • complicatus

  - komplikovaný, zložitý, spletitý, obtiažny

 • componens

  - komponent(a), zložka, súčasť, časť nejakého celku

 • compositio

  - skladba, zloženie, zostava

 • compositum

  - kompozitum, súhrn rôznych liečebných látok na prípravu lieku

 • compositus

  - zložený, zostavený, usporiadaný

 • comprehensibilis

  - komprehenzibilný, vnímateľný, pochopiteľný

 • comprehensio

  - pochopenie, vnímanie

 • comprehensivus

  - komprehenzívny, chápavý, vnímavý

 • compressi

  - tablety

 • compressibilis

  - kompresibilný, stlačiteľný

 • compressibilitas

  - kompresibilita, stlačiteľnosť

 • compressio

  - kompresia, stlačenie

 • compressivus

  - kompresívny, stláčajúci, vzťahujúci sa ku stláčaniu

 • compressor

  - (musculus) stláčač (sval)

 • compressus

  - stlačený

 • Comté

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: elt, mco, sqd, mam, dgg, vdr, refíž, rko, bsm, hyp, tpi, rwa, dnh, dyn, tľo