Hľadaný výraz "col" v Lekárskom slovníku

Nájdených 117 výsledkov (1 strana)

 • colchicinum

  - kolchicín, prirodzený alkaloid, používa sa ako ukľudňujúci (zmierňujúci) prostriedok pri dne

 • Colchicum

  - Jesienka, rastlina z ktorej sa získava kolchicín

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • colectomia

  - kolektómia, odstránenie (časti) hrubého čreva

 • colenteroanastomosis

  - kolenteroanastomóza, chirurgické spojenie hrubého a tenkého čreva

 • coleocele

  - koleocéla (koleokéla), vyklenutie pošvy

 • coleocystitis

  - koleocystitída, zápal pošvy a močového mechúra

 • colibacillaemia

  - kolibacilémia, prítomnosť Escherichia coli v krvi

 • colibacillosis

  - kolibacilóza, septický stav vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • colibacilluria

  - kolibacilúria, prítomnosť kolibacilu v moči

 • colibacillus

  - Escherichia coli (Bacillus coli), mikroorganizmus žijúci v hrubom čreve

 • colica

  - "kolika, akútna záchvatovitá bolesť, ktorá sa stupňuje

 • colicystitis

  - kolicystitída, zápal močového mechúra vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • coliinfectio

  - koliinfekcia, infekčné ochorenie vyvolané baktériou Escherichia coli

 • colipyelitis

  - kolipyelitída, zápal obličkovej panvičky vyvolaný baktériou Escherichia coli

 • colitis

  - zápal hrubého čreva

 • colitoxaemia

  - kolitoxémia, celkové infekčné toxické ochorenie vyvolané baktériou Escherichia coli

 • coliuria

  - koliúria, prítomnosť baktérii Escherichia coli v moči

 • colivaccina

  - očkovacia látka pripravená z baktérii Escherichia coli

 • collagenoideus

  - kolagenoidný, podobný kolagénu

 • collagenosis

  - kolagenóza, označenie skupiny chorôb, pre ktorú je charakteristická fibrinoidná premena väziva (napr. reumatická horúčka, progresívna polyartritída, sklerodermia a pod.)

 • collagenosus

  - kolagénny, týkajúci sa kolagénu

 • collagenum

  - kolagén, hlavná extracelulárna bielkovina v spojivovom tkanive a v kostiach

 • collapsus

  - "kolaps

 • collateralis

  - kolaterálny, bočný, obvodový, na rovnakej strane, boku

 • collectio

  - kolekcia, zbierka, súhrn

 • collector

  - kolektor, zberač, vodič

 • collectus

  - zozbieraný, stručný

 • collega

  - kolega, druh

 • collegium

  - zhromaždenie, spoločnosť, zbor, radiaci orgán

 • collemplastrum

  - kaučuková náplasť

 • collicularis

  - kolikulárny, hrbolčekovitý

 • colliculus

  - hrbolček

 • colligens

  - zbierací, zhromažďujúci

 • colliquatio

  - kolikvácia, skvapalnenie, rozplynutie, odumretie (tkaniva)

 • colliquativus

  - kolikvačný, skvapalňujúci

 • colliquatus

  - kolikvovaný, skvapalnený

 • collisio

  - kolízia, zrážka, spor

 • collocatio

  - postavenie, umiestnenie

 • collodium

  - kolodium, roztok kolodiovej bavlny v zmesi éteru a alkoholu (používa sa na rany)

 • colloides

  - koloidní, správajúci sa ako koloid

 • colloidum

  - "koloid

 • collonema

  - kolonéma, tukový nádor s hlienovou degeneráciou

 • collum

  - krk, krček, šija

 • collunarium

  - kolunárium, nosová sprcha

 • collutorium

  - kolutorium, ústna voda

 • collyrium

  - očné kvapky

 • coloboma

  - kolobóm, vývojová porucha niektorého z očných tkanív v podobe rázštepu

 • colocentesis

  - kolocentéza, chirurgické otvorenie, nabodnutie hrubého čreva

 • coloclysis

  - koloklýzia, vypláchnutie, irigácia hrubého čreva

 • colocolanastomosis

  - kolokolanastomóza, chirurgické spojenie dvoch častí hrubého čreva

 • colocolicus

  - kolokolický, vzťahujúci sa ku dvom častiam hrubého čreva

 • colocystoplastica

  - kolocystoplastika, plastická operácia hrubého čreva a močového mechúra

 • coloenteritis

  - koloenteritída, zápal tenkého a hrubého čreva

 • colographia

  - kolografia, znázornenie hrubého čreva röntgenom pomocou kontrastnej látky

 • cololysis

  - kololýza, chirurgické uvolnenie zrastov v oblasti hrubého čreva

 • colon

  - črevo

 • colonalgia

  - kolonalgia, bolesť na hrubom čreve

 • colonia

  - "súbor, skupina viacerých spolu žijúcich jedincov

 • colopathia

  - kolopatia, ochorenie hrubého čreva (všeobecne)

 • colopexia

  - kolopexa, kolopexia, chirurgické upevnenie hrubého čreva k brušnej stene

 • coloproctitis

  - koloproktitída, zápal hrubého čreva a konečníka

 • coloptosis

  - koloptóza, pokles časti hrubého čreva do brušnej dutiny

 • color

  - farba

 • coloratio

  - kolorácia, farbenie, zafarbenie

 • colorectalis

  - kolorektálny, týkajúci sa hrubého čreva a konečníka

 • colorectitis

  - kolorektitída, zápal hrubého čreva a konečníka

 • colorectoanastomosis

  - kolorektoanastomóza, chirurgické spojenie časti hrubého čreva s konečníkom

 • colorimetria

  - kolorimetria, určovanie koncentrácie látok podľa intenzity zafarbenia

 • colorimetrum

  - kolorimeter, prístroj na meranie intenzity zafarbenia roztokov

 • colorraphia

  - kolorafia, chirurgické zošitie hrubého čreva

 • coloscopia

  - koloskopia, priame vyšetrovanie hrubého čreva pomocou koloskopu

 • coloscopos

  - koloskop, fibroskop, flexibilný prístroj na vyšetrenie vnútorného povrchu hrubého čreva

 • colostomia

  - kolostómia, umelé vyústenie hrubého čreva von cez brušnú stenu

 • colostralis

  - kolostrálny, mledzivový

 • colostrum

  - kolostrum, výlučok mliečnych žliaz počas tehotenstva a krátko po pôrode, mledzivo

 • colotomia

  - kolotómia, chirurgické prerezanie hrubého čreva

 • colotyphus

  - kolotýfus, forma brušného týfusu postihujúca hrubé črevo

 • colovaginalis

  - kolovaginálny, týkajúci sa hrubého čreva a pošvy

 • colovesicalis

  - kolovezikálny, týkajúci sa hrubého čreva a močového mechúra

 • colpalgia

  - kolpalgia, bolesť v oblasti pošvy

 • colpatresia

  - kolpatrézia, uzavretie pošvy

 • colpectasia

  - kolpektázia, rozšírenie pošvy

 • colpeurynter

  - kolpeurynter, malý gumový balónik, zavedený do pošvy a potom naplnený asi 300 ml sterilnej vody (pôrodnícka pomôcka)

 • colpismus

  - kolpizmus (vaginizmus), kŕčovité stiahnutie svalov pošvy

 • colpitis

  - kolpitída, zápal pošvy

 • colpocele

  - kolpokéla, vyklenutie pošvy

 • colpocleisis

  - chirurgická operácia uzatvárajúca pošvu

 • colpocoeliotomia

  - chirurgické otvorenie brušnej dutiny cez zadnú pošvovú klenbu

 • colpocystitis

  - kolpocystitída, zápal pošvy a močového mechúra

 • colpocystosyrinx

  - kolpocystosyrinx, vezikovaginálna píšťala, píšťala medzi močovým mechúrom a pošvou

 • colpocystotomia

  - kolpocystotómia, otvorenie močového mechúra cez prednú stenu pošvy

 • colpodynia

  - kolpodýnia, bolesť v oblasti pošvy

 • colpodystrophia

  - postclimacterica - poklimakterická kolpodystrofia, involučné zmeny v pošve po klimaktériu

 • colpoepisiorrhaphia

  - kolpoepizioráfia, chirurgické zošitie pošvy a pysku ohanbia

 • colpohyperplasia

  - kolpohyperplázia (cystická), chronický zápal pošvy s hyperpláziou sliznice a tvorbou drobných dutiniek na sliznici

 • colpohysterectomia

  - kolpohysterektómia, chirurgické odstránenie maternice cez pošvu

 • colpohysteropexia

  - kolpohysteropexia, upevnenie pošvy a maternice fixáciou na okolité štruktúry

 • colpohysterotomia

  - kolpohysterotómia, chirurgické oddelenie pošvy a maternice

 • colpokeratosis

  - kolpokeratóza, zrohovatenie pošvového epitelu

 • colpopathia

  - kolpopatia, nešpecifikované ochorenie pošvy

 • colpoperineoplastica

  - kolpoperineoplastika, plastická operácia pošvy a hrádze

 • colpoperineorrhaphia

  - kolpoperineoráfia, zošitie trhliny zasahujúcej do pošvy a hrádze

 • colpopexis

  - kolpopexia, chirurgické upevnenie pošvy fixáciou k okolitým štruktúram

 • colpoplastica

  - kolpoplastika, plastická operácia pri poklesnutí pošvy

 • colpoptosis

  - kolpoptóza, zníženie, poklesnutie, vyklenutie pošvy

 • colporrhagia

  - kolporágia, krvácanie z rodidiel

 • colporrhaphia

  - "kolporáfia, chirurgické šitie stien pošvy

 • colporrhexis

  - kolporexia, trhlina, prasknutie pošvy

 • colposcopia

  - kolposkopia, vyšetrenie pošvy a časti maternice pomocou špeciálneho optického prístroja kolposkopu

 • colposcopos

  - kolposkop, špeciálny optický prístroj umožňujúci vyšetrovanie pošvy a časti maternice

 • colpostenosis

  - kolpostenóza, zúženie pošvy

 • colpotomia

  - kolpotómia, chirurgický zákrok na pošvovej stene

 • columella

  - stĺpček

 • columna

  - stĺp, stĺpec

 • columnaris

  - kolumnálny, stĺpcovitý, prúžkovitý

 • columnisatio

  - kolumnizácia, zavedenie tampónu do pošvy ako dočasné riešenie za účelom zabrániť prolapsu maternice

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: he, bt, m, aå a, bez, emission, sä å, hot fix, plug in, sorting, pam, ni, gdi, pencil, final
Ekonomický slovník: pwh, zk, his, nt, i, , sss, sac, tsl, zrz, vak, znk, dlr, dkp, vdp
Slovník skratiek: tr, e508, pws, nva, cea, pj, e400, ane, htd, pk, tp, q92, pzc, na�� ��, sfk