Hľadaný výraz "coa" v Lekárskom slovníku

Nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • coacervatio

  - koacervácia, nahromadenie, zhlukovanie častíc kvapaliny

 • coadaptatio

  - koadaptácia, vzájomné prispôsobenie niekoľkých druhov organizmov za určitých podmienok

 • coagulabilitas

  - koagulabilita, zrážanlivosť

 • coagulans

  - koagulans, látka vyvolávajúca zrážanie, tvorbu koagula

 • coagulatio

  - "koagulácia, chemické zhlukovanie častíc tuhých látok, väčšinou koloidných

 • coagulatus

  - koagulovaný, zrážaný

 • coagulopathia

  - koagulopatia, nešpecifikovaná porucha zrážanlivosti krvi

 • coagulum

  - koagulum, krvná zrazenina

 • coalescentia

  - koalescencia, zrastanie, splynutie

 • coalitio

  - koalícia, zoskupenie, združenie, spolčenie

 • coaptatio

  - koaptácia, prispôsobenie, napodobnenie

 • coarctatio

  - koarktácia, zúženie, skrátenie

 • coarctoectomia

  - koarktoektómia, odstránenie koarktácie (napr. operačné odstránenie koarktácie aorty)

 • coarctotomia

  - koarktotómia, prerezanie koarktácie

 • coarticulatio

  - koartikulácia, skĺbenie, spojenie dvoch kostí