Hľadaný výraz "ci" v Lekárskom slovníku

Nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • cibéby

  - arabsky - zoschnuté bobule hrozna najčastejšie napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea, ktoré obsahujú 40 - 60 % cukru

 • cibophobia

  - cibofóbia, chorobný odpor k jedlu, strach z jedla

 • cibos

  - pred jedlom

 • cibus

  - jedlo, pokrm, strava

 • cicatricans

  - hojaci sa jazvou

 • cicatricosus

  - cikatrikózny, jazvovitý

 • cicatricotomia

  - cikatrikotómia, chirurgické odstránenie jazvy

 • cicatriculum

  - jazvička

 • cicatrisans

  - cikatrizujúci, vyvolávajúci jazvenie

 • cicatrisatio

  - cikatrizácia, zjazvenie

 • cicatrisatus

  - cikatrizovaný, zjazvený

 • cicatrix

  - jazva, väzivové tkanivo nahrádzajúce poškodené tkanivo

 • Cievna mozgová príhoda

  - neurologické ochorenie najčastejšie charakterizované poruchami citlivosti, pohybu, resp. funkcie zmyslových orgánov a vyššej nervovej sústavy, ktoré sú vyvolané poruchou prekrvenia niektorej časti mozgu. Príčinou môže byť prasknutý aterosklerotický plát alebo krvná zrazenina. Klinické prejavy ochorenia u pacienta pretrvávajú dlhšie ako 24 hodín a v niektorých prípadoch môžu byť trvalé

 • ciliaris

  - ciliárny, riasový, patriaci k riasam

 • ciliatus

  - riasnatý, obsahujúci riasy

 • Cílie

  - riasinky, pomáhajú čistiť dýchacie cesty

 • ciliogenesis

  - ciliogenéza, vznik, vývoj rias

 • ciliostasis

  - ciliostáza, obmedzenie pohybu riasiniek

 • ciliotomia

  - ciliotómia, operácia oka v mieste corpus cilliare

 • cilium

  - brva, riasa, riasinka

 • cillosis

  - cilóza, kŕčovité žmurkanie

 • cimex

  - ploštica

 • cinchonina

  - chinín

 • cinchonismus

  - otrava chinínom

 • cinereus

  - popolavý

 • cingens

  - otáčajúci, uzavierajúci, ovíjajúci

 • cingularis

  - cingulárny, prúžkovitý

 • cingulum

  - "pásik, prúžok

 • cinnamomum

  - škorica

 • circadialis

  - cirkadiálny, týkajúci sa biologických rytmov počas 24 hodín

 • circellus

  - krúžok

 • circinatus

  - kruhový, kruhu podobný

 • circoideus

  - cirkoidný, podobný kruhu

 • circularis

  - cirkulárny, kruhový, kruhovitý, obiehajúci, kolujúci

 • circulatio

  - cirkulácia, kolobeh, obeh (krvný)

 • circulatorius

  - cirkulačný, kruhový, obehový

 • circulus

  - kruh, obeh, pletenec

 • circumanalis

  - cirkumanálny, nachádzajúci sa v okolí análneho (ritného) otvoru

 • circumarticularis

  - cirkumartikulárny, nachádzajúci sa okolo kĺbu

 • circumcisio

  - "cirkumcízia, obriezka, odstránenie predkožky

 • circumclusio

  - cirkumklúzia, chirurgické uzavretie (napr. tepny)

 • circumductio

  - cirkumdukcia, krúživý pohyb dolnej končatiny pri chôdzi (napr. u ľudí po cievnej mozgovej príhode)

 • circumferentia

  - cirkumferencia, obvod, rozsah

 • circumferentialis

  - obvodový

 • circumflectio

  - cirkumflexia, obtočený

 • circumflexus

  - ohnutý, otočený, zatočený

 • circummaxillaris

  - cirkummaxilárny, nachádzajúci sa okolo hornej čeľusti

 • circumnuclearis

  - cirkumnukleárny, nachádzajúci sa okolo jadra

 • circumplicatus

  - obtočený, ovinutý

 • circumrenalis

  - cirkumrenálny, nachádzajúci sa okolo obličky

 • circumscriptus

  - cirkumskriptný, ohraničený, vymedzený, obmedzený

 • circumspectio

  - cirkumspekcia, obozretnosť, opatrnosť

 • circumvascularis

  - cirkumvaskulárny, nachádzajúci sa okolo cievy

 • circumversio

  - cirkumverzia, obrátenie, otočenie

 • circumvolutio

  - cirkumvolúcia, otočenie

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • cirhosis

  - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom

 • cirhóza

  - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom

 • cirrhosis

  - cirhóza, stvrdnutie orgánu pri novotvorbe väziva

 • cirrhoticus

  - cirhotický, stvrdnutý a zvraštený, vzťahujúci sa k cirhóze

 • cirsectomia

  - cirzektómia, chirurgické odstránene kŕčových žíl

 • cirsoideus

  - cirzoidný, podobajúci sa uzlu

 • cirsomphalus

  - cirzomfalus, hlava medúzy, rozšírenie podkožných žíl okolo pupka pri portálnej hypertenzii

 • cirsotomia

  - cirzotómia, chirurgické odstránenie kŕčových žíl

 • cisterna

  - "rozšírená časť lymfatického kmeňa

 • cisternographia

  - cisternografia, röntgenové znázornenie mozgových cisterien pomocou kontrastnej látky

 • cisternotomia

  - cisternotómia, chirurgické otvorenie mozgovej cisterny

 • Citeaux

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • citrinum

  - citrín, látka získaná z citrónovej šťavy, znižujúca priepustnosť kapilár (vitamín P)

 • disekujúci

  - natrhajúci, rozdeľujúci

 • kontrahujúci

  - sťahujúci, zmršťujúci

 • obturujúci

  - upchávajúci, uzatvárajúci

 • prominujúci

  - vyčnievajúci, vyvyšujúci sa

 • regredujúci

  - ustupujúci, znovu sa vracajúci

 • undulujúci

  - vlniaci sa (pri vyšetrení brušnej dutiny)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pxm, in, sám, v chodisk rozpo tu, mtg, mrn, cf, krj, tag, zpn, omo, saq, �efta, oal, vka