Hľadaný výraz "chondr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • chondralgia

  - chondralgia, bolesť chrupavky

 • chondralis

  - chrupavčitý, k chrupavke patriaci

 • chondrectomia

  - chondrektómia, chirurgické odstránenie chrupavky

 • chondrificatio

  - chondrifikácia, premena v chrupavčité tkanivo, zchrupavkovatenie

 • chondrinum

  - chondrín, látka bielkovinovej povahy získaná z kolagénu chrupavky

 • chondritis

  - chondritída, zápal chrupavky

 • chondroadenoma

  - chondroadenóm, zmiešaný nádor z chrupavčitého a žľazového tkaniva

 • chondroangioma

  - chondroangióm, zmiešaný nádor z chrupavčitého a cievneho tkaniva

 • chondroangiopathia

  - chondroangiopatia, cievne ochorenie spojené s chorobnými zmenami chrupavčitého tkaniva

 • chondroblastoma

  - chondroblastóm, zhubný nádor z chrupkového tkaniva

 • chondroblastos

  - chondroblast, bunka, z ktorej diferenciáciou vzniká chondrocyt, zrelá bunka chrupavky

 • chondroclastos

  - chondroklast, bunka odburávajúca chrupavku

 • chondrocostalis

  - chondrokostálny, týkajúci sa rebrovej chrupavky

 • chondrocranium

  - ichondrokranium, chrupavčitá časť mozgovej časti lebky (neurokrania)

 • chondrocytus

  - chondrocyt, chrupavková bunka

 • chondrodermatitis

  - chondrodermatitída, tuhý zápalový uzlík na hornom okraji lalôčika zrastený s chrupavkou

 • chondrodynia

  - chondrodynia, bolestivosť v mieste chrupavky

 • chondrodysplasia

  - chondrodysplázia, choroba vyznačujúca sa abnormálnym rastom chrupavky

 • chondrodystrophia

  - chondrodystrofia (fetálna), chondrodysplázia, porucha rastu kostí vznikajúcich z chrupavky (abnormálne krátke končatiny)

 • chondrofibroma

  - chondrofibróm, nezhubný zmiešaný nádor z chrupavčitého tkaniva a väziva

 • chondrogenes

  - chondrogénny, tvoriaci chrupavku, chrupavčitého pôvodu

 • chondrogenesis

  - chondrogenéza, vývoj chrupavky

 • chondrogeneticus

  - chondrogenetický, týkajúci sa vývoja chrupavky

 • chondrohamartoma

  - chondrohamartóm, hamartóm tvorený chrupavkou (najčastejšie lokalizovaný v pľúcach)

 • chondrohistogenesis

  - chondrohistogenéza, vývoj chrupavčitého tkaniva

 • chondroideus

  - chondroidný, chrupavke podobný

 • chondroitinum

  - chondroitín, mukopolysacharid obsiahnutý v chrupavke

 • chondrolipoma

  - chondrolipóm, nezhubný nádor z chrupavčitého a tukového tkaniva

 • chondrologia

  - chondrológia, náuka o chrupavkách

 • chondrolysis

  - chondrolýza, rozpad, rozpustenie chrupavky

 • chondroma

  - chondróm, nezhubný nádor z chrupavčitého tkaniva

 • chondromalacia

  - chondromalácia, zmäknutie chrupavky

 • chondromatosis

  - chondromatóza, mnohopočetný výskyt nádorov z chrupavčitého tkaniva v organizme

 • chondrometaplasia

  - chondrometaplázia, metaplázia chrupavky, premena diferencovaného tkaniva na tkanivo iného, rovnako diferencovaného typu

 • chondromucoproteinum

  - chondromukoproteín, polysacharid naviazaný na tkanivový proteín, obsiahnutý v chrupavke

 • chondromyoma

  - chondromyóm, nádor z chrupavčitého a svalového tkaniva

 • chondromyxoepithelioma

  - chondromyxoepitelióm, zmiešaný nádor z chrupavčitého, hlienového a epitelového tkaniva

 • chondromyxoma

  - chondromyxóm, nádor z chrupavčitého a hlienového tkaniva

 • chondromyxosarcoma

  - chondromyxosarkóm, zhubný nádor z chrupavčitého a hlienového tkaniva

 • chondroosteodystrophia

  - chondroosteodystrofia, porucha enchondrálnej osifikácie s chybnou tvorbou kosti

 • chondroosteosarcoma

  - chondroosteosarkóm, zhubný nádor z chrupavčitého a kostného tkaniva

 • chondropathia

  - chondropatia, bližšie nešpecifické ochorenie chrupavky

 • chondropharyngeus

  - chrupavkohltanový

 • chondroplastica

  - chondroplastika, plastická operácia chrupavky

 • chondroporosis

  - chondroporóza, tvorba malých dutín v chrupavkách

 • chondrosarcoma

  - chondrosarkóm, zhubný nádor z chrupavčitého tkaniva

 • chondrosis

  - "chondróza, tvorba chrupavčitého tkaniva

 • chondrosteoma

  - chondrosteóm, nádor z chrupavčitého a kostného tkaniva

 • chondrosternalis

  - chondrosternálny, týkajúci sa rebrovej chrupavky a hrudnej kosti

 • chondrotomia

  - chondrotómia, chirurgické preťatie chrupavky

 • chondróza diskov

  - Zmena mäkkých väzivových častí platničiek medzi 4. a 5. driekovým stavcom a 5. driekovým a 1 krížovým stavcom na chrupavčitú - teda na tuhšie tkanivo prípadne skostnatenie. Takého platničky sú nepoddajné, zle sa prispôsobujú pohybom stavcov a často tlačia na vystupujúce nervy medzi stavcami z bokov a spôsobujú bolesti a tuhnutie svalov.

Naposledy hľadané výrazy: