Hľadaný výraz "chý" v Lekárskom slovníku

Nájdených 31 výsledkov (1 strana)

 • chylaemia

  - chylémia, prítomnosť chylu v krvi

 • chylangiectasis

  - chylangiektázia, rozšírenie miazgových ciev vedúcich chylus

 • chylangioma

  - chylangióm, nezhubný nádor z miazgových ciev

 • chylascos

  - chylaskos, nahromadenie chylóznej tekutiny v brušnej dutine

 • chylectasia

  - chylektázia, rozšírenie miazgových ciev

 • chylifer(us)

  - miazgovodný, vedúca miazgu

 • chylificatio

  - chylifikácia, tvorba chylu

 • chylocele

  - chylokéla (chylocéla), nahromadenie chylu v tunica vaginalis semenníka

 • chyloma

  - chylóm, nepravá chylová cysta

 • chylomediastinum

  - chylomediastinum, prítomnosť chylu v medzihrudí

 • chylomicronum

  - chylomikrón, malá tuková kvapôčka veľkosti okolo 1 um preukázateľná v krvi po použití tukov

 • chylopericarditis

  - chyloperikarditída, zápal osrdcovníka s prítomnosťou chylu v osrdcovíkovom vaku

 • chylopericardium

  - chyloperikard, prítomnosť chylóznej tekutiny v osrdcovníku

 • chyloperitonaeum

  - chyloperitoneum, nahromadenie chylóznej tekutiny v brušnej dutine

 • chylopneumothorax

  - chylopneumotorax, prítomnosť chylóznej tekutiny a vzduchu v pleurálnej dutine

 • chylopo(i)esis

  - chylopoéza, tvorenie chylu

 • chylorrhoea

  - chylorea, prasknutie lymfatickej cievy a vytekanie jej obsahu, nadmerný výtok chylu

 • chylosus

  - chylózny, týkajúci sa chylu, mliečne skalený

 • chylothorax

  - chylotorax, prítomnosť chylu v pohrudničnej dutine

 • chyluria

  - chylúria, prítomnosť chylu v moči, mliečne zakalený moč

 • chylus

  - črevná lymfa, mliečne skalená tuková emulzia prúdiaca lymfatickými cievami a obsahujúca živiny, ktoré boli vstrebané v tenkom čreve

 • chymificatio

  - chymifikácia, premena prijatej potravy v žalúdku v tráveninu, chýmus

 • chymorrhoea

  - chymorea, výtok chýmusu

 • chymosinum

  - "chymozín, syridlo, enzým zrážajúci mliečne bielkoviny

 • chymotrypsinum

  - chymotrypsín, enzým produkovaný pankreasom, rozkládajúci bielkoviny

 • chymus

  - polotekutá natrávená potrava transportovaná zo žalúdka do dvanástnika, trávenina

 • listina registrovaných odrôd

  - súpis odrôd každého pestovateľského druhu, ktoré prešli šľachtiteľskými odrodovými skúškami a sú povolené na rozmnožovanie

 • spoločenský živočích

  - živočích žijúci v skupine jedincov, zvyčajne vlastného druhu, spolupracujúci s ostatnými členmi skupiny.

 • výmena sesterských chromatidov

  - výmena úsbiov DNA medzi sesterskými chromatidmi. Vo zvlášť vysokej frekvencii sa vyskytujú u pacientov s Bloomovým syndrómom.

 • vyšetrenie choriových klkov

  - metóda, ktorá sa využíva na prenatálnu diagnostiku medzi 9. a 12. týždňom gravidity. Fetálne tkanivo sa získa transcervikálne aspiráciou klkov choria (chorion frondosum) pri kontrole ultrazvukom.

 • Živočích

  - člen jednej z hlavných skupín (ríš) organizmov. Živočíchy sa živia požieraním a trávením iných organizmov a vstrebávaním živín.