Hľadaný výraz "ch" v Lekárskom slovníku

Nájdených 413 výsledkov (4 strán)

 • Chabichou Du Poitou

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku na úrovni 45%, pôvodom z Francúzska

 • chaeromania

  - cherománia, chorobná, prehnaná veselosť

 • chagoma

  - chagóm, kožná reakcia pri Chagasovej chorobe

 • chalarosis

  - chalaróza, kožné ochorenie vyvolané hubou Chalaza pyogenes

 • chalasia

  - chalázia, zníženie napätia zvierača, ktorý sa nekontrahuje

 • chalazion

  - chronický zápal Meibomovej mazovej žľazy s upchatím jej vývodu a hromadením sekrétu v cysticky dilatovanej žľaze

 • chalcitis

  - chalcitída, chalkitída, očná choroba spôsobená dlhodobým pôsobením medi alebo jej zliatín

 • chalcosis

  - chalkóza, chronická otrava meďou

 • chalicosis

  - chalikóza, zaprášenie pľúc oxidom kremičitým alebo vápnom

 • chalinoplastike

  - chalinoplastika, plastická operácia úst, zvlášť ústnych kútikov

 • chalodermia

  - chalodermia, zníženie napätia kože

 • chamaecephalia

  - chamecefália, deformovaná hlava s plochou nízkou tvárou

 • chamaeprosopia

  - chameprozopia, nízka, široká tvár s nápadne širokým a plochým nosom

 • Chamomilla

  - harmanček

 • chancre

  - vred pri pohlavných nakazlivých chorobách

 • chaos

  - prázdny priestor, spúšť, zmätok

 • Chaource

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Champagne, Francúzska

 • chaptalizácia

  - z francúzštiny - prídavok repného cukru do hroznového muštu, ktorý sa robí s cieľom zvýšiť obsah alkoholu a zlepšiť celkovú stabilitu vína; metóda bola nazvaná podľa francúzskeho chemika Antoine Chaptala, ktorý navrhol „odkysľovanie“ vína prídavkom cukru

 • charakter

  - "povaha, ráz, znak

 • charitas

  - charita, láska, milosrdenstvo

 • Charmatova metóda

  - veľkoobjemová metóda výroby bežných šumivých vín druhotným kvasením v uzavretých tankoch

 • charta

  - papier, papierový obal na lieky

 • chartaceus

  - papierový

 • chasma

  - kŕčovité zívanie, kŕčovité otváranie úst pri zívaní

 • Cheddar

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Veľkej Británie

 • cheilangioscopia

  - cheilangioskopia, drobnohľadné vyšetrovanie ciev v sliznici pier

 • cheilectomia

  - cheilektómia, chirurgické odstránenie pery alebo jej časti

 • cheilitída

  - zápal pier

 • cheilitis

  - zápal pier

 • cheilognathopalatoschisis

  - "cheilognatopalatoschíza, cheilognatouranoschíza, ťažký vrodený ráštep hornej pery, čeľusti a tvrdého podnebia, označovaný tiež ako rictus lupinus, ""vlčí pysk"""

 • cheilognathoschisis

  - cheilognatoschíza, vrodený ráštep hornej pery a čeľusti

 • cheilognathouranoschisis

  - "cheilognatopalatoschíza, cheilognatouranoschíza, ťažký vrodený ráštep hornej pery, čeľusti a tvrdého podnebia, označovaný tiež ako rictus lupinus, ""vlčí pysk"""

 • cheilophagia

  - cheilofágia, chorobný návyk hrýzť si do pery

 • cheiloplastica

  - cheiloplastika, plastická operácia k odstráneniu defektu na pere

 • cheilorrhaphia

  - cheilorafia, chirurgické zošitie pery

 • cheiloschisis

  - "cheiloschíza, ""zajačí pysk"", vrodený ráštep hornej pery"

 • cheilosis

  - "cheilóza, tvorba ""kútikov"", prasklín, drobných krúst v ústnych kútikoch"

 • cheilostomatoplastike

  - cheilostomatoplastika, plastická operácia ráštepu pery a podnebia

 • cheilotomia

  - cheilotómia, chirurgické preťatie pery

 • cheilóza

  - tvorba drobných prasklín v kútikoch úst pri nedostatku vitamínu B2

 • cheiragra

  - dna postihujúca kĺby ruky

 • cheiralgia

  - cheiralgia, bolesť rúk

 • cheirarthritis

  - cheirartritída, zápal kĺbu ruky

 • cheiromegalia

  - cheiromegália, nadmerný vzrast rúk

 • cheirophasis

  - cheirofáza, posunková reč hluchonemých

 • cheiroplastica

  - cheiroplastika, plastická operácia ruky

 • cheiropompholyx

  - cheiropomfolyx, tvorba pľuzgierov na rukách

 • cheiroschisis

  - "cheiroschíza, vrodený ráštep ruky, ""klepetovitá ruka"""

 • cheirospasmus

  - cheirospazmus, písársky kŕč, bolestivé kŕče svalstva rúk

 • cheloidosis

  - cheloidóza, vrodený sklon k nadmernej tvorbe väzivového tkaniva v rane, patologické jazvenie

 • cheloidum

  - keloid, cheloid, fibrózne zmenená jazva pripomínajúca klepeto raka

 • chemi-

  - prvá časť zložených slov s významom chemický, chémia

 • chemia

  - chémia, prírodovedný odbor, zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a premenou látok

 • chemický prvok

  - látka pozostávajúca z rovnakých atómov . Chemické prvky sú napríklad uhlík, kyslík, dusík, železo alebo hliník.

 • chemikália

  - látka slúžiaca na chemické procesy alebo ich produkt

 • chemismus

  - súhrn chemických pochodov doprevádzajúcich nejaký prírodný alebo umelý dej

 • chemisorpcia

  - adsorpcia látky chemickou cestou

 • chemo-

  - prvá časť zložených slov s významom chemický, chémia

 • chemocarcinogenesis

  - chemokarcinogenéza, vyvolanie rakoviny chemickými látkami

 • chemocoagulatio

  - chemokoagulácia, zrážanie látok pomocou chemických prostriedkov

 • chemodectoma

  - chemodektóm, nádorové bujnenie chemoreceptora

 • chemolitholysis

  - chemolitolýza, rozpustenie (žlčových) kameňov chemickými prostriedkami (napr. kys. chenodeoxycholovou)

 • chemomorfóza

  - zmeny rastu živočíchov a rastlín pôsobením vonkajších alebo vnútorných chemických vplyvov

 • chemomorphosis

  - chemomorfóza, zmeny vo vývoji a raste organizmu vyvolané chemickými vplyvmi

 • chemoprofylaxia

  - ochrana pred chorobami pomocou chemicky vyrobených liekov

 • chemorecepcia

  - vnímanie chemických podnetov nervovými zakončeniami

 • chemoreceptor

  - látka reagujúca na chemické vplyvy a podnety
  - receptor vnímajúce podnety chemickej povahy (napr. zmeny pH krvi)

 • chemoresistentia

  - chemorezistencia, odolnosť niektorých organizmov voči chemickým látkam

 • chemosensibilis

  - chemosenzibilný, citlivý na chemoterapeutika

 • chemosis

  - chemóza, edematózne (opuch) presiaknutie spojovky

 • chemosyntéza

  - chemická látková premena v rastlinných organizmoch

 • chemotaxia

  - pohybová reakcia buniek alebo jednobunkových organizmov na chemické podnety

 • chemotaxis

  - chemotaxia, pohybová smerová reakcia jednobunkových organizmov na chemický podnet (pozitívna, negatívna)

 • chemoterapeutikum

  - chemicky vyrobený liek, hlavne proti chorobám spôsobeným mikroorganizmami

 • chemoterapia

  - intenzívna liečba chemickými prostriedkami

 • chemotherapeuticus

  - chemoterapeutický, liečiaci chemicky pripravenými liekmi

 • chemotherapia

  - chemoterapia, liečenie látkami pripravenými chemickou cestou (väčšinou vo vzťahu k liečeniu nádorových ochorení)

 • chemotropismus

  - "chemotropizmus, pohybová smerová reakcia buniek alebo jednobunkových organizmov na chemické podnety

 • chemotropizmus

  - pohyby rastlinných častí smerom k pôsobeniu chemických látok

 • cherophobia

  - cherofóbia, abnormálny strach pred veselosťou, patologický smútok

 • cherubinismus

  - zdurenie dolnej a hornej čeľusti so znetvorením tváre, cherománia, patologická veselosť v rámci duševného ochorenia

 • Cheshire

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Veľkej Británie

 • Chevrotin

  - polomäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • chiasma

  - skríženie v podobe gréckeho písmena x = chí

 • chiasmaticus

  - chiasmatický, skrížený

 • chiazma

  - znamená doslova prekríženie. Tento termín sa vzťahuje na prekríženie chromatidov homologických chromozómov v diploténnom štádiu prvého meiotického delenia. Chiazmy sú dôkazom výmeny chromozómového materiálu medzi homologickými chromozómami.

 • chimaera

  - chiméra, netvor, obluda

 • chiméra

  - jedinec, ktorý sa skladá z buniek odvodených z dvoch rozličných zygot. V humánnej genetike sa tento termín používa predovšetkým na označenie chimerizmu krvných skupín. Je výsledkom výmeny hemopoetických kmeňových buniek dizygotných dvojčiat in utero. Bunky pokračujú v produkcii krvných elementov rôznych skupinových vlastností. Zriedkavejšie sú dispermické chiméry, ktoré vznikajú fúziou dvoch zygot. Tento termín sa nesmie zamieňať s termínom mozaicizmus.

 • chinidinum

  - chinidín, prirodzený alkaloid z kôry chinovníka, D-izomer chinínu

 • chininum

  - chinín, prirodzený alkaloid získaný z kôry chininovníka

 • chiragra

  - chiragra, dna postihujúca kĺby ruky

 • chirarthritis

  - chirartritída, zápal jedného alebo niekoľkých kĺbov ruky

 • chirologia

  - chirológia, posunková reč hluchonemých

 • chiropraxis

  - chiropraxia, manipulačná liečba v rámci reflexnej terapie

 • chirurgia

  - chirurgia, odbor lekárstva liečiaci hlavne mechanickými výkonmi, operáciou

 • chirurgicus

  - chirurgický, týkajúci sa chirurgie

 • chirurgus

  - chirurg, doktor zaoberajúci sa chirurgiou

 • Chlamydiae

  - chlamýdia, mikroorganizmy parazitujúce vnútri buniek (gramnegatívne baktérie), vyvolávajúce psitakózu, trachóm

 • chlamydospora

  - chlamydospóra, odolná forma húb obklopená hrubou membránou

 • chloasma

  - žltohnedé ostro ohraničené plochy na koži pri nadmernej tvorbe pigmentu

 • chloazma

  - chorobné žltohnedé škvrny na pokožke vznikajúce nerovnomerným ukladaním kožného farbiva v koži

 • chloraemia

  - chlorémia, koncentrácia chloridov v krvi

 • chloralum

  - nebarbiturátový uspávajúci prípravok

 • chloraminum

  - chloramín, organická zlúčenina obsahujúca chlór, používaná k dezinfekcii

 • chloratus

  - chlórový

 • chloricus

  - chlorický, vzniknutý pôsobením chlóru

 • chlorofyl

  - zvláštna látka, nachádzajúca sa iba v rastliná ch a niektorých príslušníkoch protista, schopná zachytávať svetelnú energiu a premieňať ju fotosyntézou na chemickú energiu. Chlorofyl je zväčša zelený.

 • chloroleucaemia

  - chloroleukémia, forma leukémie s tvorbou zelenavých ložísk v infiltrovaných (napadnutých) tkanivách

 • chlorolymphadenosis

  - chlorolymfadenóza, forma lymfatickej leukémie so súčasným tvorením zelenavo sfarbených nádorov z leukemického tkaniva

 • chloroma

  - chloróm, vzácná forma akútnej blastickej leukózy s tvorbou subperiostálnych (pod okostnicov sa nachádzajúcich) nádorov, ktoré obsahujú zelenavý pigment

 • chloromycetinum

  - chloromycetín, chloramfenikol, antibiotikum získané z Streptomyces venezuelae

 • chloromyelosis

  - chloromyelóza, myeloidná leukémia s tvorbou nazelenavých nádorov z leukemického tkaniva

 • chloropenia

  - chloropénia, znížený obsah chloridov v krvi, hypochlorémia

 • chlorophyllon

  - chlorofyl, listová zeleň, farbivo v zelených častiach rastlín umožňujúce asimiláciu

 • chloroplasty

  - drobné zelené štruktúry v rastlinných bunkách (najmä v listoch). Obsahujú chlorofyl a prostredníctvom fotosyntézy zachytávajú svetelnú energiu.

 • chlorosis

  - "chloróza, ""blednička"", anémia mladých dievčat z nedostatku železa"

 • chloruria

  - chlorúria, prítomnosť chloridov v moči

 • choana

  - choana, vnútorná nozdra, zadný otvor nosovej dutiny

 • cholaemia

  - cholémia, prítomnosť žlče v krvi

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: seã, huy, esk, drl, li, flk, m2d, hoa, efta, hdd, udh, viacro n rozpo et, vpt, fzi, tep