Hľadaný výraz "c" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2001 výsledkov (17 strán)

 • cystis

  - cysta, mechúr, vačok, patologická dutina rôznej veľkosti s vlastnou výstelkou

 • cystitída

  - zápal močového mechúra

 • cystitis

  - cystitída, zápal močového mechúra

 • cystocarcinoma

  - cystokarcinóm, malígny variant cystómu, zhubný epitelový nádor s tvorbou dutín

 • cystocele

  - cystokéla, prietrž, výduť močového mechúra

 • cystodynia

  - cystodýnia, bolesť močového mechúra

 • cystoenterocele

  - cystoenterokéla, prietrž (vydutina) obsahujúca močový mechúr a črevo alebo ich časti

 • cystogramma

  - cystogram, röntgenový snímok močového mechúra

 • cystogranuloma

  - cystogranulóm, granulóm s dutinami vystlatými epitelom

 • cystographia

  - cystografia, röntgenové vyšetrenie močového mechúra pomocou kontrastnej látky

 • cystoides

  - cystoidný, cyste podobný

 • cystolithectomia

  - cystolitektómia, chirurgické odstránenie kameňov z močového mechúra

 • cystolithiasis

  - cystolitiáza, urolitiáza, tvorba kamienkov v močovom mechúri

 • cystolithotomia

  - cystolitotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra kvôli odstráneniu kameňov

 • cystolitiáza

  - kamene v močovom mechúre

 • cystometria

  - cystometria, meranie tlaku v močovom mechúri

 • cystopexis

  - cystopexia, operačné upevnenie močového mechúra

 • cystoplastica

  - cystoplastika, plastická operácia močového mechúra

 • cystoplegia

  - cystoplégia, ochrnutie močového mechúra

 • cystoproctoanastomosis

  - cystoproktoanastomóza, chirurgické spojenie močového mechúra s konečníkom

 • cystoptosis

  - cystoptóza, pokles močového mechúra

 • cystopyelitis

  - cystopyelitída, zápal močového mechúra a obličkovej panvičky

 • cystopyelogramma

  - cystopyelogram, röntgenový snímok močového mechúra alebo obličkovej panvičky

 • cystopyelographia

  - cystopyelografia, röntgenové znázornenie močového mechúra (močovodu) a obličkovej panvičky pomocou kontrastnej náplne

 • cystopyelonephritis

  - cystopyelonefritída, infekčný zápal postihujúci močový systém - močový mechúr, obličkovú panvičku, intersticium obličkového tkaniva

 • cystorrhagia

  - cystorágia, krvácanie z močového mechúra

 • cystorrhaphia

  - cystoráfia, chirurgické zošitie močového mechúra

 • cystoschisis

  - cystoschýza, natrhnutie močového mechúra

 • cystoscopia

  - cystoskopia, vyšetrenie močového mechúra zrakom pomocou cystoskopu

 • cystoscopos

  - cystoskop, prístroj na vyšetrovanie močového mechúra zrakom

 • cystosis

  - cystóza, prestúpenie orgánu cystami

 • cystospasmus

  - cystospazmus, kŕč svaloviny močového mechúra

 • cystostomia

  - cystostómia, chirurgický vývod močového mechúra na povrch tela

 • cystotomia

  - cystotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra

 • cystotomum

  - cystotóm, nôž používaný na chirurgické otvorenie močového mechúra a žlčníka

 • cystoureteritis

  - cystoureteritída, súčasný zápal močového mechúra a močovodu

 • cystoureteropyelonephritis

  - cystoureteropyelonefritída, súčasný zápal močového mechúra, močovodu, obličkovej panvičky a obličky

 • cystoureteroscopia

  - cystoureteroskopia, diagnostické vyšetrenie močového mechúra a ústia močovodu zrakom pomocou špeciálneho prístroja

 • cystourethritis

  - cystouretritída, súčasný zápal močového mechúra a močovej trubice

 • cytoarchitektonike

  - usporiadanie buniek určitých tkanív alebo orgánov

 • cytoblastos

  - cytoblast, bunkové jadro (starý výraz)

 • cytocentrum

  - """stred bunky"", centrozóm"

 • cytochemia

  - cytochémia, odbor zaoberajúci sa zložením buniek

 • cytochroma

  - cytochróm, mitochondriálny enzým hemoproteínového typu, nevyhnutný pre dýchanie buniek

 • cytodiagnosis

  - cytodiagnóza, stanovenie diagnózy z mikroskopického vyšetrenia buniek v telových tkanivách, tekutinách,...

 • cytofila

  - cytofíla, nepravidelné mikroklky medzi kinocíliami na povrchu epitelových buniek

 • cytogenesis

  - cytogenéza, vznik a vývoj bunky

 • cytogenetica

  - cytogenetika, odbor genetiky zaoberajúci sa chromozómom a jeho významom pre dedičnosť

 • cytoglycopenia

  - cytoglykopénia, nedostatok glukózy v bunkách

 • cytohistogenesis

  - cytohistogenéza, vznik a vývoj bunkovej štruktúry

 • cytokinesis

  - cytokinéza, pohyb buniek

 • cytokinum

  - cytokín, cytokíny, nízkomolekulárne proteíny, produkované bunkami imunitného systému, regulujúce mezibunkové komunikácie

 • cytologia

  - cytológia, náuka o bunke, o jej zložení a funkcii

 • cytolysinum

  - cytolyzín, látka schopná rozpúšťať bunky

 • cytolysis

  - cytolýza, rozloženie, rozpad buniek

 • cytolyticus

  - cytolytický, týkajúci sa rozpadu, rozpúšťania buniek

 • cytomegalia

  - cytomegália, cytomegalická viróza, infekčné ochorenie vyvolané cytomegalovírusom, pri ktorom vznikajú obrovské bunky v tkanivách - cytomegália

 • cytometria

  - cytometria, určovanie veľkosti buniek

 • cytomorphologia

  - cytomorfológia, náuka o tvarových vlastnostiach a vnútornej štruktúre buniek

 • cytomorphosis

  - cytomorfóza, proces diferenciácie buniek, zmeny štruktúry buniek počas života

 • cytomycosis

  - cytomykóza (retikuloendotelová), mykotické ochorenie postihujúce predovšetkým retikuloendotelový systém, vyvolané hubami Histoplasma capsulatum a Histoplasma duboisii

 • cytopathogenes

  - cytopatogénny, vyvolávajúci chorobné zmeny v bunke

 • cytopathologia

  - cytopatológia, patológia buniek

 • cytopenia

  - cytopénia, zníženie počtu buniek (napr. krvných buniek)

 • cytophagia

  - cytofágia, pohlcovanie buniek

 • cytophysiologia

  - cytofyziológia, náuka o prirodzených životných pochodoch v bunke

 • cytoplasma

  - cytoplazma, protoplazma, živá hmota bunky okrem jadra, priestor ohraničený plazmatickou membránou

 • cytoplasmaticus

  - cytoplazmatický, týkajúci sa cytoplazmy

 • cytoplazma

  - rôsolovitá bunková tekutina, v ktorej sa nachádzajú rozličné bunkové organely. Cytoplazma je jemne štrukturovaná hmota s kanálikmi a stálymi oblasťami.

 • cytopodium

  - cytopódium, bunkový výbežok

 • cytoskeleton

  - cytoskelet, štrukturálna kostra bunky

 • cytosoma

  - cytoplazmatické teliesko ohraničené jednotkovou membránou, obsahujúce rôzne lytické enzýmy (t.j.. lyzozómy a mikrotelieska)

 • cytostaticus

  - cytostatický, zastavujúci rast a delenie buniek, hlavne nádorových

 • cytostatikum

  - látka zabraňujúca rastu nádorových buniek

 • cytotoxicita

  - vlastnosť jedov otravujúcich, rozrušujúcich bunky

 • cytotoxinum

  - "cytotoxín, bunkový jed

 • cytotrophoblastos

  - vnútorná bunková vrstva trofoblastu

 • cyturia

  - cytúria, prítomnosť buniek v moči

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • h. c.

  - na počesť, čestný, akademický titul doctor h. c.

 • mucopolysa(c)charidosis

  - mukopolysacharidóza, vrodená porucha metabolizmu s hromadením mukopolysacharidov v organizme