Hľadaný výraz "brady" v Lekárskom slovníku

Nájdených 28 výsledkov (1 strana)

 • bradyacusia

  - bradyakúzia, nedoslýchavosť, sluchová porucha

 • bradyaesthesia

  - bradyestézia, spomalené vnímanie dotyku

 • bradyarthria

  - bradyartria, spomalené vyslovovanie, preťahovaný spôsob reči

 • bradybasia

  - bradybázia, spomalený rytmus chôdze

 • bradycardia

  - bradykardia, spomalená srdcová frekvencia pod 60 tepov za minútu

 • bradydiadochokinesis

  - bradydiadochokinéza, znížená schopnosť robiť po sebe striedavé alternujúce pohyby

 • bradydigestio

  - bradydigescia, spomalené trávenie potravy

 • bradyglossia

  - bradyglosia, abnormálne krátky jazyk

 • Bradykardia

  - spomalenie srdcového rytmu (väčšinou sa definuje vtedy, ak srdce bije menej ako 50-krát za minútu)

 • bradykinesis

  - bradykinéza, spomalenie tempa pohybov

 • bradykininum

  - bradykinín, prirodzený fyziologický účinný peptid, spôsobujúci rozšírenie ciev a pokles krvného tlaku (vazodilatačný účinok), je jedným z mediátorov anafylaktickej reakcie

 • bradylalia

  - bradylália, spomalené tempo reči

 • bradylexia

  - bradylexia, abnormálne spomalené čítanie

 • bradymenorrhoea

  - bradymenorea, dlhotrvajúca menštruácia

 • bradypepsia

  - bradypepsia, spomalené trávenie

 • bradyphagia

  - bradyfágia, spomalené prehĺtanie potravy

 • bradyphasia

  - bradyfázia, pomalé a námahové vyslovovanie, až úplné zanikanie reči, obtiažny spôsob hovoru

 • bradyphrasia

  - bradyfrázia, spomalená reč, zdĺhavý spôsob vyjadrovania

 • bradyphrenia

  - bradyfrénia, spomalenie psychických pochodov, spomalená duševná činnosť

 • bradypnoe

  - bradypnoe, abnormálne spomalené dýchanie

 • bradypsychismus

  - bradypsychizmus, spomalenie celkového tempa duševnej činnosti

 • bradyspermatismus

  - bradyspermatizmus, abnormálne pomalé vylučovanie ejakulátu

 • bradysphygmia

  - bradysfýgmia, nápadne spomalený tep

 • bradysystola

  - bradysystola, spomalenie srdcového sťahu (systoly)

 • bradyteleokinesis

  - bradyteleokinéza, spomalenie cieľovo zameraných pohybov tesne pred ich dokončením (pri chorobách mozočka)

 • bradytocia

  - bradytocia, pomalý, spomalený pôrod

 • bradytrophia

  - bradytrofia, krátkodobé obmedzenie krvného zásobenia niektorých tkanív a orgánov

 • bradyuria

  - bradyúria, pomalé vyprázdňovanie močového mechúra