Hľadaný výraz "br" v Lekárskom slovníku

Nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • bracherium

  - herniový pás, prostriedok k repozícii (vráteniu do pôvodnej polohy) prietrže (hernie)

 • brachialgia

  - brachialgia, bolesti v ramene

 • brachialis

  - brachiálny, ramenný

 • brachiocephalicus

  - brachiocefalický, týkajúci sa ramena a hlavy

 • brachiocubitalis

  - brachiokubitálny, týkajúci sa ramena a lakťa

 • brachiofaciolingualis

  - brachiofaciolingválny, týkajúci sa ramena, tváre a jazyka

 • brachioradialis

  - brachioradiálny, týkajúci sa ramena a vretennej kosti

 • brachium

  - rameno, spojovacie ramienko

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • brachybasia

  - brachybázia, spomalená, prestávkovitá (krátkodobá) chôdza vyznačujúca sa drobnými krokmi a častými prestávkami

 • brachybasophalangia

  - brachybazofalangia, vrodená deformácia prstov charakterizovaná skrátením ich článkov

 • brachycephalia

  - brachycefália, nápadne krátka hlava, lebka s nápadne krátkym predozadným rozmerom (vrodená deformácia)

 • brachych(e)iria

  - brachych(é)iria, nápadné skrátenie ruky

 • brachycheilia

  - brachycheilia, nápadné skrátenie pier

 • brachydactylia

  - brachydaktýlia, abnormálne krátke prsty

 • brachygnathia

  - brachygnatia, nápadne krátka dolná čeľusť (sánka)

 • brachyhyperphalangia

  - brachyhyperfalangia, vrodené skrátenie článkov prstov s vytvorením nadpočetných článkov

 • brachyhypophalangia

  - brachyhypofalangia, vrodené skrátenie a neúplné vyvinutie článkov prstov

 • brachymelia

  - brachymélia, vrodené skrátenie končatín

 • brachymesophalangia

  - brachymezofalangia, vrodené nápadné skrátenie stredných článkov prstov

 • brachymetacarpia

  - brachymetakarpia, vrodené skrátenie záprstných kostí

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • brachymetropicus

  - krátkozraký

 • brachyodontia

  - brachyodoncia, vzrast zubov abnormálne krátkych

 • brachyphalangia

  - brachyfalangia, vrodené abnormálne skrátenie článkov prstov

 • brachyrrhachis

  - brachyrachia, vrodená abnormálne krátka chrbtica

 • brachytelephalangia

  - brachytelefalangia, vrodené skrátenie posledných článkov prstov

 • bradyacusia

  - bradyakúzia, nedoslýchavosť, sluchová porucha

 • bradyaesthesia

  - bradyestézia, spomalené vnímanie dotyku

 • bradyarthria

  - bradyartria, spomalené vyslovovanie, preťahovaný spôsob reči

 • bradybasia

  - bradybázia, spomalený rytmus chôdze

 • bradycardia

  - bradykardia, spomalená srdcová frekvencia pod 60 tepov za minútu

 • bradydiadochokinesis

  - bradydiadochokinéza, znížená schopnosť robiť po sebe striedavé alternujúce pohyby

 • bradydigestio

  - bradydigescia, spomalené trávenie potravy

 • bradyglossia

  - bradyglosia, abnormálne krátky jazyk

 • Bradykardia

  - spomalenie srdcového rytmu (väčšinou sa definuje vtedy, ak srdce bije menej ako 50-krát za minútu)

 • bradykinesis

  - bradykinéza, spomalenie tempa pohybov

 • bradykininum

  - bradykinín, prirodzený fyziologický účinný peptid, spôsobujúci rozšírenie ciev a pokles krvného tlaku (vazodilatačný účinok), je jedným z mediátorov anafylaktickej reakcie

 • bradylalia

  - bradylália, spomalené tempo reči

 • bradylexia

  - bradylexia, abnormálne spomalené čítanie

 • bradymenorrhoea

  - bradymenorea, dlhotrvajúca menštruácia

 • bradypepsia

  - bradypepsia, spomalené trávenie

 • bradyphagia

  - bradyfágia, spomalené prehĺtanie potravy

 • bradyphasia

  - bradyfázia, pomalé a námahové vyslovovanie, až úplné zanikanie reči, obtiažny spôsob hovoru

 • bradyphrasia

  - bradyfrázia, spomalená reč, zdĺhavý spôsob vyjadrovania

 • bradyphrenia

  - bradyfrénia, spomalenie psychických pochodov, spomalená duševná činnosť

 • bradypnoe

  - bradypnoe, abnormálne spomalené dýchanie

 • bradypsychismus

  - bradypsychizmus, spomalenie celkového tempa duševnej činnosti

 • bradyspermatismus

  - bradyspermatizmus, abnormálne pomalé vylučovanie ejakulátu

 • bradysphygmia

  - bradysfýgmia, nápadne spomalený tep

 • bradysystola

  - bradysystola, spomalenie srdcového sťahu (systoly)

 • bradyteleokinesis

  - bradyteleokinéza, spomalenie cieľovo zameraných pohybov tesne pred ich dokončením (pri chorobách mozočka)

 • bradytocia

  - bradytocia, pomalý, spomalený pôrod

 • bradytrophia

  - bradytrofia, krátkodobé obmedzenie krvného zásobenia niektorých tkanív a orgánov

 • bradyuria

  - bradyúria, pomalé vyprázdňovanie močového mechúra

 • branchia

  - žiabre

 • branchialis

  - branchiálny, žiabrový

 • branchiogenes

  - branchiogénny, vzniknutý zo žiabrovej štruktúry

 • branchiogenicus

  - branchiogenny, pochádzajúci zo žiabrových oblúkov alebo zo žiabrových štrbín

 • branchioma

  - branchióm, nádor z branchiálnej štruktúry

 • bregma

  - kríženie vencového a šípového švu

 • Brescianella

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Lombardie (Taliansko)

 • Bresse Bleu

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 55%. Pôvodom z Burgundska - Francúzska

 • brevis

  - krátky

 • brevitas

  - krátkosť

 • breviter

  - krátko

 • Brie

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50 %. Pôvodom z Francúzska

 • Brie De Meaux

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • Brie De Melun

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • Brillat Savarin

  - čerstvý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 75 %. Pôvodom z Normandie - Francúzska

 • Brin D Amour

  - mäkký syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 40- 50%. Pôvodom z Korziky - Francúzska

 • Brocciu

  - mäkký syr z kozieho alebo ovčieho mlieka s obsahom tuku 40 až 45%. Pôvodom z Korziky - Francúzska

 • brochoscopicus

  - bronchoskopický, týkajúci sa bronchoskopie

 • brom(h)idrosis

  - brom(h)idróza, nadmerne páchnuci pot

 • bromatotherapia

  - bromatoterapia, liečenie diétou, diétoterapia

 • bromatus

  - obsahujúci bróm

 • bromicus

  - podobný brómu, vyvolaný pôsobením brómu, obsahujúci bróm

 • bromidrosiphobia

  - bromidrozifóbia, chorobný strach pred nadmerne páchnucim potením

 • bromismus

  - bromizmus, otrava organizmu brómom

 • bromisovalum

  - bromisoval, bromural, bromisovaleryl, nebarbiturátové hypnotikum obsahujúce bróm

 • bromoderma

  - bromoderma, brómová vyrážka, zápal kože z poškodenia brómom alebo jeho zlúčeninami

 • bronchadenitis

  - bronchadenitída, zápal prieduškových žliazok

 • bronchialis

  - bronchiálny, prieduškový

 • bronchiectasia

  - bronchiektázia, chorobné rozšírenie priedušiek vznikajúce ako následok ich chronického zápalu

 • bronchiectaticus

  - bronchiektatický, vzťahujúci sa k rozšíreniu priedušiek

 • bronchiektázia

  - rozšírenie priedušiek

 • bronchiocele

  - bronchiokéla, ohraničené rozšírenie priedušiek

 • bronchiolitída

  - zápal priedušničiek

 • bronchiolitis

  - zápal priedušiek

 • bronchiolostenosis

  - bronchiolostenóza, zúženie priedušničiek

 • bronchiolus

  - konečné rozvetvenie priedušiek, priedušničky

 • Bronchitída

  - zápal priedušiek

 • bronchitis

  - bronchitída, zápal priedušiek (bronchov)

 • bronchoblennorrhoea

  - bronchoblenorea, silné zmnožené vylučovanie hnisavého hlienu pri chronickom zápale priedušiek

 • bronchodilatancium

  - látka používaná na rozšírenie priedušiek, najmä pri liečbe astmy

 • bronchodilatatio

  - bronchodilatácia, rozšírenie priedušiek

 • bronchodilatator

  - bronchodilatátor, prostriedok uvolňujúci kŕčovite (spasticky) zúžené priedušky

 • bronchogenes

  - bronchogénny, prieduškového pôvodu

 • bronchogramma

  - bronchogram, rontgenový snímok priedušiek a ich vetiev s použitím kontrastnej látky

 • bronchographia

  - bronchografia, rontgenologická metóda znázorňujúca tracheobronchiálny kmeň po jeho naplnení kontrastnou látkou

 • bronchokonstrikcia

  - kŕčovité zúženie, stiahnutie priedušiek

 • broncholithiasis

  - broncholitiáza, tvrdé teliesko (konkrement) v prieduškách

 • broncholithos

  - broncholit, prieduškový kameň, cudzie teleso, zahustený sekrét vedúci k upchatiu priesvitu priedušky

 • broncholysis

  - broncholýza, medikamentózne uvolnenie prieduškového spazmu, skvapalnenie prieduškového sekrétu

 • broncholyticus

  - broncholytický, uvolňujúci (skvapalňujúci) hlien a jeho vykašliavanie

 • bronchomalacia

  - bronchomalácia, zmäknutie steny priedušky

 • bronchomediastinalis

  - bronchomediastinálny, týkajúci sa priedušiek a medzihrudia

 • bronchooesophageus

  - bronchoezofageálny, týkajúci sa priedušiek a pažeráka

 • bronchophonia

  - bronchofónia, zosilnený hrudný hlas pri vyšetrovaní stetoskopom

 • bronchoplastica

  - bronchoplastika, plastická operácia priedušky

 • bronchopleuropneumonia

  - bronchopleuropneumónia, súčasný zápal priedušiek, pohrudnice a pľúc

 • bronchopneumónia

  - zápal pľúc postihujúci pľúcne lalôčiky jednotlivo alebo v zhlukoch

 • bronchopulmonalis

  - bronchopulmonálny, prieduškovo-pľúcny, týkajúci sa priedušiek a pľúc

 • bronchorrhagia

  - bronchorágia, chŕlenie krvi z priedušiek, krvácanie z priedušiek

 • bronchorrhoea

  - bronchorea, záchvaty kašľa s vykašliavaním hlienovitého sekrétu (spúta)

 • bronchoscopia

  - bronchoskopia, priame pozorovanie a vyšetrovanie sliznice priedušiek pomocou bronchoskopu

 • bronchoscopos

  - bronchoskop, prístroj k prevádzaniu bronchoskopie, k priamemu vyšetrovaniu priedušiek, popr. k súčasnému odberu vzorku na histologické vyšetrenie

 • bronchospasmus

  - kŕč hladkého svalstva priedušiek

 • bronchospasticus

  - bronchospastický, týkajúci sa kŕčovitého stiahnutia priedušiek

 • bronchospazmus

  - kŕč hladkého svalstva priedušiek

Naposledy hľadané výrazy: