Hľadaný výraz "bl" v Lekárskom slovníku

Nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • blaesitas

  - šušľanie

 • blaesus

  - šeptavý, breptavý

 • blandus

  - lichotivý, milý, mierny

 • blastema

  - blastém, zárodočný list, zárodočné nediferencované tkanivo ako predstupeň tvorby diferencovaného tkaniva vo vývoji zárodku alebo regeneračných procesoch

 • blastemalis

  - blastémový, týkajúci sa zárodečného nediferencovaného tkaniva

 • blastocoelium

  - blastocel, dutina blastuly, prvotná telová dutina

 • blastocystis

  - blastocysta, dutý guľovitý útvar, včasné štádium vo vývoji cicavčieho zárodku

 • blastoderma

  - blastoderm, primitívna zárodočná vrstva blastuly

 • blastogenes

  - blastogénny, zárodočného pôvodu, nádorového pôvodu, vyvolávajúci nádorové bujnenie

 • blastogenesis

  - blastogenéza, ranné štádium vývoja zárodku, vznik zárodočných listov

 • blastoma

  - blastóm, nádor, novotvar, ktorého bunky majú určitú embryonálnu charakteristiku

 • blastomatosis

  - blastomatóza, zhubné nádorové ochorenie

 • blastomatosus

  - blastomatózny, nádorový

 • blastomeros

  - blastomér(a), jedna z buniek vznikajúca ryhovaním vajíčka

 • blastomycosis

  - blastomykóza, plesňové chorenie, granulomatózny proces postihujúci kožu, dýchací a nervový systém, spôsobený parazitickými hubami rodu Blastomycetes

 • blastophthoria

  - blastoftória, zničenie, poškodenie zárodku jedovatými exogénnymi látkami

 • blastoporalis

  - blastoporový, vo vzťahu k prvoústovcom

 • blastoporus

  - blastoporus, prvoústa, primitívny (Hensenov) uzol, primitívna jamka na zárodočnom terčíku

 • blastosphaera

  - blastosféra, zárodočný vačok, blastula

 • blastula

  - zárodočná vývojová forma mnohobunkových organizmov, tvoriaca po skončení ryhovania dutinu naplnenú tekutinou

 • Blefaritída

  - zápal očných mihalníc

 • Blei D Auvergne

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Auvergne, Francúzska

 • blennadenitis

  - blenadenitída, zápal slinných žliaz

 • blennometritis

  - blenometritída, zápal vnútornej blany maternice sprevádzaná výtokom

 • blennorrhagia

  - blenorágia, veľký hlienový výtok

 • blennorrhoea

  - blenorea, hlienový výtok

 • blennorrhoicus

  - blenoroický, vylučujúci hlien

 • blennothorax

  - blenotorax, nakopenie hlienových hmôt v hrudnej dutine

 • blennuria

  - blenúria, prítomnosť hlienu v moči

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • blepharitis

  - zápal očného viečka

 • blepharoadenoma

  - blefaroadenóm, žľazový nádor na viečku

 • blepharoatheroma

  - blefarateróm, cysta s kašovitým obsahom na očnom viečku

 • blepharochalasis

  - blefarochalázia, ochabnutie kože očných viečok

 • blepharoclonus

  - blefaroklonus, zovretie viečok, šklbavý kŕč očných viečok

 • blepharoconjunctivitis

  - blefarokonjunktivitída, zápal viečka a spojovky

 • blepharodiastasis

  - blefarodiastáza, veľká medzera medzi očnými viečkami s neschopnosťou ich úplne zovrieť

 • blepharon

  - očné viečko (mihalnica)

 • blepharoncos

  - blefaronkos, nádor na viečku

 • blepharonyxis

  - blefaronyxia, operačné preťatie očného viečka k odstráneniu entropie (vchlípenia viečok)

 • blepharoophthalmitis

  - blefarooftalmitída, súčasný zápal viečka a očného bulbu

 • blepharopachynsis

  - blefaropachynza, zhrubnutie očných viečok

 • blepharophimosis

  - blefarofimóza, zúženie očnej štrbiny v horizontálnej osi

 • blepharoplastica

  - blefaroplastika, plastická operácia očného viečka

 • blepharoplastos

  - blefaroplast, malé teliesko jednobunkových organizmov, tvoriace základ bičíka (pohybový aparát jednobunkových organizmov)

 • blepharoplegia

  - blefaroplégia, obrna očného viečka

 • blepharoptosis

  - blefaroptóza, poklesnutie viečka

 • blepharopyorrhoea

  - blefaropyorea, hnisavý výtok zo spojovky viečka

 • blepharorrhaphia

  - blefarorafia, operačné zošitie očného viečka

 • blepharospasmus

  - blefarospazmus, kŕčový sťah viečok

 • blepharostasis

  - blefarostáza, kľudová poloha viečka

 • blepharosynechia

  - blefarosynéchia, zrast očných viečok

 • blepharotome

  - blefarotómia, operačný výkon na očnom viečku

 • Bleu De Causses

  - polomákký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • Bleu de Gex Haut Jura

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • Bleu De Termignon

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Savojsko, Francúzska

 • Bleu De Vercors Sassenage

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Francúzska

 • Bludy

  - hrubo nesprávne a neprimerané myšlienky a presvedčenia, ktorým človek verí a často pod ich vplyvom aj koná. O bludy v zmysle psychickej poruchy resp. patológie ide vtedy, ak sa tieto bludy vymykajú bežným kultúrnym presvedčeniam a človek ich nie je schopný či ochotný podrobiť testovaniu realitou. V prípade schizofrénnych porúch sú bludy častým sprievodným príznakom a bývajú veľmi rozmanité. Bludy pri schizofrénii majú často paranoidný charakter – človek pod ich vplyvom je nesprávne presvedčený, že mu iní ľudia, organizácie či rôzne sily ubližujú alebo sa snažia ublížiť, usilujú o jeho zdravie a majetok a podobne. Žiadne dôkazy nezvyknú vyvrátiť takéto presvedčenia, ale rôzne aj zjavne nesprávne závery ich dokážu posilniť či potvrdiť. Niekedy tak vzniká vnútorne konzistentný systém, ktorý je ale vzdialený realite. Bludné presvedčenia nemusia byť prejavom len schizofrénie, môžu sa vyskytovať aj pri iných psychických poruchách napr. bludovej poruche, manickej psychóze (mánio-depresívnej poruche), pri demenciách, pod vplyvom niektorých drog a podobne.

 • lavábl

  - jemná látka z chemických vláken, prací hodváb

Naposledy hľadané výrazy: