Hľadaný výraz "ar" v Lekárskom slovníku

Nájdených 167 výsledkov (2 strán)

 • arabinosum

  - arabinóza, cukor pripravený z arabskej gumy

 • arachne

  - pavúk

 • arachneiformis

  - arachneiformný, podobný pavúčnici

 • arachnitis (arachnoiditis)

  - arachnitída, zápal pavúčnice

 • arachnodactylia

  - arachnodaktýlia, dlhé a tenké prsty, podobné nohám pavúka

 • arachnoidea

  - arachnoidea, pavúčnica, tenká blana pavučinovitého vzhľadu, mäkká mozgová blana pokrývajúca mozog

 • arachnoidealis

  - arachnoidálny, pavučnicový

 • arachnoiditis

  - arachnoititída, zápal pavúčnice

 • aranea

  - pavučina

 • araneosus

  - pavučinovitý, pavúčnicový

 • arbitrium

  - rozhodnutie, nález, rozsudok

 • arbor

  - strom

 • arborescens

  - stromovitý, stromovito sa vetviaci

 • arboreus

  - stromovitý, stromu podobný

 • arborisatio

  - arborizácia, rozvetvenie, rozrastanie, stromovitá konfigurácia

 • arbovirus

  - arbovírus, vírus prenášaný hmyzom, vyvolávajúci kliešťovú encefalitídu

 • arca

  - skriňa, schránka

 • arcanus

  - tajný, uzavretý, skrytý, tajomný

 • archegenesis

  - spontánne, samovoľné plodenie

 • archencephalon

  - archencefalon, vývojový základ prednej časti mozgu

 • archenteron

  - archenteron, prvočrevo

 • archicortex

  - archikortex, vývojovo stará časť mozgovej kôry

 • archinephron

  - archinefrón, vývojový základ obličky

 • archineuron

  - archineurón, vývojový základ neurónu

 • archipallium

  - archipalidum, zadná a vnútorná časť vývojovo starej časti mozgového plášťa

 • architectonica

  - architektonika, štrukturálna stavba, priestorové členenie systému niektorého orgánu

 • archocele

  - archokéla, konečníková prietrž

 • archorrhagia

  - archorágia, krvácanie z konečníka

 • archostenosis

  - archostenóza, zúženie priechodu konečníka

 • arciformis

  - oblúkovitý

 • arctatio

  - arktácia, zúženie, stiahutie

 • arcualis

  - oblúkovitý

 • arcuarius

  - oblúkovito zahnutý

 • arcuatus

  - oblúkovitý, zakrivený, oblúkem opatrený

 • arcus

  - oblúk

 • ardor

  - pálenie

 • ARDS

  - """šokové pľúca"", akútne zlyhanie dýchania"

 • area

  - plocha, voľné miesto, priestor

 • areatus

  - nachádzajúci sa v ohraničených miestach

 • areflexia

  - areflexia, strata, vymiznutie reflexov, odpovedí organizmu na rôzne podnety

 • aregenerativus

  - aregeneratívny, neobnoviteľný, neschopný obnovy

 • arena

  - piesok

 • arenaceus

  - vyschnutý, vyprahnutý

 • arenosus

  - pieskový

 • areola

  - menšia plocha, dvorec

 • areolaris

  - areolárny, majúci menšiu plochu, tvar dvorca

 • areolitis

  - areolitída, zápal ( prsníkového) dvorca

 • argentaffinis

  - argentafinný, znázorniteľný soľami striebra, striebriteľný

 • argumentatio

  - argumentácia, zdôvodňovanie, dokazovanie

 • argumentum

  - argument, dôvod, dôkaz

 • argyria

  - argýria, ukladanie redukovaného striebra v tkanivách, prejavujúca sa sivastým sfarbením tkanív

 • argyrismus

  - argyrizmus, pomalé otravy striebrom a jeho zlúčeninami

 • argyrophilia

  - argyrofýlia, znázorniteľnosť striebrom, jeho zlúčeninami

 • argyrophilus

  - argyrofilný, znázorniteľný striebrom

 • ariboflavinosis

  - ariboflavinóza, prejavy nedostatku riboflavinu, vitamínu B 2 v organizme

 • ariditas

  - suchosť

 • aridus

  - suchý, vyschnutý

 • arista

  - klas

 • arithmomania

  - aritmománia, chorobné nutkanie k počítaniu

 • armatus

  - ozbrojený, opatrený niečím

 • Arnica

  - arnika, liečivá rastlina

 • aromaticus

  - aromatický, obsahujúci aromatické látky

 • arrector

  - arektor, sval vzpriamovač

 • arrectus

  - vztýčený, vzpriamený

 • arrhenoblastoma

  - arenoblastóm, nádor vaječníka s hormonálnym účinkom, s produkciou mužských pohlavných hormónov

 • arrhenogenesis

  - arenogenéza, produkcia len mužských potomkov

 • arrhenotokia

  - arenotokia, rodenie len jedincov mužského pohlavia

 • arrhinencephalia

  - arinencefalia, vrodené nevyvinutie koncového mozgu so súčasným chybaním čuchových dráh

 • arrhinia

  - arínia, vrodené nevyvinutie nosa

 • arrhytmia

  - arytmia, nepravidelná srdcová činnosť

 • arrogans

  - arogantný, domýšľavý, drzý, nadutý, spupný

 • arrosio

  - arózia, poškodenie, nahlodanie

 • ars

  - umenie

 • arsenhyperkeratosis

  - arzénhyperkeratóza, zrohovatenie pokožky na dlaniach a chodidlách po dlhom užívaní arzénu

 • arsenicismus

  - otrava arzénom a jeho zlúčeninami

 • arsenmelanosis

  - arzénmelanóza, šedohnedé sfarbenie kože pri chronickej otrave arzénom

 • Artavaggio

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Talianska

 • artefactum

  - artefakt, umelo vyvolaný jav, stav, pozmenená štruktúra

 • artefactus

  - umelo pripravený, získaný, vzniknutý

 • arteficialis

  - arteficiálny, umelý, umelo pripravený, vyvolaný

 • arteficiálny

  - umelý, umelo vytvorený

 • Artéria

  - (po slovensky tepna) je cieva, ktorou prúdi krv zo srdca. Tepnami väčšinou prúdi okysličená krv, ktorá rozvádza kyslík a výživné látky do jednotlivých častí organizmu
  - cieva, ktorá odvádza krv zo srdca, čiže tepna

 • arterialis

  - arteriálny, tepnový

 • arterialisatio

  - arterializácia, zásobenie krvi kyslíkom, priame prúdenie krvi z artérií do vén prostredníctvom arteriovenóznych spojov, krv ochudobnená o kyslík priechodom v kapilárach

 • arteriálny

  - tepnový

 • arterianaesthesia

  - artérianestézia, znecitlivenie, strata citlivosti po vpravení znecitlivujúcej látky do artérie

 • arteriarctia

  - artériarkcia, zúženie tepny

 • arterie

  - artéria, tepna, cieva ktorá vedie krv od srdca

 • arteriectasia

  - arterektázia, rozšírenie steny tepny

 • arteriectomia

  - arterektómia, chirurgické odstránenie (časti) tepny

 • arteriitída

  - zápal tepny

 • arteriitis

  - arteritída, zápal tepny

 • arteriocapillaritis

  - artériokapilárny, súčasný zápal tepien a vlásočníc

 • arteriografia

  - vyšetrovacia metóda, zobrazenie tepny

 • arteriogramma

  - artériogram, rontgenový snímok pri artériografii

 • arteriographia

  - artériografia, rontgenové vyšetrenie tepien s použitím kontrastnej látky

 • arteriola

  - tepnička, prekapilára

 • arteriolaris

  - týkajúci sa arterioly

 • arteriolithos

  - arteriolit, kamienok v stene tepny

 • arteriolitis

  - arteriolitída, zápal tepničiek

 • arteriolonecrosis

  - arteriolonekróza, degeneratívne ochorenie tepničiek sprevádzané nekrózou, odumretím tkaniva

 • arteriolosclerosis

  - arterioloskleróza, ochorenie tepničiek sprevádzané stvrdnutím ich stien

 • arteriolovenularis

  - artériovenulárny, týkajúce sa tepničiek a menších žíl

 • arteriopathia

  - artériopatia, nešpecifické ochorenie tepen

 • arteriophlebotomia

  - artérioflebotómia, chirurgické prezeranie tepny a žily

 • arteriorrhaphia

  - artériorafia, operačné zošitie tepny

 • arteriorrhexis

  - artériorexia, roztrhnutie tepny, trhlina v stene tepny

 • arteriosclerosis

  - artérioskleróza, kôrnatenie tepen, stvrdnutie steny tepny so zúžením priesvitu

 • arterioscleroticus

  - artériosklerotický, vzťahujúci sa ku kôrnateniu tepien

 • arteriospasmus

  - artériospazmus, kŕč, stiahnutie hladkej svaloviny v stene tepny vedúce k zúženiu priesvitu tepny

 • arteriostenosis

  - artériostenóza, zúženie priesvitu tepny

 • arteriosus

  - arteriózny, tepnový

 • arteriotomia

  - artériotómia, chirurgické prerezanie tepny

 • arteriotonia

  - artériotónia, napätie steny tepny

 • Artériová hypertenzia

  - vysoký krvný tlak

 • arteriovenosus

  - artériovenózny, vzťahujúci sa k tepne a žile

 • arteritis

  - zápal artérií

 • arthralgia

  - artralgia, bolesť kĺbu

 • arthrectomia

  - artrektómia, úplné alebo čiastočné odstránenie kĺbu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: viã, tmm, kvs, scvph, isk, cpp, asv, rgi, stã æ ã, v, tib, arm, ado, kmr, rolã