Hľadaný výraz "st" v Lekárskom slovníku

Nájdených 286 výsledkov (3 strán)

 • stabilis

  - stabilný, pevný, stály, ustálený

 • stabilisatio

  - stabilizácia, uvedenie do pevného stavu

 • stabilitas

  - stabilita, pevný postoj, nepohnutosť, stálosť

 • stáčanie vína

  - oddelenie čistého podielu vína od usadených kalov

 • stacionárny

  - stály, nemenný, pevný

 • stactometron

  - staktometer, prístroj na meranie počtu kvapiek, napr. peristaltická pumpa na dávkovanie infúzií

 • stadiometron

  - štádiometer, prístroj na meranie dĺžky, výšky

 • stadium

  - "stupeň, obdobie, časový úsek

 • stafylokok

  - druh baktérie

 • stagnatio

  - stagnácia, státie, viaznutie, zastavenie, spomalenie toku krvi v cievach

 • stagnum

  - stojatá voda

 • staitinodermia

  - staitinodermia, cestovité zdurenie kože najčastejšie v tvári

 • stalagnometron

  - stalagnometer, prístroj na presné meranie množstva kvapiek v danom objeme tekutiny používaný na určenie povrchového napätia tekutiny

 • stamen

  - osnova, niť

 • standardisatio

  - štandardizácia, stanovenie požiadaviek na vlastnosti, zloženie alebo akosť (napr. látok alebo reakčných roztokov)

 • stannifer

  - obsahujúci cín

 • stannosis

  - stanóza, zaprášenie pľúc oxidom cíničitým

 • stannum

  - cín, prvok zn. Sn

 • stapedectomia

  - stapedektómia, chirurgické odstránenie strmienka

 • stapedialis

  - stapediálny, týkajúci sa strmienka

 • stapedius

  - strmienkový

 • stapes

  - strmienok, najmenšia z troch sluchových kostičiek

 • staphyl(o)aemia

  - stafyl(o)émia, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphyl(o)oedema

  - stafyl(o)edém, opuchom podmienené zväčšenie čapíka

 • staphyle

  - čapík

 • staphylectomia

  - stafylektómia, operačné odstránenie čapíka (mäkkého podnebia)

 • staphylhaematoma

  - stafylhematóm, krvný výron na čapíku

 • staphylinus

  - "hroznovitý, hroznový

 • staphylitis

  - stafylitída, zápal čapíka

 • staphyloangina

  - stafyloangína, stafylokokový zápal krčných mandlí

 • staphylocoagulasis

  - stafylokoaguláza, enzým vytváraný stafylokokmi, ktorý koaguluje ľudskú a králičiu plazmu

 • staphylococcaemia

  - stafylokokémie, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphylococcicus

  - stafylokokový, vyvolaný stafylokokmi

 • Staphylococcus

  - stafylokok(us), guľovitý mikroorganizmus tvoriaci zhluky podobné hroznu, veľmi odolný na vonkajšie vplyvy

 • staphylodermatitis

  - stafylodermatitída, zápal kože vyvolaný stafylokokmi

 • staphylodermia

  - stafylodermia, hnisavý kožný zápal vyvolaný stafylokokmi

 • staphylodialysis

  - stafylodialýza, uvoľnenie čapíka

 • staphylogenes

  - stafylogénny, vyvolaný stafylokokmi

 • staphylolysinum

  - "stafylolyzín, produkt stafylokokov (hemolyzín), schopný rozpúšťať červené krvinky

 • staphyloma

  - stafylóm, vyklenutie stenčenej rohovky pri zvýšenom vnútroočnom tlaku

 • staphyloncos

  - stafylonkos, opuch, zdurenie alebo nádor čapíka

 • staphylopharyngorrhaphia

  - stafylofaryngoráfia, chirurgické prišitie, upevnenie čapíka mäkkého podnebia a hltana

 • staphyloplastica

  - stafyloplastika, plastická operácia v oblasti čapíka

 • staphyloptosis

  - stafyloptóza, pokles, predĺženie čapíka

 • staphylorrhaphia

  - stafyloráfia, chirurgické zošitie trhliny čapíka a mäkkého podnebia

 • staphyloschisis

  - stafyloschíza, rázštep čapíka a mäkkého podnebia, väčšinou vrodený

 • staphylotomia

  - "stafylotómia, chirurgické narezanie čapíka

 • stasiphobia

  - stazifóbia, klamná predstava o neschopnosti stáť alebo chodiť, chorobný strach zo státia alebo chôdze

 • stasis

  - státie, zastavenie

 • stasobasiphobia

  - stazobazifóbia, úzkostlivý pocit alebo strach zo státia alebo chôdze

 • statiacusticus

  - statoakustický, polohovo sluchový, týkajúci sa rovnovážneho a sluchového ústroja (napr. nervus statoacusticus)

 • staticus

  - statický, pokojný, nehybný, nemenný, udržujúci rovnováhu, zaznamenávajúci polohu hlavy

 • statim

  - ihneď

 • statio

  - postoj, postavenie, sídlo

 • stationarius

  - stacionárny, miestny, ustálený, nepostupujúci, pevný, trvalý

 • stativus

  - stály

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • statoconia

  - statokónia, drobné kryštáliky aragonitu v blanitom labyrinte vnútorného ucha, ktoré pri pohybe hlavy menia polohu a dráždia zmyslové bunky

 • statolithi

  - statolity, statokónie vo vnútornom uchu

 • status

  - "postoj, stav, pomery, okolnosti

 • stavovce

  - živočíchy s chrbticou tvoriace spoločný podkmeň. Patrí medzi nich sedem tried – kruhoústnice, drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce.

 • stáza

  - nahromadenie a zastavenie

 • steal efekt

  - efekt krádeže, redistribúcia krvi smerom od ischemickej oblasti do oblasti normálnej po podaní lieku s vazodilatačným účinkom

 • steapsinum

  - steapsín, enzým pankreasu (lipáza) štiepiaci tuky

 • stearrhoea

  - stearea, steatorea, stolica obsahujúca nestrávené tuky, napr. pri poruche funkcie pankreasu

 • steatitis

  - steatitída, zápal tukového tkaniva

 • steatocele

  - steatokéla, kéla (vydutina) obsahujúca tukové tkanivo

 • steatocystis

  - steatocysta, tuková, mazová cysta, mazová žliazka vyplnená vlastným sekrétom

 • steatocystoma

  - multiplex mnohopočetný steatocystóm, prítomnosť väčšieho počtu mazových cýst

 • steatocystonecrosis

  - steatocystonekróza, odumretie, nekróza tukových buniek

 • steatolysis

  - steatolýza, hydrolytický rozklad tukov v procese trávenia

 • steatoma

  - steatóm, nádor z tukového tkaniva

 • steatonecrosis

  - steatonekróza, nekróza tukového tkaniva

 • steatopathia

  - steatopatia, ochorenie mazových žliaz (všeobecne)

 • steatopygia

  - steatopýgia, nadmerné ukladanie tuku na zadnej časti tela

 • steatorea

  - mazotok, stolica obsahujúca nestrávené tuky

 • steatorrhoea

  - stearea, steatorea, stolica obsahujúca nestrávené tuky, napr. pri poruche funkcie pankreasu

 • steatosis

  - steatóza, porucha metabolizmu tukov, patologické hromadenie tukov v plazme buniek

 • steatóza

  - patologické hromadenie tukov v plazme buniek

 • stechiometria

  - časť chémie študujúca kvantitatívne zákonitosti pri chemických reakciách pomocou výpočtov na základe chemických vzorcov a rovníc

 • stegodontia

  - stegodoncia, postavenie horných rezákov v podobe striešky nad dolnými rezákmi

 • Steinbuscher

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 30, 45, 50%. Pôvodom z Nemecka

 • stella

  - "hviezda

 • stellatus

  - hviezdnatý, hviezdicový

 • stellectomia

  - stelektómia, odstránenie hviezdicovitej uzliny (ganglion stellatum, cervikotorakálne sympatické ganglium)

 • stelliformis

  - hviezdicovitý

 • stenocardia

  - "stenokardia, zvieravá, tlaková bolesť za hrudnou kosťou spojená s celkovým pocitom úzkosti

 • stenocephalia

  - stenocefália, patologické zúženie lebky kvôli predčasnému zrasteniu lebečných švov

 • stenochoria

  - stenochória, abnormálna tesnosť, zúženie kanála, najmä slzovodu

 • stenocoria

  - stenocoriasis, stenokória, stenokoriáza, zúženie zrenice, mióza

 • stenocrotaphia

  - stenokrotafia, znetvorenie hlavy so zúžením lebky v spánkovej oblasti

 • stenoinsufficientia

  - stenoinsuficiencia, zúženie a nedostatočnosť súčasne, kombinovaná chyba srdcových chlopní

 • stenokardia

  - zvieravá, tlaková bolesť za hrudnou kosťou

 • stenosis

  - zúženie ústia, kanála, vývodu, tepny

 • stenostomia

  - stenostómia, zúženie ústnej dutiny

 • stenothorax

  - nápadne úzky hrudník

 • stenoticus

  - stenotický, zúžený

 • stenóza

  - zúženie ústia, kanála, vývoda, tepny

 • Steppenkäse

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 30- 45%. Pôvodom z Nemecka

 • stercobilinogenum

  - sterkobilinogén, metabolit bilirubínu vznikajúci v hrubom čreve pôsobením črevných baktérií

 • stercobilinum

  - sterkobilín, farbivo vznikajúce autooxidáciou sterkobilinogénu v hrubom čreve

 • stercolithos

  - sterkolit, črevný kameň, stvrdnutá stolica

 • stercoraceus

  - týkajúci sa stolice

 • stercoraemia

  - sterkorémia, autointoxikácia črevným obsahom (copraemia)

 • stercoralis

  - sterkorálny, týkajúci sa črevného obsahu, stolice

 • stercoroma

  - "sterkoróm, nakopenie črevného obsahu do tvaru nádoru

 • stercus

  - stolica, črevný obsah, výkaly

 • stereoagnosis

  - stereoagnózia, neschopnosť zistiť hmatom priestorové vlastnosti predmetu

 • stereoamaurosis

  - stereoamauróza, úplný nedostatok priestorového videnia

 • stereoamblyopia

  - stereoamblyopia, slabé priestorové videnie

 • stereoanaesthesia

  - stereoanestézia, neschopnosť rozoznať predmety hmatom

 • stereoangiographia

  - stereoangiografia, röntgenové znázornenie ciev pomocou kontrastnej náplne, umožňujúce predstavu o ich priestorovom usporiadaní

 • stereoarthrolysis

  - stereoartrolýza, operačné uvoľnenie stuhnutého kĺbu

 • stereochemia

  - stereochémia, náuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekule

 • stereocilium

  - stereocílie, dlhé rozvetvené mikroklky vyskytujúce sa v ductus epididymis a ductus deferens

 • stereognosis

  - stereognózia, schopnosť rozoznávať pohmatom priestorové vlastnosti predmetov

 • stereoisomeros

  - stereoizomér(y), molekuly rovnakého zloženia, líšiace sa len priestorovým usporiadaním atómov alebo atómových skupín

 • stereoplasma

  - stereoplazma, vonkajšia, tuhšia časť bunkovej protoplazmy

 • stereopsia

  - stereopsia, schopnosť priestorového videnia oboma očami, najdokonalejší stupeň videnia

 • stereoroentgenographia

  - stereorentgenografia, stereorádiografia, snímkovanie dvoma rtg prístrojmi súčasne s projekciou filmu, ktorá dáva trojrozmernú predstavu (stereoskiagrafia)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dnp, pnf, aho, vds, tda, ã zie, scf, kle, fna, lte, ä ã na, ozh, zhp, aat, subã