Hľadaný výraz "au" v Lekárskom slovníku

Nájdených 126 výsledkov (2 strán)

 • auctor

  - autor, tvorca, pôvodca

 • audibilis

  - počuteľný

 • audimutitas

  - audimutita, hluchonemosť

 • audiogram

  - zápis krivky ostrosti sluchu

 • audiogramma

  - audiogram, grafické znázornenie hodnôt získaných pri audiometrickom vyšetrení

 • audiologia

  - audiológia, odbor medicíny zaoberajúci sa skúmaním normálneho a porušeného sluchu

 • audiometria

  - meranie citlivosti sluchu

 • audiometron

  - audiometer, prístroj na vyšetrenie sluchu

 • audiovisualis

  - audiovizuálny, sluchový a zrakový

 • auditio

  - počúvanie, poslúchanie niečoho

 • auditivus

  - auditívny, sluchový

 • auditognosis

  - auditognózia, schopnosť rozlíšiť zvuk

 • auditorium

  - auditórium, poslucháreň, prednášková sieň

 • auditorius

  - patriaci k sluchovému orgánu

 • auditus

  - sluch

 • augmentalis

  - augmentárny, zveličujúci, zväčšujúci

 • augmentatio

  - augmentácia, zväčšovanie, zveličovanie, prirastanie, zmnoženie

 • augmentum

  - zväčšenie, rozmnoženie

 • aula

  - aula, hlavná slávnostná sieň

 • aura

  - aura, symptóm predchádzajúceho záchvatu, predzvesť záchvatu

 • aurantium

  - pomaranč

 • aureus

  - zlatý

 • auricula

  - aurikula, uško, ušný lalôčik

 • auricularis

  - aurikulárny, ušný, lalôčikovitý

 • auriculocervicalis

  - aurikulocervikálna, vzťahujúci sa k uchu a šiji

 • auriculotemporalis

  - aurikulotemporálna, vzťahujúci sa k uchu a spánkovej kosti

 • aurid

  - aurid, kožná a slizničná vyrážka po liečbe soľami zlata

 • aurinasalis

  - týkajúci sa ucha a nosa

 • auris

  - sluchový orgán, ucho

 • auristillae

  - ušné kvapky

 • auropalpebralis

  - týkajúci sa ucha a očného viečka

 • aurotherapia

  - auroterapia, liečba zlúčeninami zlata

 • aurothiotherapia

  - aurotioterapia, liečba zlúčeninami zlata a síry

 • auscultatio

  - auskultácia, posluch, vyšetrovacia metóda využívajúca posluch

 • auskultácia

  - vyšetrenie posluchom

 • autemesis

  - auteméza, funkčné zvracanie, chorý si ho sám vyvolal, alebo zvracanie z nejasnej príčiny bez orgánovej poruchy alebo vonkajšieho činiteľa

 • authenticus

  - autentický, pôvodný, spoľahlivý, hodnoverný

 • autismus

  - duševná porucha, pri ktorej sa postihnutý uzavrie pred okolitým svetom do samoty

 • autizmus

  - duševná porucha, pri ktorej sa postihnutý uzavrie pred okolitým svetom do samoty

 • autoaccusatio

  - autoakuzácia, sebaobviňovanie

 • autoagglutinatio

  - autoaglutinácia, samovoľné zhlukovanie krviniek

 • autoaggressio

  - autoagresia, správanie poškodzujúce samotného jedinca

 • autoagresia

  - správanie, keď jedinec napáda sám seba s úmyslom samo poškodzovania

 • autoakuzácia

  - neprimerané obviňovanie seba

 • autoamputatio

  - autoamputácia, spontánne oddelenie časti niektorého orgánu, prívesku, výrastku

 • autoanamnesis

  - autoanamnéza, anamnéza odobratá od samotného pacienta

 • autoantigenum

  - autoantigén, látka tvorená v samotnom organizme, podmieňujúca tvorbu protilátok v tele

 • autochthonus

  - autochrónny, vziknutý sám od seba, bez vonkajších vplyvov

 • autoclavus

  - autokláv, parný sterilizátor

 • autocrinus

  - autokrinný, (látka) ovplyvňujúca alebo riadiaca bunky, z ktorých sama vznikla

 • autocytolysis

  - autocytolýza, samovoľný rozklad buniek

 • autodestructio

  - autodeštrukcia, samovoľné zničenie

 • autodigestio

  - autodigescia, samonatrávenie ako posmrtný proces alebo i zaživa

 • autoerotismus

  - autoerotizmus, chorobná láska k vlastnej osobe, pohlavné vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela

 • autofecundatio

  - samooplodnenie

 • autogenes

  - autogénny, pôvodný, bezprostredný, od rovnakého individua pochádzajúci

 • autogenesis

  - autogenéza, samoplodenie, samovznikanie

 • autogónia

  - teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza

 • autogramma

  - autogram, vlastnoručný podpis

 • autographismus

  - "dermografizmus, ""písmo na koži"""

 • autohaemotherapia

  - antohemoterapia, liečenie vpravením vlastnej krvi do svalového tkaniva

 • autohypnosis

  - autohypnóza, schopnosť si kedykoľvek vyvolať spánok, navodenie hypnózy na vlastnej osobe

 • autoimmunisatio

  - autoimunizácia, získavanie odolnosti, rozvoj imunitnej reakcie proti antigénom vlastného organizmu

 • autoimmunitas

  - autoimunita, vznik imunitnej reakcie k zložkám vlastného organizmu, proti vlastným antigénom

 • autoimunita

  - vznik imunitnej reakcie proti zložkám vlastného organizmu
  - schopnosť vytvárať protilátky proti vlastným antigénom. Následkom je autoimúnna choroba.

 • autoinfectio

  - autoinfekcia, rozšírenie infekcie mikroorganiznami nachádzajúcimi sa vo vlastnom organizme

 • autoinoculatio

  - autoinokulácia, rozšírenie infekcie nachádzajúcej sa v organizme na iné miesto

 • autointoxicatio

  - autointoxikácia, otrava organizmu vlastnými splodinami vznikajúcimi pri látkovej premene

 • autokinesia

  - autokinéza, pohyb vznikajíúci z vnútorného podnetu, vôľou ovplyvnený pohyb

 • autologus

  - autológny, prirodzene sa vyskytujúci v určitom tkanive alebo orgáne v tele

 • autolysatum

  - autolyzát, produkt vzniknutý samonatrávením, pôsobením telu vlastných enzýmov

 • autolysinum

  - autolyzín, látka rozkladajúca vlastné telesné bunky

 • autolysis

  - autolýza, posmrtné natrávenie, rozklad tkaniva pôsobením enzýmov v nich obsiahnutých

 • autolysosoma

  - autofág, označenie pre tráviace vakuoly buniek, v ktorých sú odbúravané stavebné a iné opotrebované časti vlastnej bunky

 • autolýza

  - rozklad tkanív vyvolaný vlastnými enzýmami, predovšetkým z tráviacich štiav

 • automatismus

  - automutizmus, samovoľný priebeh činnosti

 • automutilácia

  - samo mrzačenie, samo kaličenie

 • automutilatio

  - automutilácia, zámerné alebo účelové sebepoškodzovanie, sebazohavenie

 • autonephrectomia

  - autonefrektómia, samovoľná nefunkčnosť obličky (pri uzávere močovodu)

 • autonomicus

  - autonómny, nezávislý, samovoľný, neovládateľný vôľou

 • autooxidatio

  - autooxidácia, samovoľné okysličovanie zlúčeniny

 • autopepsia

  - autopepsia, samonatrávenie

 • autophagia

  - autofágia, pohlcovanie seba samého

 • autophagicus

  - autofágický, odburávajúci seba samého, svoje vlastné tkanivo

 • autophagosoma

  - autofág, označenie pre tráviace vakuoly buniek, v ktorých sú odbúravané stavebné a iné opotrebované časti vlastnej bunky

 • autophilia

  - autofília, chorobná láska k sebe samému, narcismus

 • autophobia

  - autofóbia, chorobný strach pred samotou alebo zo seba samého

 • autophonia

  - autofónia, zosilnené vnímanie vlastnej reči

 • autophonomania

  - autofonománia, chorobná túžba po sebezničení, samovražda

 • autoplastica

  - autoplastika, plastika urobená krytím povrchovej časti tkaniva kožou toho istého organizmu

 • autoproductio

  - autoprodukcia, tvorba liečebnej látky v organizme postihnutom ochorením, umožňujúci prekonanie ochorenia

 • autoprotilátky

  - protilátky proti zložkám vlastného organizmu

 • autopsia

  - autopsia, poznávanie chorobných zmien vlastným okom, obhliadka mŕtvoly s cieľom upresniť stanovenú diagnózu choroby

 • autorádiografia

  - metóda na detekciu rádioaktívne značkovaných molekúl (utvárajú osobitný obraz na fotografickom filme) v bunkách alebo tkanive.

 • autoradiographia

  - autorádiografia, metóda zobrazovania orgánov a tkanív pomocov rádioizotopov vopred do nich vpravených

 • autoregeneratio

  - autoregenerácia, samovoľné obnovenie

 • autoregulácia

  - vlastná regulácia, samoregulácia

 • autoregulatio

  - autoregulácia, sebeovládanie, schopnosť udržat stálosť všetkých funkcií a prispôsobiť ich zmenám prostredia

 • autoreproductio

  - autoreprodukcia, samovoľné nahradenie odňatej časti tela

 • autosanatio

  - autosanácia, samovoľné liečenie, hojenie, ozdravenie

 • autoscopia

  - autoskopia, priame vyšetrenie

 • autosenzibilizácia

  - precitlivenosť na antigény vlastného tkaniva, autoalergia

 • autoserotherapia

  - autoséroterapia, liečba sérom získaným z vlastnej krvi

 • autosexualismus

  - autosexualizmus, sexuálka úchylka, zamilovanie do sebe samého, nadmerná túžba po sebeuspokojovaní

 • autosmia

  - autosmia, vlastný telesný pach

 • autosoma

  - autozóm, nepohlavný chromozóm, zodpovedný za prenos znakov a vlastností organizmu

 • autosomalis

  - autozomálny, vo vzťahu k autozomálnemu chromozómu

 • autosterilisatio

  - autosterilizácia, zničenie choroboplodných zárodkov v tele vlastnou obranyschopnosťou organiz

 • autosuggestio

  - autosugescia, ovplyvňovanie seba samého, vlastných citov, názorov, postojov

 • autotherapia

  - autoliečba, samoliečba, liečenie bez odbornej pomoci

 • autotopagnosis

  - autotopagnózia, neschopnosť poznávať, určovať časti vlastného tela

 • autotransfusio

  - autotransfúzia, odobratie krvi pacientovi na jeho plánovanú operáciu, prevod vlastnej krvi

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • autotransplantatio

  - autotransplantácia, chirurgické prenesenie tkaniva z jedného miesta na iné toho istého jedinca

 • autotrophia

  - autotrofia, spôsob výživy zelených rastlín, výživa organizmu nezávislá na iných organizmoch

 • autourotherapia

  - autouroterapia, liečenie choroby injekciou vlastného moča

 • autovaccinum

  - autovakcína, očkovacia látka pripravená z mikroorganizmov vlastného tela, do ktorého sa má vstreknúť

 • autozóm

  - ktorýkoľvek chromozóm okrem pohlavných chromozómov. Človek má 22 párov autozómov.

 • autumnalis

  - jesenný, majúci vzťah k jeseni

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pw, anc, tla, ã v, čsk, vfs, oor, suv, cvf, qsm, ňad, snu, voč, ã tar, ork