Hľadaný výraz "����m" v Lekárskom slovníku

Nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • ateróm

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • autozóm

  - ktorýkoľvek chromozóm okrem pohlavných chromozómov. Človek má 22 párov autozómov.

 • chromozóm

  - štruktúra zložená z molekúl DNA, alebo RNA a bielkovín.

 • chromozóm Philadelphia (Ph1)

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm 22, ktorý sa za typických okolností nachádza v časti buniek kostnej drene pacientov s chronickou myeloickou leukémiou. Ide o recipročnú translokáciu medzi distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 22 a distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 9.

 • edém

  - opuch

 • ekosystém

  - základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

 • ekzém

  - zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti

 • Emfyzém

  - rozdutie pľúc

 • empyém

  - hnisavý zápal

 • enzým

  - bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment
  - látka, ktorá urýchľuje alebo spomaľuje biochemické reakcie v živých organizmoch. Enzýmy sú prevažne bielkoviny, ktoré ovládajú a zosúlaďujú chemické pochody v bunkách, ako aj trávenie, a vykonávajú aj viaceré ďalšie funkcie.

 • erytém

  - začervenanie kože

 • exantém

  - druh kožnej vyrážky

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:

 • Glaukóm

  - zelený zákal oka

 • granulóm

  - nezhubný nádor z granulačného tkaniva

 • hemangióm

  - nezhubný nádor z krvných ciev

 • hybridóm

  - bunky, ktoré vznikli fúziou mutovaných myelómových buniek iného typu, napr. zo sleziny imunizovanej myši. Hybridné bunky môžu rásť v kultúre a produkovať jedinú protilátku, ktorá špecificky zodpovedá antigénu použitému na imunizáciu myší. Monoklonálne protilátky majú vo výskume mimoriadny význam a využitie.

 • izochromozóm

  - abnormálny chromozóm s duplikáciou jedného ramena (tvoria ho dve ramená rovnakej dĺžky a so zrkadlovým obrazom usporiadania identických lokusov) a deléciou druhého ramena.

 • kondylóm

  - kožný výrastok podobný bradavici

 • kruhový chromozóm

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm s deletovanými koncami obidvoch ramien, pričom miesta zlomov sú znova spojené do kruhovitého tvaru.

 • lipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • lymfedém

  - miazgový opuch

 • m

  - znak pre stoličky dočasného chrupu

 • m.

  - v anatómii skratka pre sval (musculus)

 • M. D.

  - "Medicinae Doctor

 • malignóm

  - zhubný nádor

 • mániodepresívny

  - charakterizovaný striedaním manických a depresívnych fáz

 • melanoblastóm

  - najzhubnejší nádor na koži

 • melanóm

  - nádor zložený z melanoblastov

 • mezenchým

  - embryonálne tkanivo, ktoré vzniklo z mezodermu, organizmus z neho vytvára spojivo, svaly a cievy

 • myelóm

  - novotvar so skladbou kostnej drene
  - tumor, ktorý vychádza z klonu plazmatických buniek a produkuje jedinú protilátku.

 • myxedém

  - nahromadenie hlienových látok v podkoží ako príznak nedostatočnej funkcie štítnej žľazy

 • myxóm

  - nezhubný nádor z hlienového tkaniva

 • neurinóm

  - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov

 • nukleozóm

  - základná jednotka štruktúry DNA v procese kondenzácie chromatínu. Podrobnosti v texte.

 • Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

  - komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

 • ovplyvnený pohlavím

  - znak, ktorý nie je síce X-viazaný, ale jeho penetrancia a expresivita sa líši podľa pohlavia.

 • palindróm

  - veta, ktorá má rovnaký význam, ak sa číta odpredu aj odzadu. Kódy väčšiny reštrikčných miest sú palindrómy.

 • parenchým rohovky

  - tkanivo rohovky

 • plazmocytóm

  - zhubné ochorenie kostnej drene

 • prodróm

  - symptóm vyskytujúci sa pred nástupom príznakov typických pre určitú chorobu

 • reštrikčný enzým

  - nukleáza, ktorá rozoznáva špecifickú sekvenciu DNA a v jej mieste štiepi reťazce DNA. Využíva sa v metódach rbiombinovanej DNA.

 • seminóm

  - druh nádoru semenníka

 • skotóm

  - ohraničené výpadky videnia v zornom poli oka

 • Symptóm

  - príznak

 • Syndróm

  - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie
  - typický súhrn znakov, ktoré pravdepodobne súvisia aj kauzálne.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zzi, fn, cbj, ã â tat, val, ic, ing, cbs, zzk, oxp, pxp, fysan, itc, hra, rci
Slovník skratiek: tmr, zpn, e76, j65, cty, e464, r51, tgz, k65, dem, tuã, spf, sjj, e46, s14