Hľadaný výraz "čat" v Lekárskom slovníku

Nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • cat(h)oda

  - katóda, záporná elektróda

 • catabasis

  - katabáza, ústup príznakov ochorenia

 • catabiosis

  - katabióza, obmedzenie látkovej premeny, znížená funkcia buniek

 • catabolismus

  - katabolizmus, fáza látkovej premeny, pri ktorej prevláda rozklad živín

 • catabolitum

  - katabolit, produkt látkovej premeny

 • catacleisis

  - katakleizia, uzavretie očných mihalníc kvôli zrastom alebo kvôli spazmu

 • catacrotia

  - katakrocia, stav, pri ktorom je tepová vlna v zostupnej časti nepravidelná

 • catadidymus

  - katadidymus, jedinec so zdvojenou hornou časťou tela

 • catalasis

  - kataláza, enzým rozkladajúci peroxid vodíka

 • catalepsia

  - katalepsia, strnulé, držanie tela, chorobná ztuhlosť svalov pri hysterickom záchvate, pri hypnóze

 • catalepticus

  - kataleptický, strnulý, stuhnutý

 • cataleptiformis

  - kataleptiformný, podobajúci sa katalepsii

 • catalogus

  - i, m. (ř.) katalóg, zoznam

 • catalysator

  - katalyzátor, látka urychľujúca chemickú reakciu bez toho, aby sama vstupovala do reakcie

 • catalysis

  - katalýza, urýchlenie chemických reakcií pridaním katalyzátorov do reakčných roztokov

 • catamenia

  - katamenia, menstruačné krvácanie, menštruácia (starší názov)

 • catamnesis

  - katamnéza, štúdium a popis choroby po jej skončení, sledovanie pacienta v ďalšom živote

 • cataphasia

  - katafázia, porucha reči, trvalé alebo opakované užívanie rovnakých slov alebo viet

 • cataphora

  - katafora, kvantitatívna porucha vedomia typu somnolencie, ktorá je prerušovaná obdobiami s návratom vedomia

 • cataphoria

  - "katafória, porucha svalovej rovnováhy v oku

 • cataplasia

  - kataplázia, malá diferenciácia buniek s návratom k predchádzajúcim vývojovým štádiám organizmu

 • cataplasma

  - kataplazma, náplasť, kašovitý obklad

 • cataplexia

  - kataplexia, náhla strata svalového napätia vyvolaná silným dojmom, šokom

 • cataracta

  - katarakta, šedý zákal očnej šošovky

 • catarrhalis

  - katarálny, vzťahujúci sa ku katarakte

 • catarrhus

  - katar, zápal sliznice s tvorbou serózneho exudátu

 • catastropha

  - katastrofa, pohroma, udalosť s tragickými následkami

 • catastrophicus

  - katastrofický, tragický, nešťastný

 • catathymia

  - katatýmia, jednostranne skreslené myslenie podmienené prianím človeka

 • catatonia

  - katatónia, jeden z prejavov schizofrénie, pacient vyzerá ako stuhnutý, nie je schopný hýbať sa ani rozprávať

 • catechinum

  - katechín, rastlinná látka, ktorá je základom prirodzených tanínov

 • catecholaminum

  - katecholamín, sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)

 • catenatus

  - spútaný

 • catgut

  - katgut, vstrebateľný šicí materiál vyrobený z podslizničnej vrstvy ovčích a kozích čriev

 • catharsis

  - "katarzia, oslobodenie od duševných konfliktov a vnútorného napätia, od stresových stavov(psychoanalýzou)

 • cathepsinum

  - katepsín, enzým, ktorý hydrolyticky štiepi tkanivové bielkoviny

 • catheter

  - katéter, cievka, hadička z rôzneho materiálu zavedená do dutých orgánov z liečebných alebo diagnostických dôvodov

 • cathetrisatio

  - katetrizácia, cievkovanie, zavedenie cievky do dutého orgánu

 • cation

  - katión, ión s kladným elektrickým nábojom

 • catochus

  - katochus, mrákotný stav podobný spánku bez zavretých očí

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • atónia

  - ochabnutie, strata napätia

 • chrom(at)ocystoscopia

  - chrom(at)ocystoskopia, vyšetrovanie vylučovacieho ústrojenstva pomocou farbiva vpraveného do žily a sledovanie cystoskopom, za akú dobu začne odchádzať z močovodu sfarbený moč

 • chrom(at)ofobia

  - chrom(at)ofóbia, chorobný strach pred určitou farbou

 • chrom(at)ogenesis

  - chrom(at)ogenéza, tvorba farbiva (pigmentu)

 • chrom(at)ooptometria

  - chrom(at)optometria, zišťovanie farbocitu, citlivosti farebného videnia

 • chrom(at)ooptometrum

  - chrom(at)optometer, prístroj k určeniu rozsahu farebného videnia, farbocitu

 • chrom(at)ophagus

  - chrom(at)ofág, histiocytárna bunka pohlcujúca farbivo

 • chrom(at)ophilus

  - chrom(at)ofilný, ľahko sfarbiteľný, viažúci farbivo

 • derm(at)algia

  - derm(at)algia, bolesť kože

 • derm(at)exanthema

  - derm(at)exantém, kožná vyrážka

 • derm(at)ographismus

  - "dermatografizmus, ""kožné písmo"", vazomotorické sčervenanie kože po mechanickom podráždení"

 • derm(at)osclerosis

  - derm(at)oskleróza, chorobné stvrdnutie kože

 • dizygotické dvojčatá

  - dvojčatá, ktoré vznikli oplodnením dvoch vajíčok dvoma spermiami. Súrodenecké dvojčatá.

 • don(at)or

  - oris, m. (l. donare dávat) donor, donátor, dárce (např. krve)

 • monozygotné dvojčatá

  - identické dvojčatá, ktoré vznikli z jediného oplodneného vajíčka.

 • pancre(at)ozyminum

  - pankreatozymín, cholecystokinín, cholecystokinín-pankreozymín, peptid produkovaný sliznicou hornej časti tenkého čreva, vyvolávajúci kontrakciu žlčníka a sekréciu pankreatickej šťavy bohatej na enzýmy