Hľadaný výraz "ét" v Lekárskom slovníku

Nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • ethica

  - etika, náuka o mravnom správaní, náuka o morálke, sústava mravných noriem, mravný kódex

 • ethicus

  - etický, mravný, morálny

 • ethmocarditis

  - etmokarditída, zapal spojivového srdcového tkaniva

 • ethmocephalia

  - etmocefália, jedinec s takmer splývajúcimi očami a chobotovitým nosom

 • ethmofrontalis

  - etmofrontálny, týkajúci sa čuchovej a čelovej kosti

 • ethmoidectomia

  - etmoidektómia, chirurgické odstránenie časti čuchovej kosti

 • ethmoides

  - "etmoideálny, čuchový

 • ethmoiditis

  - "etmoiditída, zápal čuchovej kosti

 • ethmoidolacrimalis

  - etmoidolakrimálny, týkajúci sa čuchovej a slznej kosti

 • ethmoidomaxillaris

  - etmoidomaxilárny, týkajúci sa čuchovej kosti a hornej čeľusti

 • ethmoidonasalis

  - etmoidonazálny, týkajúci sa čuchovej a nosovej kosti

 • ethmoidopalatalis

  - etmoidopalatálny, týkajúci sa čuchovej kosti a podnebia

 • ethmoidotomia

  - etmoidotómia, chirurgické preťatie dutiny čuchovej kosti

 • ethnicus

  - etnický, týkajúci sa národnosti, národa

 • ethnographia

  - etnografia, náuka o dejinách, živote, kultúre určitého národa

 • ethologia

  - etológia, teoretická koncepcia o správaní zvierat v rôznych situáciách

 • ethopaedia

  - etopédia, výchova k mravnému správaniu

 • ethylismus

  - etylizmus, otrava etylalkoholom

 • etiopatogenéza

  - náuka o príčinách vzniku chorôb a ich patologických prejavoch

 • etológia

  - veda zaoberajúca sa výskumom správania živočíchov.

 • etymologia

  - etymológia, náuka o pôvode slova, jeho pôvodnom význame, vývoji a vzájomnej príbuznosti s inými slovami

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • Ejakulát

  - tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.

 • izolát

  - subpopulácia, ktorej jedinci sa krížia navzájom.

 • izotransplantát

  - štep od jedinca s identickým genotypom.

 • karbohydrát

  - látka zložená z molekúl obsahujúcich atómy uhlíka, vodíka a kyslíka. Karbohydráty sú napríklad cukry, škroby a celulóza.

 • laktát

  - kyselina mliečna

 • Mukociliárny aparát

  - hlien a riasinky pomáhajúce čistiť dýchacie cesty

 • mušt

  - čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava

 • preparát

  - umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spracovaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok

 • Q-T interval

  - interval na EKG krivke meraný od začiatku kmitu Q do konca vlny T, zodpovedá celej elektrickej systole svaloviny komôr

 • sekrét

  - výlučok, výpotok

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu

 • xenotransplantát

  - štep od darcu, ktorý partí k inému druhu ako príjemca.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: šéf, ztg, dss, dko, oty, tje, tgw, sva, rgz, sts, rji, stb, odf, tsz, ctq
Slovník skratiek: å edã, soo, phuä, w44, es, otz, pmm, l45, apw, k57, oko, rgn, lvs, lmn, ctm