Hľadaný výraz "zia�� �� �� �� �� �� �� �� ��" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • gymnazista

  - študent gymnázia ...

 • tercia

  - tretia trieda gymnázia; tretí...

 • termodifúzia

  - tepelná difúzia...

 • negrizmus

  - afrokubánska poézia, poézia kubánskych...

 • abázia

  - neschopnosť chodiť...

 • abrázia

  - obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského...

 • akatafázia

  - chorobná neschopnosť usporiadať slová...

 • akatízia

  - chorobná neposednosť, hyperaktivita...

 • alúzia

  - narážka ...

 • amblyakúzia

  - oslabený sluch, nedoslýchavosť ...

 • anakúzia

  - nedostatočný sluch, hluchota ...

 • arózia

  - akceptovanie obligácií alebo ich...

 • atrézia

  - vrodená nepriechodnosť dutého telesného...

 • autotransfúzia

  - prevádzanie krvi z miest,...

 • bradybázia

  - spomalená chôdza...

 • cézia

  - postúpenie pohľadávky...

 • decízia

  - rozhodnutie, rozhodovanie; riadiaca sféra...

 • dichromázia

  - vrodená farbosleposť...

 • difúzia

  - prenikanie; prelínanie, rozptýlenie; vylúhovanie;...

 • discízia

  - rozrezanie, rozdelenie rezom...

 • dysplázia

  - deformácia orgánov alebo organizmov...

 • echofrázia

  - chorobné opakovanie počutého...

 • ekdýzia

  - zvliekanie, odkladanie starej pokožky...

 • eklézia

  - zhromaždenie občanov v antickom...

 • elektroanalgézia

  - znecitlivenie elektrickým prúdom...

 • elektroanestézia

  - celkové znecitlivenie pacienta elektrickým...

 • elízia, elize

  - vypustenie hlásky, najčastejšie na...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • emfázia

  - dôraz, sila, vzrušenie, citové...

 • epikríza, epikrízia

  - záverečná, súhrnná správa o...

 • Eurázia

  - spoločný názov pre Európu...

 • eutanázia

  - usmrtenie nevyliečiteľne chorého zo...

 • fantázia

  - obrazotvornosť; výmysel; prelud; umelecké...

 • frézia

  - trvalka s voňavými kvetmi...

 • fúzia buniek

  - splynutie buniek...

 • grafognózia

  - porovnávacie určovanie pisateľa ...

 • hyperestézia

  - zvýšená citlivosť...

 • hypestézia

  - znížená citlivosť, znížené vnímanie...

 • hypomnézia

  - zníženie pamäti alebo niektorých...

 • hypoplázia

  - neúplné vyvinutie niektorého orgánu...

 • hypostázia

  - spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie...

 • idiosynkrázia

  - zvýšená citlivosť na niektoré...

 • infúzia

  - vliatie, naliatie; vylúhovanie pri...

 • inklúzia

  - vzťah medzi triedami, množinami...

 • interklúzia

  - zátvorka...

 • intrúzia

  - nežiaduce vniknutie; preniknutie do...

 • katafázia

  - chorobné opakovanie rovnakej vety...

 • kinézia

  - neriadený pohyb organizmu vyvolaný...

 • kolokázia

  - tropická rastlina pestovaná pre...

 • kontúzia

  - navonok nekrvácajúce zranenie vnútorného...

 • korázia

  - obrusovanie a rozrušovanie hornín...

 • korózia

  - porušovanie povrchu hmoty chemickým...

 • kryptestézia

  - mimozmyslové vnímanie...

 • lézia

  - poranenie, telesné poškodenie, porucha...

 • metonomázia

  - preklad vlastného priezviska do...

 • okázia

  - príležitosť, náhoda; príležitostná kúpa...

 • oklúzia

  - uzavretie, skus; záver, uzáver;...

 • paramnézia

  - porucha pamäti; spomínanie na...

 • perfúzia

  - prietok tekutiny určitým prostredím,...

 • poézia

  - básnictvo, básnické umenie; poetičnosť,...

 • polypragmázia

  - použitie niekoľkých liečebných postupov...

 • preklúzia - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej

  - lehote ...

 • prevízia

  - bystrozrak, prezieravosť, predtucha ...

 • proklízia

  - spojenie neprízvučného slova s...

 • proktektázia

  - rozšírenie konečníka ...

 • prosiopézia

  - skracovanie slov na začiatku,...

 • proskynézia

  - nábožné pokľaknutie s klaňaním...

 • prosopagnózia

  - neurologická porucha, pri ktorej...

 • provízia

  - peňažná odmena za sprostredkovanie...

 • refúzia

  - opätovné zlúčenie ...

 • stratovízia

  - televízny diaľkový prenos pomocou...

 • synestézia

  - súčasné pôsobenie viacerých zmyslových...

 • synkrýzia

  - celkové zhodnotenie, posúdenie celku,...

 • teleangiektázia

  - trvalé rozšírenie kapilár viditeľných...

 • telegnózia

  - schopnosť poznávať predmety a...

 • televízia

  - prenos obrazu a zvuku...

 • trichromázia

  - normálne farebné videnie ...

 • xerocházia

  - zatváranie plodov niektorých rastlín...

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: pkn, ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â pr, paã â, uat, jop, kzm, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � v, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã useã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, tkãƒæ ã â ãƒæ ã â, mst, asã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â, tun, lavãƒâ, šú sr, pk�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��