Hľadaný výraz "vo" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 177 výsledkov (2 strán)

 • rallentando

  - v hudbe: pomalšie, voľne...

 • redempcia

  - právo spätného výkupu predanej...

 • régence

  - prechodný umelecký sloh vo...

 • rekordný

  - vrcholný, špičkový, najlepší vo...

 • remontácia

  - opätovné kvitnutie rastliny vo...

 • ritenendo

  - v hudbe: voľnejšie ...

 • selekcia

  - výber, voľba, vylučovanie; šľachtiteľský...

 • servitut

  - služobnosť; užívacie právo k...

 • setup

  - vo výpočtovej technike nastavenie;...

 • sextilión

  - v USA a vo...

 • statarický

  - pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci...

 • struna

  - vo fyzike základný jednorozmerný...

 • styrax

  - cudzokrajný strom s voňavou...

 • superpartneri

  - vo fyzike dve častice,...

 • supersymetria

  - vo fyzike princíp symetrie,...

 • suzerenita

  - obmedzené zvrchované právo štátu;...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • transmutácia

  - premena, premenlivosť; vo fyzike...

 • twist

  - spoločenský tanec vo štvordobom...

 • vakát

  - chýba; je voľný; v...

 • valeriána

  - liečivá rastlina; vo farmácii:...

 • Virgo

  - vo zverokruhu: Panna ...

 • virtuálna častica

  - vo fyzike častica, ktorú...

 • vitelín

  - jedna z bielkovín vo...

 • volens nolens - chtiac

  - nechtiac; voľky - nevoľky...

 • votácia

  - voľba, volenie ...

 • vulkanológ

  - odborník vo vulkanológii ...

 • xenofília

  - chorobná záľuba vo všetkom...

 • zeaxantín

  - farbivo vo vaječnom žĺtku...

 • kemping

  - táborenie vo voľnej prírode;...

 • parafráza

  - voľné spracovanie, voľný výklad,...

 • plenér

  - voľná príroda; maľba vo...

 • tramp

  - táborník vo voľnej prírode...

 • vokabulár

  - názov stredovekých slovníkov; zoznam,...

 • vokál

  - samohláska ...

 • vokalíza

  - dlhšia melódia spievaná len...

 • vokalizmus

  - sústava samohlások; náuka o...

 • vokáň

  - diakritické znamienko nad písmenom...

 • volant

  - riadiace koleso dvojstopých motorových...

 • volárny

  - dlaňový, týkajúci sa dlane...

 • volfráman

  - soľ kyseliny volfrámovej ...

 • voliéra

  - veľká vtáčia klietka, napr....

 • volonté générale

  - obecná vôľa; východisko teórie...

 • volt

  - jednotka elektrického napätia, značka...

 • voltampér

  - jednotka zdanlivého elektrického výkonu...

 • voltmeter

  - prístroj na meranie napätia...

 • voltýž

  - akrobatické cvičenie na napätom...

 • volumenózny

  - objemný, silný; mnohozväzkový (o...

 • voluminometer

  - prístroj na meranie objemu...

 • voluta

  - dekoračný architektonický prvok v...

 • vomitívum

  - prostriedok vyvolávajúci zvracanie ...

 • vortex

  - plochý atmosferický alebo hydrosferický...

 • votívny

  - venovaný; ďakovný ...

 • voucher

  - poukážka, záruka, potvrdenie ...

 • vox populi, vox Dei

  - hlas ľudu, hlas boží...